Saksordfører Sveinung Stensland (H) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under debatten på Stortinget i forbindelse med behandlingen av den nye advokatloven.
Saksordfører Sveinung Stensland (H) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under debatten på Stortinget i forbindelse med behandlingen av den nye advokatloven.

ADVOKATLOV

Planlegger å sende ny advokatforskrift og overgangsregler på høring til høsten

Men akkurat når advokatloven er ventet å tre i kraft, vil justisministeren ennå ikke svare på.

Publisert Sist oppdatert

For snart et år siden ble advokatloven vedtatt på Stortinget.

Den gang understreket saksordfører Sveinung Stensland (H) at advokatloven innebærer en klar forbedring sammenlignet med dagens regulering, men akkurat når loven vil tre i kraft, har ikke Justis- og beredskapsdepartementet gitt noe klart signal om.

I et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie E. Mehl ber Stensland om en oppdatering på prosessen.

«Kan statsråden gjøre rede for fremdriften i arbeidet med forskrifter, overgangsordninger mv., samt når statsråden ser for seg at loven skal tre i kraft», spør han.

- Viktig å få på plass et oppdatert lovverk

På samme tid poengterer Stensland viktigheten av å sikre en god overgangsordning for å sørge for ivaretakelse av personene og virksomhetene som berøres av endringene.

«Samtidig er det viktig å få på plass et oppdatert lovverk for advokatbransjen hurtig.

I debatten da loven ble behandlet i Stortinget uttalte justis- og beredskapsministeren at det er viktig for regjeringen at vi får gjort dette så raskt som mulig.

Spørsmålsstiller ber om en oppdatering om når statsråden ser for seg å fremme forslag til ikrafttredelseslov og å sende forslag til forskrifter på høring», skriver Stensland.

- Prioriteres i departementet

Akkurat når man kan vente seg at loven trer i kraft, svarer ikke statsråden på, men skriver at departementet er i gang med arbeidet.

«Det planlegges for at både forslaget til overgangsregler og ny advokatforskrift sendes på alminnelig høring til høsten. Arbeidet prioriteres i departementet. Jeg vil komme tilbake til ikrafttredelsedato på et senere tidspunkt», svarer Emilie E. Mehl (Sp).

Flere viktige endringer

Da advokatlov ble debattert på Stortinget i fjor vår, trakk Stensland, som også var saksordfører for advokatlov i justiskomiteen, frem noen av de mest sentrale endringene som følger med den nye advokatloven:

  • Rettsrådsmonopolet oppheves, noe som innebærer at det åpnes for at enhver kan gi rettslige råd.
  • Juristtittelen beskyttes.
  • Grunnleggende prinsipper og krav for advokater, som kravet til uavhengighet, lovfestes.
  • Det innføres krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.
  • Nytt tilsyns- og disiplinærsystem etableres.
  • Det gis en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt.
Powered by Labrador CMS