De tre prosessadvokatene Kaare Shetelig, Christian Reusch, og Ola Ø. Nisja og , står bak den ferske boken "Ærede rett" som ble lansert denne uken.

- Ikke ta med kaffekoppen inn i rettssalen

Tre erfarne prosessadvokater har skrevet bok med tips til hvordan man bør forberede seg før man skal i retten, og hvordan man bør te seg i rettssalen.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble boken «Ærede rett» lansert med et frokostseminar i Wikborg Reins lokaler i Oslo. I boken, som gis ut av Universitetsforlaget, gir de tre forfatterne, partnerne Ola Ø. Nisja, og Kaare Shetelig fra Wikborg Rein, og Christian Reusch, partner i Simonsen Vogt Wig, en innføring i hvordan man bør legge opp rettssakene, og gjøre forberedelsene til sakene. Advokatfullmektig Kaija Bjelland fra Regjeringsadvokaten har hjulpet til med innspill til boken.

Faksimile fra Wikborg Reins Instagram-konto.

Forfatterne gir tips til både forberedelser og hovedforhandlingen, samt en rekke praktiske råd for hvordan man bør opptre overfor dommer og motpart.

«Ærede rett» er først og fremst beregnet på ferske advokater og advokatfullmektiger som står foran sine første rettssaker, men kan også være nyttig for andre som vil bedre sin sakførsel.

- Gå dypt, ikke bredt!

På lanseringen var i tillegg til de tre prosessadvokatene bak boken, også påtroppende høyesterettsdommer Kine Steinsvik.

I boken gjennomgår advokatene grundig alt fra hvordan man bør legge opp rettssaken på en best mulig måte, til praktiske tips som når advokatkappe skal benyttes, og hvilke tiltaleformer som passer når.

Rettssaksvettregler

1. Oppfør deg ordentlig gjennom hele prosessen, både skriftlig og muntlig
2. Vel hvilke slag du skal ta - det er ofte lurt å la det ytre fort falle, og det er på ingen måte gitt at klienten er tjent med at du tar enhver prosessuell disuksjon.
3. Ikke bruk større ord enn du kan bære.
4. Ta signaler fra dommerbordet

5. Ikke ha fakter, og forsøk å unngå å gi motparten og dennes prosessfullmektig negative karakteristikker
6. Det skrives for langt i saksforberedelsen. Forsøk å konsentrere fremstillingen
7. Finn frem til hva som er sakens springende punkter og konsentrer deg om disse, ikke spring etter alle kaniner
8. Det er ingen skam å forlike
9. Ha en god dialog med motpartens prosessfullmektig
10. Ikke bli følelsesmessig engasjert

Kilde:
Ærede Rett!
- Kræsjkurs i saksførsel

- Mange jobber i bredden fordi de er redd det skal være et eller annet de overser - også ender de opp med ikke å jobbe tilstrekkelig med sakens sentrale spørsmål, sier Kaare Shetelig.

Et av de praktiske rettssakstipsene fra de tre forfatterne, som alle har møterett i Høyesterett og jevnlig holder kurs om temaet for Advokatforeningen Yngre advokater, er å vente med både mat, kaffe og snus til pausene.

- Kun vann er ok

På flere punkter gir forfatterne uttrykk for at advokater kan ha ulike stilarter, men på dette punktet er forfatterne klare;

«Ønsker man å drikke noe, bør det være vann fra rettens karafler drukket av rettens glass/plastkrus. Man skal ikke drikke kaffe eller brus i retten.», heter det i boken, som likevel understreker at det kan være delte meninger om rådene som angår opptreden i retten, og at alle må finne sin stil.

- I retten er det formelle rammer, og alltid en viss høytidelighet, selv om det kanskje er annerledes nå enn det var før. Noen dommere vil tenke at en kaffekopp er greit, mens andre vil la seg irritere. Vårt råd er derfor at for å være på den sikre siden, bør man vente med kaffen til pausene, sier Christian Reusch.

Forfatterne presiserer at tipset om kaffe ikke gjelder ved rettsmekling - der det er en mer uformell atmosfære - og mange domstoler som til og med tilbyr kaffe til meklingsmøtene.

Pris: 399
Forfattere: Ola Ø. Nisja, Christian Reusch, Kaare A. Shetelig
Forlag: Universitetsforlaget, 2019
Sider: 256
Powered by Labrador CMS