- En kniv mot strupen vil ikke forbedre jobben vi gjør, mener JURK.

- Ikke behov for konkurranse i markedet for fri rettshjelp

Tiden vi må bruke på å kjempe om midler mot andre rettshjelptiltak, er tid vi gjerne skulle brukt på å hjelpe dem som trenger oss, skriver Veronika Wiese, fagrådgiver i JURK, i dette innlegget.

Publisert

SSist uke fikk statsfinansierte rettshjelptiltak beskjed om at budsjettene deres kuttes med åtte prosent i år. Årsaken er at politikerne har vedtatt at flere aktører skal konkurrere om den samme pengepotten.

Veronika Wiese.

Konsekvensen er at rettshjelp til sårbare grupper settes opp mot hverandre, og at aktører som Jussbuss, Gatejuristen, NOAS og JURK må bruke tid på å konkurrere seg imellom mens klientene venter på hjelp.

Spillet politikerne legger opp til, at rettshjelptiltak skal konkurrere om midler, er en sadistisk øvelse.

Tidligere fikk rettshjelptiltakene øremerkede midler på statsbudsjettet, og det var tydelig at rettssikkerheten til sårbare grupper var politiske prioriteringer og politikernes ansvar.

- Slipper å ta ansvar

Så ble det designet et system for at politikerne skal slippe å ta ansvar for egne valg, og ansvaret for fordelingen av statens midler ble flyttet over til Statens sivilrettsforvaltning, et forvaltningsorgan der beslutningstakerne blir usynlige.

Prisen for politikernes feighet betales av dem som sliter mest: Mennesker med et udekket rettshjelpsbehov.

Årets nykommer er “Rettssenteret”. Grunnleggeren Cathrine Moksness uttaler til Rett24 at «det er fornuftig å få litt konkurranse inn i markedet for fri rettshjelp».

Å si at det er behov for konkurranse er en påstand om at noe kan effektiviseres. JURKs arbeid er allerede basert på frivillighet og idealisme, og en kniv mot strupen vil ikke forbedre den jobben vi gjør.

Vi ønsker mer fri rettshjelp til folket hjertelig velkommen, men det er en dårlig ide å sette rettshjelptiltakene opp mot hverandre. Det vil føre til mer byråkrati så lenge pengepotten er den samme.

Jeg er glad for at politikerne anerkjenner behovet for mer fri rettshjelp, men da må de stå for det, og bevilge mer midler.

Powered by Labrador CMS