Nils Thommessen er tidligere MP i Wiersholm. Nå er han godt i gang med en ny advokatsastsning.
Nils Thommessen er tidligere MP i Wiersholm. Nå er han godt i gang med en ny advokatsastsning.

Nils Thommessens nye firma Ally vil avskaffe timepriser i advokatbransjen

- Vi ser for oss at det vil bli et større marked for advokattjenester enn det som er der i dag, sier advokat-gründer Nils Thommessen.

Publisert Sist oppdatert

Som Advokatbladet omtalte allerede i mars, er tidligere Wiersholm-MP Nils Thommessen i gang med planleggingen av et nytt advokat-konsept sammen med Askeladden der timepriser er byttet ut til fordel for fastpris.

Det nye advokatfirmaet som skal hete Ally har ansatt åtte advokater og starter opp i november, skriver Dagens Næringsliv.

– Forretningsmodellen i advokatbransjen hvor ingen er langsiktig eiere, fører til at mange er mer opptatt av egen kortsiktig vinning i stedet for å bygge selskapsverdier over tid. Det materialiserer seg også i prisingsmodellene, sier Thommessen til DN.

Askeladden ble startet i 2016 og var tidlige investorer i frisørkjeden Cutters, og står bak profilerte oppstartsbedrifter som blant annet legetjenesten Dr.Dropin, massasjekjeden Squeeze og begravelsesbyrået Verd.

Vil lage større marked

Askeladden-gründer Karl-Axel Hjorth Bauer er særlig kritisk til timeprismodellen i advokatbransjen.

– Noe av det viktigste Askeladden bidrar med i denne satsingen, er å avskaffe timeprismodellen. Det er en fantastisk kreasjon for advokatene, men helt grusom for kunden. Det skaper en situasjon hvor jo dårligere en advokat er, jo dyrere blir det. Dessuten åpner det for misbruk, og det er umulig for kunden å kontrollere, sier Bauer til DN.

På spørsmål fra Advokatbladet om hvem Ally ser som de største konkurrentene, - og om en av dem er Help, svarer Thommessen slik.

- Help er en seriøs og flink aktør vi kommer til å konkurrere med på privatmarkedet. Men vi ser for oss at det vil bli et større marked for advokattjenester enn det som er der i dag. En av grunnene til at vi tror det er rom for et enda større marked, er på grunn av prismodellen. Det er for uforutsigbart for klientene hvor mye det vil koste, sier Thommessen.

På advokat-jakt

Han mener det ligger et betydelig potensial der for å forenkle måten man leverer juridisk rådgivning på.

- Og da blir det som regel mindre kostbart også. Vår hovedkonkurrent er nok små og mellomstore firmaer, men vår modell er åpen og vi deler veldig gjerne, sier Thommessen.

I løpet av november åpner firmaet sitt første kontor i Oslo. Allerede er åtte advokater klare for å starte i jobben.

- Vi er på jakt etter flere advokater som har lyst til å endre kundereisen og bidra med god rådgivning på en nye måte. Det sitter mange utrolig flinke og moderne advokater der ute som vil ha mer glede av vår måte å jobbe på fremfor å jobbe tradisjonelt. Det er bare å ta kontakt

I forslag til ny advokatlov er det foreslått å beholde eierskapsbegrensningene.

- Vi trenger ekstern kapital for å vokse og for å få rullet ut den måten vi ønsker å drive juridiske tjenesteyting på. Dersom det ikke åpnes opp for eksternt eierskap i advokatbransjen vil det gjøre at vi konverterer til å bli et juristfirma, presiserer Thommessen.

Powered by Labrador CMS