Gry Hvidsten, Hanna Beyer Olaussen og Hanne Zimmer ser frem til å tre inn i partnerskapet i Wikborg Rein.
Gry Hvidsten, Hanna Beyer Olaussen og Hanne Zimmer ser frem til å tre inn i partnerskapet i Wikborg Rein.

Disse blir nye partnere i Wikborg Rein

Tre kvinner rykker opp i landets nest største advokatfirma.

Publisert Sist oppdatert

Gry Hvidsten, Hanna Beyer Olaussen og Hanne Zimmer er utnevnt til partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2021.

Lang erfaring

Hvidsten er tilknyttet teamet for Teknologi og Digitalisering og leder firmaets personvernpraksis. Hun var i en årrekke internadvokat i Equinor, og har også flere års erfaring fra Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Olaussen inngår som partner i firmaets team for Teknologi og Digitalisering, og leder teamet for immaterialrett og markedsføringsrett. Hun arbeidet i Wiersholm mellom 2005 og 2015.

Hanne Zimmer er tilknyttet firmaets team for EU- og konkurranserett, og har konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte som sine hovedarbeidsområder.

- Traff blink

Finn Bjørnstad er managing partner i Wikborg Rein
Finn Bjørnstad er managing partner i Wikborg Rein

- Vi rekrutterte Gry Hvidsten, Hanna Beyer Olaussen og Hanne Zimmer i 2017/2018 for å styrke oss innen de respektive rettsområdene disse dekker, sier managing partner Finn Bjørnstad.

- Vi traff blink og jeg er stolt av nå å kunne introdusere de som nye partnere i Wikborg Rein. Gry vil sammen med Line Coll utgjøre et særdeles sterkt team innen personvern som i økende grad påvirker alle våre kunder. Hanna har arbeidet med beskyttelse, utnyttelse og salg av teknologi siden 2004, og inngår i vårt team for teknologi og digitalisering der hun vil lede vår satsningen på for immaterialrett og markedsføringsrett. Hanne tilfører oss en helt spesiell erfaring etter 7 år i konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkningsorgan i Brussel, sier Bjørnstad.

Har økt kvinneandelen

Da Advokatbladet gjorde en undersøkelse i oktober 2018 var kvinneandelen i Wikborg Reins partnerskap på 6,3 prosent - lavest i landet blant de største advokatfirmaene.

Med de nye oppnevnelsene fra 2021 vil ni av firmaets 52 norske partnere være kvinner. Det gir en kvinneandel på 17,3 prosent.

– Vi har 23 nasjonaliteter her hos oss, noe vi anser som et stort pluss. At vi da henger etter med mangfold mellom kjønnene på partnernivå, er vi nesten litt flaue over, uttalte managing partner Finn Bjørnstad til Advokatbladet den gangen.

I tillegg til partnerne i Norge har firmaet én kvinnelig partner i Singapore og én i Shanghai, men for tiden ingen ved kontoret i Bergen eller London.

Powered by Labrador CMS