Anne Hellum ble foreslått til FN-vervet som Gunnar Bergby nå er kandidat til.

Oppnevnte mann til kvinnekomité

Utenriksdepartementet har utnevnt Gunnar Bergby (69), direktør i Høyesterett, som norsk kandidat til FNs kvinnekomite. Utnevnelsen går på tvers av anbefalingen til kvinnelobbyer i Norge og Sverige.

Norges kvinnelobby, et samarbeidsforum med ti medlemsorganisasjoner, deriblant Norsk kvinnesaksforening og Norske kvinnelige juristers forening, har sammen med Sveriges kvinnelobby foreslått jusprofessor Anne Hellum som Norges nye representant til FNs kvinnekomite CEDAW (Committee on the elimination of discrimination against women).

Lobbyen sendte i begynnelsen av mars et brev til Utenriksdepartementet der Hellum ble foreslått som Norges nye representant i komiteen.

«Etter vår mening er Anne Hellum den best tenkelige kandidat. Etter flere år med mannlig representant for Norden er det også på tide med en kvalifisert kvinne. Det norske og nordiske kvinnerettsmiljøet som Hellum har vært sentral i å bygge opp, er i en særstilling internasjonalt», skriver Margunn Bjørnholt, leder av Norges kvinnelobby, i brevet.

Men Utenriksdepartementet har i stedet lansert Gunnar Bergby, som har vært direktør i Høyesterett siden 1994, som kandidat. Bergby var nestleder i Likestillingsombudet fra 1979 til 1986.

Lanseringen av Bergby går mot den såkalte GQUAL-deklarasjonen som Norge nylig har signert, påpeker Cecilia Marcela Bailliet, professor og direktør av masterprogrammet i internasjonal lov ved Universitetet i Oslo.

GQUAL (Campaign for gender parity in international representantion) er en global kampanje som jobber for å øke kvinnerepresentasjonen i internasjonale organisasjoner.

– Jeg trodde Norge forstod at det er viktig å få kvinner opp og frem, sier Bailliet, som er juridisk rådgiver i kampanjen. Hun sier at hun er «sjokkert» over utnevnelsen, og etterlyser større transparens i utnevnelsesprosessen.

I en artikkel publisert på Norges kvinnelobbys nettsider skriver Bailliet at utnevnelsen av Bergby har ført til "internasjonal bestyrtelse".

"Norge ser ut til helt å ha reverst sin forpliktelse til jevnbyrdighet mellom kjønnene og slår en som ikke veldig interessert i den faktiske kompetansen til kandidatene ved utnevnelser", skriver Bailliet på nettsiden.

Kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad i Utenriksdepartement forteller at UD fra øvrige nordiske land, og fra medlemmer i CEDAW-komiteen, ble bedt om å fremme en godt kvalifisert mann.

Han påpeker at det i FNs traktatorganer er oppnådd fullstendig kjønnsbalanse i komiteen som overvåker statspartenes etterlevelse av deres forpliktelser i henhold til Barnekonvensjonen, mens kvinner er i mindretall i menneskerettighetskomiteen, komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter samt komiteen mot rasediskriminering. I FNs kvinnekomite, derimot, er situasjonen en helt annen:

– Ingen steder er kjønnsubalansen mer uttalt enn i CEDAW, der er det 22 kvinner og en mann, finske Niklas Bruun som fratrer ved utgangen av dette året, sier Bjåstad.

– Fra norsk side er vi også opptatt av å bidra til at CEDAW-komiteen har breddekompetanse. Kunnskap om kvinnerett er meget viktig.  Komiteen anses å ha god kompetanse på dette temaet, blant annet takket være eksperter fra Sør, noe som gir en særlig legitimitet når CEDAW gjennomgår rapporter fra land i Sør om deres etterlevelse av forpliktelsene under Kvinnekonvensjonen. Bakgrunn fra Høyesterett og fra Likestillingsombud, samt dommererfaring som Bergby besitter, er ikke så utbredt, sier han.

Han forteller at Norge kom sent i gang med arbeidet med kandidaturet fordi et annet nordisk land som skulle nominert en kandidat, trakk seg.

– Vi har likevel vurdert Kvinnelobbyens kandidat som vi anser som meget dyktig. Etter en helhetsvurdering kom vi likevel til at Gunnar Bergby var den mest egnede kandidaten, dette også i lys av behovene i komiteen, sier Bjåstad.

Gunnar Bergby synes ikke det er naturlig å kommentere saken.

 

Cecilia Bailliet ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Powered by Labrador CMS