Justisminister Emilie Enger Mehl i stortingssalen.

Nå er advokatloven vedtatt på Stortinget

- Jeg er glad for at det er bred politisk enighet om hovedinnholdet i lovforslaget, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 28.april ble advokatlov-proposisjonen debattert i Stortinget.

- Når vi nå får vedtatt loven, gjenstår en god del arbeid på en rekke forskjellige områder, før vi kommer tilbake med lov om ikrafttredelse, sa justisminister Emilie Mehl (Sp) i debatten.

Saksordfører Sveinung Stensland (H) understreket at den nye advokatloven innebærer en klar forbedring sammenlignet med dagens regulering.

- Med den nye advokatloven får advokater, det rettssøkende publikum og andre aktører i rettslivet for første gang en samlet og enhetlig regulering av advokaters virksomhet. Loven er en moderne og tydelig bransjelov, og gir et viktig rammeverk for å sikre tilliten til advokater, omdømmet til bransjen og advokaters uavhengighet. Regelverket er mer tilgjengelig for både aktørene selv og det rettssøkende publikum, sa Stensland.

Saksordfører Sveinung Stensland (H) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under debatten på Stortinget i forbindelse med behandlingen av den nye advokatloven.

Flere viktige endringer

Han trakk frem noen av de mest sentrale endringene som følger med en vedtakelse av den nye advokatloven:

  • Rettsrådsmonopolet oppheves, noe som innebærer at det åpnes for at enhver kan gi rettslige råd.
  • Juristtittelen beskyttes.
  • Grunnleggende prinsipper og krav for advokater, som kravet til uavhengighet, lovfestes.
  • Det innføres krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.
  • Nytt tilsyns- og disiplinærsystem etableres.
  • Det gis en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt.

- Opptatt av arbeidet mot skatteplanlegging

I forbindelse med spørsmålet om advokaters taushetsplikt, sa Stensland at partiet er svært opptatt av arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging og internasjonal kriminalitet, men mener at dette arbeidet hører hjemme i særlovgivningen, og ikke i advokatloven.

Mehl påpekte i sitt innlegg at Senterpartiet deler Høyres engasjement for å jobbe mot skatteplanlegging og annen utnyttelse av loven for å skaffe seg økonomisk vinning.

Justiskomitémedlem Andreas Skjalg Unneland (SV) mente det var beklagelig at et unntak fra taushetsplikten ved skatterådgivning ikke ble utredet i forbindelse med denne loven.

- I rapporter om bekjempelse av internasjonal skatteunngåelse fra OECD og FN, anbefales strengere krav til advokaters åpenhet. Taushetsplikt på dette feltet er til hinder for informasjonstilgang og kontroll i saker der myndighetenes informasjonsbehov er stort. Når dette temaet ikke ble utredet i forbindelse med advokatloven, vil vi fremme et forslag om å utrede et uttrykkelig unntak fra taushetsplikten i skattelovgivningen for skatterådgivning, sa Unneland.

- Gjenstår en kamp for advokaters arbeidsvilkår

Han var fornøyd med at Stortinget omsider har samlet seg om å få på plass advokatloven, men uttrykte samtidig bekymring for rettshjelpssatsen og vilkårene mange advokater arbeider under.

- Nå må vi fortsette arbeidet for de som står på barrikadene og gjør den viktige jobben for rettsstaten vår, slik at de får den anerkjennelsen de fortjener. Dette handler ikke bare om regler for en bransje, men også om hvilke vilkår de har. Derfor er det viktig at advokataksjonen fortsetter å arbeide for en bærekraftig rettshjelpssats – en aksjon SV støtter. Salærene må opp, bistands- og forsvarsadvokater må få på plass en forhandlingsrett om sine vilkår og vi må styrke rettssikkerheten i distriktene ved å øke reisesalæret.

- Det står en kamp om å ta advokatyrket på tilstrekkelig alvor, og dette kan vi få til dersom regjeringen ønsker det, sa Unneland.

Til SVs forslag om salærsats-økning, sa Stensland at han gjerne skulle sett at Høyre hadde kommet lenger på dette i forrige periode.

Høyres Sveinung Stensland (t.h.) under debatten i forbindelse med behandling av den nye advokatloven.

- SV går langt i å love blankofullmakter i salærsatsene. Jeg er opptatt at vi skal komme videre. Vi har nå en situasjon mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet som ikke er heldig. Vi er veldig utålmodige etter å komme til en løsning og håper at justisministeren har dette langt oppe på agendaen, sa Stensland.

- Synd med boikott

Til dette svarte Mehl at hun var glad for at SV i høst ble med regjeringspartiene for å øke salærsatsen.

- Satsen har vært underregulert i mange år, og i budsjettforslaget fra Høyre var det ikke lagt inn en økning. Hvis forslaget fra Høyre var blitt stående, ville advokatene fått en inntektsnedgang i 2022. Dette fikk vi forhindret vi med de titalls millionene vi fikk lagt inn, sa Mehl.

Hun understreket at hun synes det var synd at Advokatforeningen iverksatte en boikott, men at hun samtidig har forståelse for at det er mange ting på rettshjelpsområdet som det er behov for å forbedre.

- Dette gjelder ikke bare salærsatsen, men også rettshjelpsordningen. Der skal regjeringen komme tilbake med forslag til en ny rettshjelpsordning som blir viktig for å styrke rettshjelpstilbudet, sa hun.

Powered by Labrador CMS