Svært mange advokater kan tenke seg å skifte arbeidsgiver, ifølge skandinavisk undersøkelse.
Svært mange advokater kan tenke seg å skifte arbeidsgiver, ifølge skandinavisk undersøkelse.

Ny undersøkelse: Omtrent halvparten av ansatte advokater vurderer å bytte jobb

- Bør være en wake up-call for norske arbeidsgivere, mener Karnov Group.

Publisert Sist oppdatert

Det juridiske forlaget Karnov har i dag lansert en bransjerapport basert på en undersøkelse av 3134 heltidsansatte jurister i Norge, Sverige og Danmark.

– Både krav og forventninger har endret seg under pandemien. Mange jurister krever fleksible løsninger og god balanse mellom jobb og fritid. Den høye andelen jurister som vurderer å skifte jobb, bør være en skikkelig wake up-call for norske arbeidsgivere. Dette er særlig kritisk i en situasjon der det er mangel på jurister hos en rekke arbeidsgivere, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway i en pressemelding.

Flere menn enn kvinner vurderer å bytte jobb

I Norge har 429 jurister deltatt i undersøkelsen, av disse 145 advokater.

Totalt svarer 48 prosent av advokatene i undersøkelsen at de har vurdert å slutte i sin nåværende jobb. Langt flere menn enn kvinner vurderer å slutte: Totalt svarer 52 prosent bekreftende av mennene og 40 prosent av kvinnene.

Av samtlige jurister som oppgir at de vurderer å forlate jobben, svarer 63 prosent at de ofte føler seg stresset, mens 39 prosent svarer at de føler seg stresset en gang i blant.

I Norge svarte 429 jurister på undersøkelsen: 355 i offentlig sektor, 90 advokater i advokatfirmaer og 55 internadvokater fra private bedrifter og organisasjoner (her listet opp som privat sektor).
I Norge svarte 429 jurister på undersøkelsen: 355 i offentlig sektor, 90 advokater i advokatfirmaer og 55 internadvokater fra private bedrifter og organisasjoner (her listet opp som privat sektor).

Vil ha bedre balanse

59 prosent av de ansatte i advokatfirmaer i de tre landene svarer at de vurderer å slutte for å få bedre balanse mellom jobb og fritid, mens 25 prosent vurderer ny jobb for å få bedre lønn, og 31 prosent for å få mer interessante arbeidsoppgaver.

145 norske advokater bidro

429 norske heltidsansatte jurister deltok i undersøkelsen. Av disse var 90 advokater ansatt i advokatfirma (52 fra et stort advokatfirma, 17 fra et mellomstort og 21 fra et mindre firma).

34 av respondentene er bedriftsadvokater, og 21 er organisasjonsadvokater.

355 jobber i offentlig sektor.

Mannlige og kvinnelige advokater svarer ulikt: Flere mannlige advokater vurderer å slutte for å få høyere lønn (39 prosent) enn kvinner (31 prosent).

På dette spørsmålet er ikke resultatene brutt ned på enkeltland. Totalt har 971 advokater i advokatfirmaer besvart undersøkelsen - 91 i Norge, 398 i Danmark og 483 i Sverige.

Juristene har også fått spørsmål om hva de kunne være villige til å gjøre for å få bedre balanse mellom jobb og fritid. Heller ikke på dette spørsmålet er resultatet brutt ned på enkeltland, men totalt i de tre landene svarer 51 prosent av advokatene at de kan være villig til å si nei til en forfremmelse.

Kilde: Fremtidens Jurist, Karnov Group
Kilde: Fremtidens Jurist, Karnov Group

De fleste vil jobbe litt hjemmefra

Bare 29 prosent av advokatene svarer at de ser for seg at de om ett år jobber på kontoret hele tiden. Derimot svarer 41 prosent at de tror de vil jobbe tre-fire dager i uken på kontoret, mens 24 prosent svarer at de vil jobbe slik det passer dem best - enten på kontoret eller hjemme.

Juristene har også fått spørsmål om teknologi og bærekraft. Advokater i advokatfirmaer tror i mindre grad enn jurister i offentlig og privat sektor at teknologi er en drivkraft for utvikling av den juridiske bransjens fremtid. Bare 54 prosent svarer ja på dette, sammenlignet med 63 og 64 prosent i offentlig og privat sektor.

Flere enn halvparten ønsker bærekraftplan

Juristene har størst tro på fremtidig teknologi for automatisering av oppgaver, rangert som det viktigste området innen digitalisering av halvparten av alle respondentene. Til sammenligning lister bare 36 prosent opp at de tror teknologi for risikoanalyse og prediksjonsverktøy blir den viktigste teknologien fremover innenfor jussen.

44 prosent av de norske advokatene i advokatfirmaer svarte at firmaet de jobber i, har en bærekraftsplan. Totalt svarte 55 prosent av de norske juristene at det enten er viktig eller veldig viktig at bedriften de jobber i har en slik plan.

Hele rapporten kan du laste ned her.

Powered by Labrador CMS