Regjeringen halverte reisesalæret i 2017 og mente advokatene kunne jobbe mens de reiste.
Regjeringen halverte reisesalæret i 2017 og mente advokatene kunne jobbe mens de reiste.

Opposisjonen vil øke salærsatsen og reversere reise-kuttet

Justiskomiteens flertall markerer uenighet med regjeringspartiene i sine merknader til statsbudsjettet for 2020. Senterpartiet mener halveringen av reisesalæret er distriktsfiendtlig.

Publisert Sist oppdatert

Stortingets justiskomité har utarbeidet sine merknader til neste års statsbudsjett, og flertallet i komiteen er på flere punkter på kollisjonskurs med regjeringspartiene.

I sitt alternative budsjett foreslår SV å bevilge 80 millioner kroner ekstra til fri rettshjelp; 35 millioner for å øke inntektsgrensene, 30 millioner for å øke salærsatsen, 10 millioner for å øke reisegodtgjørelsen, og 5 millioner i tilskudd til spesielle rettshjelptiltak.

Regjeringen har i flere omganger svekket ordningen, påpeker SV.

Petter Eide sitter i Justiskomiteen for SV.
Petter Eide sitter i Justiskomiteen for SV.

I merknaden skriver komitemedlem Petter Eide (SV) at det er nødvendig at det faktisk finnes advokater som vil påta seg jobben innenfor de salærrammene som blir satt.

«Regjeringen har i flere omganger svekket ordningen, og gjort den mindre attraktiv for gode advokater. Spesielt gjelder dette halveringen av reisegodtgjørelsen som kan gjøre at mange advokater i distriktene ikke ønsker å ta på seg oppdrag utenfor byen eller stedet de har sin virksomhet.»

SV foreslår å øke salærsatsen for 2020 til 1080 kroner, samt å bevilge ti millioner kroner ekstra for å øke reisegodtgjørelsen til advokater og sakkyndige.

Uheldige erfaringer

Flertallet i komiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser i merknaden også til den forventede evalueringen av reisesalær-kuttet, som Justis- og beredskapsdepartementet har foretatt i høst.

Departementet skal ha evalueringen klar i januar, tre år etter at kuttet ble gjennomført.

«Flertallet vil peke på at det allerede nå vises til uheldige erfaringer på bakgrunn av den reduserte fraværsgodtgjørelsen ved reise. Flertallet viser til at det enkelte steder har vist seg å være vanskelig å få oppnevnt sakkyndige grunnet lange reiseveier», heter det i merknaden.

Det samme flertallet uttrykker også skuffelse over at regjeringspartiene, sammen med Kristelig Folkeparti, stemte ned et forslag fra de tre partiene om at Regjeringen skulle utarbeide ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger med Advokatforeningen om fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.

Distriktsfiendtlig kutt

Senterpartiets to medlemmer i Justiskomiteen - Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl - mener at kuttet i reisesalæret er distriktsfiendtlig.

«Disse medlemmer viser til at Senterpartiet mener dette er et distriktsfiendtlig kutt som slår uforholdsmessig dårlig ut for dem som bor i distriktene og som er avhengige av å kjøre bil over lange strekninger. Disse medlemmer mener at folk skal ha god tilgang til rettshjelp uavhengig av hvor de bor i landet, og viser til at Senterpartiet har foreslått en økning av reisefraværsgodtgjørelsen i sitt alternative statsbudsjett», heter det i merknaden.