Stig Nordal, Ingvar Gjedrem, Gisle Edvard Årnes, Ketil Sellæg Ramberg og Fredrik Klebo-Espe.
Stig Nordal, Ingvar Gjedrem, Gisle Edvard Årnes, Ketil Sellæg Ramberg og Fredrik Klebo-Espe.

DLA Piper vil bli bedre på teknologi, M&A og skatt - tar opp fem nye partnere

- Det har vært nødvendig å ruste opp for å tilfredsstille behovet til klientmassen, forteller managing partner Kjetil Haare Johansen.

Publisert Sist oppdatert

DLA Piper er verdens tredje største advokatfirma med 6600 advokater på fem kontinenter.

I 2022 ble den norske avdelingen nominert som årets advokatfirma innenfor corporate/M&A, og nå er målet å få et enda tydeligere fotfeste i Norge.

Det siste halvåret har advokatfirmaet rekruttert ti nye partnere. Fem av disse tiltrer nå denne våren, nemlig Ketil Sellæg Ramberg, Gisle Edvard Årnes, Stig Nordal, Fredrik Klebo-Espe og Ingvar Gjedrem.

De fem tilskuddene arbeider primært med teknologi, M&A og skatt, og understreker advokatfirmaets satsing på disse områdene.

– Teknologi er en sterk sektor i DLA Piper globalt. I Norge har vi forholdsmessig vært noe svakere på den sektoren enn firmaet for øvrig, og vi har hatt behov for å styrke oss som følge av den øvrige sammensetning av DLA Piper som helhet. Det hullet hvor vi har vært svake, tetter vi på mange måter nå, forklarer managing partner for den norske avdelingen, Kjetil Haare Johansen.

– Samtidig dreier norsk økonomi seg mer over på innovasjon, og den reisen vil vi være med på.

Når det kommer til M&A og skatt, har DLA Piper Norway tatt noen skikkelig kvantesprang i antall håndterte transaksjoner, i godt samarbeid på med firmaets nordiske og europeiske kontorer, fortsetter Johansen.

– Det gjør at vi er nødt til å være enda flere for å håndtere oppdragsstrømmen vi har. På skatt har vi vært litt tynt bemannet, og det har vært nødvendig å ruste opp for å tilfredsstille behovet til klientmassen.

Tre av fem fra SANDS

Ketil Sellæg Ramberg, Gisle Edvard Årnes og Stig Nordal har det til felles at de alle kommer fra stillinger som partnere i SANDS.

Ramberg er spesialist på høyteknologi, informasjonsteknologi, e-handel, markedsføring og medie- og underholdningsindustrien. Han har arbeidet i SANDS siden han startet som advokatfullmektig i 2009.

Før Årnes kom til SANDS i 2011, jobbet han i advokatfirmaet Nørgård & Co. I likhet med Ramberg, er han ekspert på teknologi, særlig når det kommer til kontraktsforhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og tvisteløsning i slike kontraktsforhold.

Nordal har bakgrunn fra Skatteetaten før han kom til SANDS i 1998. Nordals spesialområder er skatterett, selskapsrett, kapitalforvaltning og finansiering, og han jobber særlig med vekstselskaper i teknologisektoren, slik som software-, medtech- og biotech-selskaper.

Vender tilbake til DLA Piper

Ingvar Gjedrem er spesialist på skatterett. Han kommer fra en direktør-stilling i PwC, og har tidligere arbeidet i blant annet Skatteetaten. Gjedrem er ofte brukt som rådgiver for norske multinasjonale selskaper i spørsmål om skatterisiko og etablering av egnet selskaps- og finansieringsstruktur.

Fredrik Klebo-Espe bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med kjøp og salg av virksomhet, i tillegg til integrasjon, omorganisering og generell selskapsrettslig. Han kommer nå fra en stilling som partner i KPMG Law, men har tidligere vært senioradvokat i DLA Piper i to år.

18 prosent kvinnelige partnere

At det nå er fem nye mannlige partnere, rokker ikke ved bevisstheten om sørge for god kjønnsbalanse både i partnerskapet og firmaet generelt, mener managing partner Kjetil H. Johansen.

Nå har firmaet drøye 18 prosent kvinnelige partnere. Akkurat hvor fort andelen skal vokse videre, vil ikke Johansen gi noe estimat på.

Kjetil H. Johansen.
Kjetil H. Johansen.

– Vi har ikke satt et absolutt måltall, og ingen absolutt tidsfrist for oss selv, men er bevisste på problemstillingen og skal utvikle oss videre. Vi er veldig tydelig på at det skal være mulig å ha en fornuftig balanse mellom jobb- og fritid, både for menn og kvinner. Vi har god tilvekst av yngre stjerner internt av begge kjønn, som vi ser på som morgendagens ledere, sier han.

– Vi må alltid sette kompetanse, erfaring og hva som er forretningsmessig riktig fremst, og det må være balanse i utviklingen av firmaet. Vi skal ytterligere opp og frem, og ønsker oss en bedring av kjønnsbalansen. På jusstudiet er det en stadig økende andel kvinner. Det kommer derfor til å tvinge seg frem endringer av seg selv.

Samtidig har advokatfirmaet tatt noen konkrete grep for å fremme kjønnsbalanse.

– Vi er ganske tydelige på at yngre partnere, både kvinner og menn, skal ha full anledning til å ta ut for eksempel foreldrepermisjon. Vi dreier også gradvis bort fra vektingen av timefokus og mot økt vekting av firmautviklende bidrag og evnen til å gjøre DLA Piper til en attraktiv arbeidsplass. Vi setter medarbeidertilfredshet høyt på agendaen, og da må vi utfordre oss selv på gamle tankesett i bransjen, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS