SE BILDENE!

- Vi har hatt verdens beste riksadvokat

Tor-Aksel Busch ble hyllet med festskrift sin siste dag på jobben.

Publisert   Sist oppdatert

Året var 1997 og Tor-Aksel Busch tok over som riksadvokat etter Georg Fredrik Rieber-Mohn. Nå, 22 år senere, har han hatt sin siste dag på jobben og gått inn i pensjonistenes rekker.

Torsdag kveld, etter det som kanskje ble en litt mer hektisk siste uke på jobb enn forventet, hadde Riksadvokatembetet invitert store deler av retts-Norge til en høytidelig festskriftoverrekkelse til ære for landets lengstsittende riksadvokat gjennom tidene. Busch selv, som bare er noen måneder unna å bli 70-årsjubilant, ble varm om hjertet av oppmerksomheten.

- Tusen takk! Jeg vil uttrykke min store takknemlighet for at dette har blitt til. Jeg hadde ingen forventninger om noe i nærheten av dette, og jeg har ikke sett den før nå. Dette gleder jeg meg veldig til å lese. Dette er en stor ære for meg personlig, for kontoret, påtalemyndigheten og hele strafferettspleien, sa han med et ferskt festskrift i hånden.

- Ville gi mine bidrag

Selv mener Busch det var riktig at det var han som skulle ordne opp den første runden av NAV-skandalen. Men:

- Her ligger det uante oppgaver i størrelse og utfordring. Vi må ta det som kommer. Sårbare mennesker er blitt satt i fengsel, de mistet sine rettigheter, og fikk tilbakebetalingskrav. Det er klart det gjør noe med oss, og med hele rettssamfunnet, sa han i sin avskjedstale.

- Det er viktig at vi hver dag minner oss selv på at det å bruke makt, det fordrer kvalitet, det fordrer ettertanke og det fordrer respekt for det arbeidet vi gjør.

- Verdens beste riksadvokat

Det var flere som ville si en siste takk før Busch offisielt sluttet i jobben. Blant dem var Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith.

- Den norske rettsstaten blir stadig kåret til en av verdens beste. Jeg tror noe av årsaken er at vi har hatt verdens beste riksadvokat, åpnet hun.

Smith trakk fram det sterke engasjementet Busch har vist som leder av den høyere påtalemyndighet, og hvordan han genuint opplever det som tungt når politi og påtalemakt ikke klarer å beskytte de svake og hjelpeløse mot kriminalitet og overgrep.

- Det samme engasjementet merkes også når du snakker om rettssikkerhet. Du vet at de svake og hjelpeløse ikke bare finnes blant ofre for kriminalitet, men også blant mistenkte, noen ganger blant tiltalte – de kan være uskyldige. Flere av våre forsvarer har møtt deg i retten. De sier de følte seg små. Ikke bare i møte med lederen av embetet, men også i møte med hele embetet med all sin tydelighet, sa generalsekretæren.

- En tung faglig motvekt til populisme og lettvinte løsninger

Jobben oppfattes nok ikke som lettere når de møter rettsikkerhetens mann, fortsatte Smith.

- Alle forsvarere vi har snakket med ba meg hilse å si at de satte pris på at nettopp du fikk Juristforeningens rettssikkerhetspris. Ditt engasjement for en human og liberal strafferettspleie har ikke bare skapt respekt hos motparten i retten, men du har vært en tung faglig motvekt til populisme og lettvinte løsninger i hele den norske kriminalitetsdebatten.

Smith løftet særlig fram to ting som har vært viktig for Advokatforeningen.

- For det første din innsats for å rydde opp i praksisen med å sette barn på glattcelle. For ti år siden satt 2056 mindreårige på glattcelle. I fjor var det 366. Denne skampletten har du bidratt til nesten å fjerne.

- Og for det andre at du og ditt embete har arrangert to kriminalpolitiske seminarer. Ønsket om at kriminalpolitikk baseres på forsking og kunnskap, og ikke på følelser. Jeg håper jeg klarer å overtale din etterfølger til å bli med videre på det vi planlegger skal bli et årlig seminar, sa hun før hun avsluttet:

- Din innsats viser viktigheten av uavhengighet. Det er i gode tider vi må skaffe oss det vernet vi trenger når det blir vanskelig.

- En vandrende institusjon

Også justiskomiteens leder, Lene Vågslid (Ap), grep ordet.

- Jeg skulle ønske vi kunne hatt deg enda lenger, men det er en tid for alt. På vegne av justiskomiteen vil jeg takke deg utrolig mye for det gode samarbeidet, og for det du har betydd for oss. Tor-Aksel er som en vandrende institusjon. Du høster stor respekt hos alle, men kanskje like viktig er det at du respekterer dem du møter. Det sier noe om den øverste lederen av påtalemyndigheten – at om du møter riksadvokaten, uansett hvem du er, så blir du møtt med respekt.

- Du hegner om den humane strafferettspleien. Du har bestandig vist den uavhengige rollen påtalemyndigheten er og skal ha. Når vi politikere er på ville veier, sier du og ditt embete veldig tydelig ifra. Når Tor-Aksel er tilstede på høringer i justiskomiteen, sitter alle rakrygget og lytter til alt som blir sagt.

Også Vågslid fremhevet Busch' betydning for folket og folkets rettssikkerhet.

- Du er kompromissløs når det gjelder rettssikkerhetsprinsippet. Jeg vil takke deg for det gode samarbeidet, og jeg kommer til å savne deg. Jeg håper at jeg kan ringe deg av og til.