Fra og med denne måneden kan det bli langt rimeligere for flere å få avgjort sin husleietvist.

Husleietvistutvalgets virkeområde utvides til hele Norge

Regjeringen mener endringen vil styrke rettssikkerheten til leietakere og utleiere, uavhengig av hvor de bor i landet.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra 1. september 2021 har Husleietvistutvalget utvidet sitt virkeområde til hele Norge.

Frem til 1. september har virkeområdet omfattet Oslo og Trøndelag, samt enkelte kommuner i Vestland og Viken.

Flere slipper Forliksrådet

Endringen innebærer at mange leietagere og utleiere nå slipper å ta boligtvister til forliksrådet, som er dyrere enn å ta saken til Husleietvistutvalget. Husleietvistutvalget er et domstollignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig etter husleieloven.

Sakslederne er jurister med spesialkompetanse i husleierett.

Behandling i Husleietvistutvalget (HTU) koster 1 rettsgebyr, altså 1199 kroner hvis utleier fremsetter klagen, og 239 kroner hvis leieren fremsetter klagen.

Husleietvistutvalget ble opprettet som en prøveordning for husleiesaker innenfor Oslo kommune i 2001. Ved oppstart var utvalget et frivillig alternativ til forliksrådet.

Vil ha flere boligeiere

Utvidelsen av Husleietvistutvalgets område skjer etter ønske fra Leieboligforeningen og flere kommuner, og kan sees i forlengelsen av regjeringens hovedstrategi og rapporten «Alle trenger et trygt hjem» om fremtidens boligmarked.

Regjeringen opplyser i rapporten at de mener endringen vil styrke rettssikkerheten til både utleiere og leietakere uavhengig hvor de bor i landet.

Regjeringens mål innebærer blant annet at flere skal kunne eie sin egen bolig - og at leie skal være et trygt alternativ.

Strategien har følgende prioriterte innsatsområder:

  • Ingen skal være bostedsløse.
  • Barn og unge skal ha gode boforhold.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor.
Powered by Labrador CMS