Brønnøysund vil nå varsle bankene innen femten minutter etter at en konkurs er registert, skriver innleggsforfatteren fra Finans Norge.
Brønnøysund vil nå varsle bankene innen femten minutter etter at en konkurs er registert, skriver innleggsforfatteren fra Finans Norge.

Konkursbehandling: Slutt for lysningsblad

Et nytt prosjekt gjør konkursbehandling mer effektivt, tryggere og gir samfunnet store besparelser, skriver junior kommunikasjonsrådgiver Jeppe Strømseng i Finansnæringens hovedorganisasjon i dette innlegget.

Publisert

Bits - som er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap - har etablert et konkursbehandlingsprosjekt innenfor rammene av det såkalte Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP)-programmet.

Kort forklart består prosjektet av digitalt konkursvarsel fra Brønnøysundregistrene til banker, og digital innhenting av kontoinformasjon fra banker til bostyrere.

Løsningen er laget i samarbeid mellom Brønnøysundregistrene og finansnæringen, og vil ta oss bort fra bruk av lysningsblad og telefoner til en helautomatisk løsning som er raskere, sikrere og bedre.

De største bankene og flere bankallianser har allerede tatt i bruk denne automatiseringen av konkursvarsel med gode erfaringer.

DSOP er et samarbeid mellom finansnæringen og offentlig sektor. Totalt vil DSOP-prosjekter ha hele femti milliarder kroner i samfunnbesparelser.

Jeppe Strømseng.
Jeppe Strømseng.

Langdryg prosess

Tidligere måtte bostyrer selv ta kontakt med bankene for å høre om de hadde verdier som tilhørte skyldneren. Hos bankene kunne det ikke sjeldent ta flere dager før de fikk iverksatt sperring av kontoer og sikret boet. Ressursbruken hos begge parter var ineffektiv.

Tidligere av hurtig sperring av konti avhengig av at skylderen oppga hvilke bank vedkommende hadde verdier i. Dette var en risikofaktor så lenge bostyrer ikke oppnådde umiddelbar kontakt med skyldner etter konkursåpningen.

Bostyrer får digital oversikt

Brønnøysundregistrene vil nå varsle bankene innen femten minutter etter at en konkurs har blitt registrert.

Når bostyrer skal skaffe seg oversikt, er løsningen integrert i bosiden som Brønnøysundregistrene har i Altinn. Bosiden er en tjeneste som gir mulighet for samhandling mellom bostyrer, kreditor, konkursregisteret, andre offentlige etater og nå også banker.

Bostyrere vil med den nye løsningen få en digital oversikt over bankene som har en kunderelasjon til konkursdebitor. I tillegg får bostyrere oversikt over kontoer, transaksjonsinformasjon og saldo fra bankene.

Den automatiserte løsningen har muliggjort at kundeforhold i banker utenfor aktuelt distrikt for skyldneren blir fanget opp raskere - noe som forhindrer tapping av bankmidler grunnet manglende kontakt mellom bostyrer og bankforbindelse.

Løsningen gir et øyeblikksbilde for bostyrer som er viktig å få umiddelbart etter konkursåpning.

Styrker sikkerheten

Brønnøysundregistrene fremhever at den nye digitale løsningen styrker både kvaliteten og sikkerheten i bobehandlingen. Både varsel og innhenting av kontoinformasjon skjer nå automatisk gjennom den nye digitale løsningen.

Løsningen benytter både autorisasjonskomponenten i Altinn og Maskinporten hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Det gjør at bostyrere kun får tilgang til informasjon i konkursboet som de har fått tildelt av tingretten.

En bostyrer vil også kun ha tilgang frem til bobehandlingen er avsluttet eller en annen bobestyrer blir oppnevnt.

Vi i Finans Norge samarbeider med Brønnøysundregistrene og Skatteetaten i utviklingen av nye, digitale løsninger som forventes å ha stort innsparingspotensial. Det er beregnet at den nye konkursløsningen vil spare samfunnet for 96 millioner kroner over en tiårsperiode.

Powered by Labrador CMS