Siri Teigum.

Nå er hun valgt til ny leder av Advokatforeningen!

Etter fire år med Jon Wessel-Aas i toppen, har ledervervet gått videre til Thommessen-partner Siri Teigum.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var Advokatforeningens representantskap samlet til sitt årlige møte på Folkets hus i Oslo. Fire år etter at Jon Wessel-Aas ble valgt inn for å overta som leder etter Jens Johan Hjort, har dagen kommet for å takke han av. 

Det betyr også at ny leder er på vei inn. Tidligere i vår annonserte valgkomiteen at den hadde besluttet å innstille Thommessen-partner Siri Teigum (62) til det ledige ledervervet. Nå er vervet altså hennes. 

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven og til samarbeidet med de andre tillitsvalgte. Jon Wessel-Aas og de andre som trer av nå, har gjort en svært god jobb for Advokatforeningen og derigjennom ivaretatt viktige samfunnsinteresser, sier Teigum til Advokatbladet. 

- Foreningens fokus på faktiske forutsetninger for beskyttelse av rettssikkerhet bør opprettholdes.

- Vil gjøre en strålende jobb

Det er tjue år siden Advokatforeningen sist hadde en leder fra et av de største advokatfirmaene. Den gang var det Anders Ryssdal, som da var partner Wiersholm.

Det er også tolv år siden foreningen har hatt en kvinnelig leder. Teigum blir den tredje i rekken. 

– Vi startet vårt arbeid med å definere kriterier for den ideelle hovedstyreleder. Evne både til å vekke tillit og ha utvist samfunnsengasjement i og utenfor medlemsmassen, og fortrinnsvis tilhørighet til ett av de fem store firmaene og med høy anseelse innad i disse, var de mest sentrale kriteriene,  valgkomiteens leder, Jens Johan Hjort, til Advokatbladet da innstillingen var klar.

Jens Johan Hjort redegjorde for valgkomiteens innstilling under representantskapsmøtet.

– I Siri Teigum fant vi en kandidat som tilfredsstilte samtlige kriterier. Valgkomiteen mener at Siri Teigum vil gjøre en strålende jobb for Advokatforeningen.

– Under ellers like forutsetninger var komiteen videre klar på at vi fortrinnsvis burde velge en kvinne. Advokatforeningen har siden etableringen i 1908 kun hatt to kvinnelige hovedstyreledere; Bjørg Ven og Berit Reiss-Andersen. Nå er det på høy tid med nummer tre.

Mener det er viktig med bred representasjon

I innstillingen legger valgkomiteen vekt på Teigums engasjement og arbeidskapasitet. 

«Teigum har uttrykt et klart ønske om å bidra til foreningens videre utvikling, og er særlig opptatt av advokaters rammevilkår og advokaters ansvar for å arbeide for øket rettssikkerhet», står det. 

«Valgkomiteen mener at Teigums erfaring fra håndtering av komplekse interessemotsetninger, ofte i relasjon til offentlige og politiske myndigheter, gjør henne godt egnet til å representere en forening med medlemmer med til dels ulike individuelle hovedanliggender.»

Siri Teigum.

Valgkomiteen mener Teigum ser utfordringene knyttet til interessemotsetninger mellom store og mindre advokatfirmaer, men at hun ser dette også som en styrke for foreningen. 

«For å fortsette å styrke foreningen som samlende instrument for alle advokater trengs det bidrag fra alle ulike typer advokater og firmaer», skriver komiteen. 

Ifølge komiteen er Teigum også fast bestemt på å videreføre det pågående arbeid for økt rettshjelpsats. 

«Valgkomiteen vurderer det slik at en leder som selv ikke har sitt hovedvirke knyttet til oppdrag basert på salærsatsen, og dermed selv ikke er avhengig av den, vil ha vel så stor troverdighet i kampen for rettferdig salærsats som andre advokater.» 

