EU vil sikre at Polen retter seg mot unionens lover om uavhengige domstoler. Her fra EU-bygningen i Brüssel. Foto: iStock
EU vil sikre at Polen retter seg mot unionens lover om uavhengige domstoler. Her fra EU-bygningen i Brüssel. Foto: iStock

- Polens disiplinærordning undergraver dommernes uavhengighet

Ifølge EU-kommisjonen gir ikke disiplinærordningen for dommere i Polen tilstrekkelig beskyttelse mot politisk kontroll. Nå vil EU-kommisjonen åpne debatt om hvordan Europas rettsikkerhet skal sikres.

Publisert Sist oppdatert

- Det er på tide å reflektere sammen med alle institusjoner, medlemsland, ulike myndigheter og interessenter om hvordan vi skal klare å styrke rettssikkerheten i EU, sier EU-kommisjonens nestleder Frans Timmermans i en pressemelding onsdag.

Kommisjonen inviterer nå til en offentlig debatt om hvordan man kan bedre rettssikkerheten i EU. Målet er at man i løpet av kort tid skal kunne presentere flere konkrete tiltak. I land som Ungarn, Polen og Romania har rettssikkerheten de siste månedene vært under et sterkt press.

Onsdag valgte EU-kommisjonen å sende et nytt brev til Polen der de krever tiltak for å sikre polske dommeres uavhengighet.

Refser domstolreform

Kommisjonen mener Polen ikke tilbyr nødvendige garantier for å beskytte domstolene mot politisk kontroll, slik det kreves av EU-domstolen.

En ny polsk lov tillater å undersøke ordinære dommer, prosedyrer og til slutt gi sanksjoner på bakgrunn av innholdet i rettsavgjørelser. Disiplinærordningen er heller ikke uavhengig eller upartisk ettersom mange av dommerne som sitter der i realiteten er valgt av regjeringspartiet Lov og Rettferdighetspartiet (PiS).

- Lovene som ble innført i Polen i 2017 ser ut til å ha systematisk satt polske dommere under politisk kontroll, sa Timmermans i en debatt om rettssikkerhet i EU onsdag.

Les deg opp på situasjonen:
Derfor er situasjonen i Polen så alvorlig

Fikk stanset dommer-pensjonering

EU-kommisjonen mener Polen har feilet med å oppnå forpliktelsene i artikkel 267 som gir nasjonale domstoler rett til å få en kjennelse fra en EU-domstol dersom man finner en avgjørelse nødvendig for å kunne avsi en dom.

Polske dommere som har tatt del i den offentlige debatten om landets omstridte rettsreformer har, ifølge EU-kommisjonen, blitt utsatt for disiplinærundersøkelser.

Polen må svaret på brevet fra EU-kommisjonen innen to måneder. Før jul fikk EU-kommisjonen stanset en omstridt dommerreform som tvangspensjonerte dommere, og de avskiltede dommerne ble gjeninnsatt. Dette gjaldt opprinnelig også høyesterettsjustitiarius Malgorzata Gersdorf, som trosset loven og møtte opp på jobb likevel.

Gersdorf har vært en av forkjemperne for uavhengige domstoler og ble til slutt offisielt gjeninnsatt etter en midlertidig forføyning fra EU-domstolen i oktober 2018.