Justisminister Emilie Enger Mehl.
Justisminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen fremlegger forslag om forlengelse av fjernmøtehjemmelen

- Jeg har gjort løpende vurderinger av koronasituasjonen, og begynte forberedelsene til forlengelse straks det var grunnlag for dette, sier justisminister Emilie Enger Mehl til Advokatbladet.

Publisert Sist oppdatert

Etter statsrådet som ble avholdt fredag 26. november, ble det klart at Regjeringen ikke hadde valgt å fremlegge en proposisjon med forslag om forlengelse av koronaloven om fjernmøter i domstolene.

Denne loven har gjennom pandemien gitt domstolene hjemmel til å gjennomføre videomøter i straffesaker der dette anses nødvendig og ubetenkelig, og har flere ganger blitt forlenget.

Onsdag 1. desember utløp den av seg selv.

Nå velger Regjeringen likevel å foreslå en videreføring av loven. Fredag 3. desember ble proposisjonen fremlagt i statsråd.

- Smittesituasjonen har endret seg den siste tiden. Regjeringen foreslår å forlenge adgangen til fjernmøter og enkelte andre midlertidige prosessregler til 1. juli 2022. Vi tar sikte på at forslaget kan behandles før jul, sier justisminister Emilie Enger Mehl til Advokatbladet.

- Lovforslag sendes denne uken

Selv om bruken av unntaksregler skal begrenses, mener Mehl det er riktig å videreføre deler av loven i lys av dagens smittesituasjon.

Dette er også i tråd med domstolenes oppfordringer, som i sine høringssvar tidligere i høst anbefalte en forlengelse av adgangen til å avholde videomøter i enkelte straffesaker.

- Jeg registrerer at Høyre har vært svært kritiske til at loven ikke er forlenget. Jeg vil påpeke at da Høyre-regjeringen avsluttet høringen 1. oktober var koronasituasjonen en annen, og det ble vurdert at forlengelse av loven ikke var et tilstrekkelig nødvendig og forholdsmessig tiltak. Fokuset var på gjenåpning av samfunnet, forklarer Mehl.

Hun påpeker at hun hele tiden har gjort løpende vurderinger av koronasituasjonen, og at hun begynte forberedelsene til forlengelse straks det var grunnlag for dette.

- Jeg er glad for at et lovforslag nå kan sendes til Stortinget og skape forutsigbarhet for domstolene gjennom vinteren, understreker Mehl.

- Vil få en kort periode uten fjernmøtehjemmel

Selv om et forslag om forlengelse nå er fremlagt for Stortinget, vil lovens utløp 1. desember likevel medføre at vi står foran en kortere periode uten midlertidige koronaregler.

- Domstolene kan fortsatt benytte fjernmøter i saker hvor dette er besluttet før 1. desember etter overgangsregelen i dagens lov. I tillegg er det adgang til å gjennomføre fjernmøter i sivile saker når det gis samtykke fra partene, forklarer Mehl.

Hun legger til at Regjeringen også vil forlenge de særskilte koronareglene i straffegjennomføringsloven, med noe innstramming i adgangen til å nekte besøk og utelukkelse fra fellesskap.

- Vi vil også vurdere permanente beredskapsregler til senere krisesituasjoner, men det er en del av et større arbeid på flere områder i samfunnet som vi vil komme tilbake til.

Powered by Labrador CMS