«Som advokat fra et stort advokatfirma vil hun kunne fronte en slik kamp på vegne av standen. I tillegg har Valgkomiteen lagt vekt på at hovedstyrets medlemmer er bredt representert hva gjelder eierskap til salærkampen og at leder for Forsvarergruppen, Mette Yvonne Larsen, foreslås innvalgt i hovedstyret. Også de foreslåtte kandidatene fra kretsene utenfor Oslo uttrykker sterkt engasjement for advokaters rammevilkår.»

Flere nye hovedstyremedlemmer

Som ny nestleder, er Wikborg Rein-partner Kaare A. Shetelig valgt inn for å overta vervet etter Trude Marie Wold. 

I tillegg er det valgt inn fem nye hovedstyremedlemmer. 

Stian Bråstein, Stian Kristensen og Unni Fries hadde en sesjon på representantskapet om aktivt forsvar og uskyldspresumsjonen.

Fra Oslo krets er Forsvarergruppens leder, Mette Yvonne Larsen, valgt inn. Det samme er også Audun Moen, leder av internadvokatutvalget og sjef for DNBs juridiske avdeling. 

Som representant for Sør-Rogaland krets, er Stian Trones Bråstein valgt inn. Han er tidligere leder av kretsen og har også mange år bak seg som medlem av representantskapet. 

Opprinnelig var det Charlotte M. Ringkjøb som var innstilt fra Helgeland og Salten krets. Istedenfor ble Kristin Fagerheim Hammervik, leder for bistandsadvokatutvalget, valgt inn på benkeforslag fra Forsvarergruppen.

Hun var innstilt som nummer 2 av Helgeland og Salten krets, mens Siv-Kristin S. Hansen var innstilt som nummer 3.

Det nye hovedstyremedlemmet fra Vestland krets, er tidligere kretsleder Ingelin Morken Gundersen. 

Flere stilte spørsmål til valgkomiteens innstilling

På representantskapsmøtet satte tidligere leder av Forsvarergruppen, Frode Sulland, spørsmålstegn ved hvorfor valgkomiteen har innstilt en nestleder fra et de største Oslo-firmaene, og påpekte at han savnet en begrunnelse. 

- Det er en utfordring å legge alle kriteriene til grunn og finne helt fin balanse mellom kjønn, region, ulike firmastørrelser og alt som skal hensyntas. Shetelig har virkelig gjort en strålende innsats på Advokatforeningens vegne. Vi ser ikke det som en hemsko at det er to store firmaer representert i arbeidsutvalget, svarte Jens Johan Hjort, og viste til at foreningens hovedstyre er bredt sammensatt. 

Shetelig ble valgt av et enstemmig representantskap.

Kristin Hammervik deltok i en debatt om omvendt voldsalarm på representantskapets første dag.

Brage Nordgård, representant fra Sør-Rogaland krets, savnet en nærmere begrunnelse for hvorfor Stian Trones Bråstein ble innstilt som nytt hovedstyremedlem fra kretsen, når kretsen selv hadde innstilt Helene Haugland på topp.

Kretsen hadde innstilt Haugland som nummer 1, Bråstein som nummer 2, og Finn Eide som nummer 3.

- Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i nominerte kandidater, og samtidig gjort egne intervjuer. Der det har vært foreslått flere kandidater, har vi lagt vekt på en så god kjønnsbalanse som mulig. Dette har medført at ikke alle de foreslåtte kandidatene er innstilt, eller innstilt i den foreslåtte rekkefølgen, svarte Hjort.

Oslo-tungt arbeidsutvalg

Under møtet ble også nytt arbeidsutvalg i representantskapet valgt. Det består nå av Teigum og Shetelig, i tillegg til Else-Marie Merckoll, Langseth-advokat og tidligere leder av Oslo krets. 

- Hvorfor foreslår man et arbeidsutvalg kun bestående av Oslo-advokater, spurte Sulland videre. 

- Det er et betimelig spørsmål. Vi har vært gjennom disse avveiningene. De tre som er foreslått fra vår side er vi enige om at er svært dyktige kandidater. Oslo krets foreslo Else-Marie Merckoll som ny leder. Oslo krets er den største kretsen i foreningen. Valgkomiteen er overbevist om at de som er foreslått, er de som kan gjøre denne jobben på en best mulig måte, sa Hjort.

Powered by Labrador CMS