- Sikkerhetsopplegget rundt møtet her i Oslo var en statsleder verdig, det er åpenbart at PST betrakter henne som et terrormål, sier Brynjulf Risnes. Her med Svetlana Tikhanovskaja.

- Advokater i Hviterussland trenger vår støtte

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja møtte fredag Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg i et møte i Oslo. - Advokater er under et kraftig press i landet, og mange er fengslet, sier advokat Brynjulf Risnes.

Publisert Sist oppdatert

-Jeg jobbet selv med en sak i Hviterussland i fjor, og ble overrasket over hvor redde advokatene er. De var engstelige både for å ha kontakt med utenlandske advokater, og rent generelt. Om de tråkker ett skritt feil, kan de miste advokatbevillingen og levebrødet, sier Brynjulf Risnes.

Risnes er advokat i Matrix Advokater, og er tidligere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han snakker flytende russisk, og var blant annet advokat for den spiondømte nordmannen Frode Berg.

Hviterussland

Grenser til Latvia i nord, Litauen i nordvest, Russland i øst, Polen i vest og Ukraina i sør.

Har 9,5 millioner innbyggere.

Ble selvstendig i 1991.

Ledet av Aleksander Lukasjenko siden 1994.

Utestengt fra Europarådet.

Kilde: Wikipedia

- Det repressive presset mot advokater i Hviterussland har vart veldig lenge. Advokatene der trenger vår støtte, sier Risnes.

Møtte norske organisasjoner

Den hviterussiske opposisjonslederen i eksil Svetlana Tikhanovskaja var i forrige uke i Norge på invitasjon fra Utenriksdepartementet.

Fredag deltok hun i et møte i regi av Helsingforskomiteen med representanter for det norske sivilsamfunnet, deriblant Risnes på vegne av Advokatforeningen.

Tema for møtet var hvordan Norge kan bidra til en demokratisk utvikling i Hviterussland.

- Et sentralt spørsmål hun tok opp, var norske forretningsinteresser i landet, blant annet Yaras tilstedeværelse. Hun mente at norsk næringsliv sterkt må vurdere sitt engasjement der.

- Det var et veldig godt møte, og Tikhanovskaja er en utrolig imponerende skikkelse. Hun viser en styrke og en verdighet det står respekt av, sier Risnes.

610 politiske fanger

Da Hviterusslands velgere gikk til urnene i presidentvalget i august i fjor, var det Tikhanovskaja som fikk flest stemmer. Men den sittende presidenten Aleksander Lukasjenko godtok ikke valgresultatet.

Tikhanovskaja har siden valget måttet leve i eksil i Latvia. Hennes mann, som var opposisjonsleder, sitter fengslet i hjemlandet.

Ifølge Den norske Helsingforskomité, er hundrevis av opposisjonelle fengslet etter valget, og flere er drept. Mediehus og uavhengige sivile organisasjoner er blitt ransaket, og ledere er blitt fengslet.

CCBE: Bekymret for advokater

Etter valget i fjor skrev den europeiske advokatorganisasjonen CCBE - som representerer 45 europeiske advokatforeninger - et brev direkte til Alexander Lukasjenko og uttrykte bekymring for situasjonen for hviterussiske advokater.

CCBE hadde da fått informasjon om at flere advokater var blitt diskreditert, ydmyket og trakassert etter å ha jobbet med politisk sensitive saker knyttet til presidentvalget.

Advokater ble ikke bare identifisert med sine klienter, i strid med de advokatetiske prinsippene, men fikk ikke tilgang til sine klienter, eller ha konfidensielle samtaler med klientene.

«I tillegg rapporteres det om alvorlige begrensninger i advokatenes ytringsfrihet, og advokater er anbefalt ikke å kommentere eller argumentere offentlig i politisk sensitive saker», heter det i brevet fra CCBE.

Fratatt bevillingen

Situasjonen er bare blitt verre: CCBE kjenner nå til en rekke navngitte advokater som er blitt fratatt bevillingen etter å ha jobbet med opposisjonelle klienter.

I et brev til den hviterussiske advokatforeningen fra den 4. august i år, ber CCBE foreningen om å gjøre alt i sin makt for å beskytte advokaters uavhengighet i Hviterussland.

Powered by Labrador CMS