Reisetid bør være arbeidstid også for advokater under offentlig salærsats, mener advokat Marte Svarstad Brodtkorb.
Reisetid bør være arbeidstid også for advokater under offentlig salærsats, mener advokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Mener reisetid er arbeidstid også for advokater

– Vi kan ikke bestemme hvor klienten vår sitter og er avhengig av å reise, sier salærforkjemper og advokat Marte Svarstad Brodtkorb. I går fikk en politimann medhold fra Høyesterett om at reisetid også er arbeidstid. Brodtkorb mener argumentet er direkte overførbart til advokater under offentlig sats, men det er Justis- og beredskapdepartementet uenig i.

Publisert

En fersk dom fra Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som må reise fra sitt vanlige arbeidssted i forbindelse med et oppdrag, og samtidig er tilgjengelig for sin arbeidsgiver under reisen, kan regne også selve reisetiden som arbeidstid.

– På samme måte som at sammenslåing av politidistrikter fører til mer reisetid, har vi også reisetid fordi vi ikke kan bestemme hvor klienten sitter. Høyesterett har fastslått at dersom man jobber i staten, skal man få reisetid dekket. Det blir jo akkurat det samme for oss som jobber under offentlig salærsats. Spesielt fordi det er svært sjeldent at klienten har mulighet til å komme til oss – vi må reise til dem.

Det sier Marte Svarstad Brodtkorb, tidligere leder av Advokatforeningen Oslo krets og advokat ved Advokatene Brodtkorb & Gerdts.

Saken gjelder en politimann med fast arbeidssted, men som ved flere tilfeller må reise til andre plasser på oppdrag. Reisen skjer utenfor hans faste arbeidstid, og for fire år siden tok han ut søksmål mot staten etter uenigheter med arbeidsgiveren.

Reisetid er arbeidstid

Politimannen tapte i både tingretten og lagmannsretten, og da Høyesterett skulle ta stilling til spørsmålet, søkte de hjelp hos EFTA-domstolen som igjen bistod med en rådgivende uttalelse om hvordan EØS-lovgivningen og Arbeidsdirektivet skal forstås – et direktiv som også gjelder for Norge.

EFTA-domstolen bekreftet i fjor høst at reisetid skal regnes som arbeidstid så lenge arbeidstakeren blir pålagt av sin arbeidsgiver å reise fra sitt vanlige arbeidsted på oppdrag.

Brodtkorb har selv ikke lest dommen, men har engasjert seg mye i spørsmål om den offentlige salærsatsen for advokater. Hun mener at uttalelsen fra EFTA-domstolen absolutt burde gjelde for advokater som jobber på offentlig salær også.

– Politikerne argumenterer for halv sats på reise med at vi kan jobbe med andre saker underveis og således tjene penger, men slik er det ikke. Eksempelvis kan jeg ikke lese dokumenter mens jeg kjører bil og jeg kan ikke snakke med en klient om taushetsbelagte ting ombord i et fly. Jeg lurer veldig på hvordan de ser for seg at vi skal jobbe, sier hun og fortsetter:

– Argumentene i saken om politimannen viser at vi har rett. De kan ikke halvere reisesatsen av en allerede for dårlig timesats, når reisetid regnes som arbeidstid for politiet.

EFTA har skrevet en pressemelding som oppsummerer saken. Den kan du lese HER!

<html><head></head><body> Advokat Marte Svarstad Brodtkorb er tidligere leder av Advokatforeningen Oslo krets, og har engasjert seg mye i spørsmål om offentlig salær.</body></html>
Advokat Marte Svarstad Brodtkorb er tidligere leder av Advokatforeningen Oslo krets, og har engasjert seg mye i spørsmål om offentlig salær.

– Åpenbart hvorfor mange velger andre saker

Så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid, ifølge EFTA. Det har heller ingen betydning hvor ofte eller sjeldent den ansatte blir sendt på oppdrag utenfor sitt ordinære arbeidssted.

Brodtkorb forteller at det er nettopp det lave reisesalæret, i kombinasjon med den lave timesatsen, som i mange tilfeller hindrer en advokat fra å jobbe for det offentlige.

– Det er helt åpenbart at når det er halv sats av en allerede for lav timelønn, så påvirker det viljen til å jobbe med saker under offentlig salær. Regnestykket går ikke opp og man kan ikke leve av det. Det er åpenbart at mange velger andre saker.

Brodtkorb fortsetter:

– Jeg tenker at når Høyesterett har kommet til den konklusjonen for en politimann, må jo politikerne se at det samme gjelder for oss. Forskjellen er at politiet som regel har fast lønn og overtid, mens vi bare har timebetalt. Det er ingen som betaler overtid til oss. Sånn sett er vi faktisk vanskeligere stilt.

LES OGSÅ: Ingen økning av salærsatsen i revidert statsbudsjett

SE VIDEO: Nye advokater: – Flere utfordringer ved offentlig salærsats

– Ingen betydning for salærsatsen

Spørsmålet er nå hvor mange andre, utover denne konkrete politimannen, dommen kan få betydning for.

Reisetid blir normalt regnet som fritid, og man vil ikke ha rett på lønn eller avspasering uten særskilt avtale med arbeidsgiver. Advokater som jobber under offentlig timesats på 1020 kroner, får et såkalt halvert reisesalær på 510 kroner i timen.

Justis- og beredskapdepartementet mener saken om politimannens reisetid ikke er overførbar til advokatbransjen.

–  Vi kan ikke se at avgjørelsen har betydning for fastsettelsen av den offentlige salærsatsen for advokater mv., herunder godtgjørelse for reisefravær, skriver senior kommunikasjonrådgiver i departementet, Andreas Bondevik, i en epost til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS