MENNESKERETTIGHETSUTVALGET I TYRKIA:

President i Advokatforeningen i Istanbul, Mehmet Durakoğlu.

– Bare én av fem tyrkere har tillit til rettssystemet

– Vi ligger langt bak med hensyn til rettsvesenets frihet og uavhengighet, sier president Mehmet Durakoğlu i den tyrkiske advokatforeningen Istanbul Barosu. Han går hardt ut mot Erdoğan-regimets alvorlige advokat-forfølgelser.

Publisert Sist oppdatert

– Tyrkiske myndigheter og advokatforeningen er helt uenige om hva advokatrollen innebærer. Myndighetene ønsker å begrense advokatene i deres virksomhet, ved å påse at de kun skal sette seg ned og gjøre jobben sin, få betalt og unngå alle former for politisk aktivitet. Men det er uaktuelt.

Det sier Mehmet Durakoğlu, som med over femti tusen medlemmer under seg, er leder for en av verdens største advokatorganisasjoner.

Advokatbladet ble invitert til hans kontor i forbindelse med besøket i Istanbul sammen med advokat Maria Hessen Jacobsen fra Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg tidligere i høst.

«Fact finding mission» i Tyrkia:

  • Siden kuppforsøket mot Tyrkias president Erdoğan i 2016 har mer enn 1600 advokater blitt arrestert, og 450 advokater er dømt til totalt 2786 år i fengsel, ifølge The Arrested Lawyers Initiative.
  • I 2020 ble landet felt 85 ganger i Den europeiske menneskerettsdomstolen.
  • En gruppe på tretti advokater fra en rekke europeiske land, reiste i september til Istanbul som representanter for ulike advokatforeninger og internasjonale advokatorganisasjoner.
  • Advokat på Eldens kontor i Bergen, Maria Hessen Jacobsen, deltok som representant for menneskerettighetsutvalgene til Advokatforeningen og European Criminal Bar Association (ECBA).
  • Gjennom rettssaksobservasjoner, fengselsbesøk og møter med straffeforfulgte kollegaer, var hovedformålet å kartlegge Tyrkias etterlevelse av menneskerettighetene, og særlig retten til en rettferdig rettergang.

– Maktfordelingen er ødelagt

Han er bekymret for de alvorlige utfordringene som preger hverdagen til tyrkiske advokater, og mener undertrykkelsen av rettsvesenet er et resultat av at maktfordelingen ble torpedert etter en grunnlovsendring i 2017. Da ble en vesentlig del av folkemakten ved parlamentet overført til presidenten.

I dag er det presidenten eller representanter fra hans politiske parti – rettferdighets- og utviklingspartiet – som oppnevner dommere og aktorer.

– Vi ligger langt bak med hensyn til rettsvesenets frihet og uavhengighet. Advokatforeningen jobber hardt med å endre dette systemet. Det gjør vi ved å ta et synlig og offentlig standpunkt som opposisjon mot regimet, og ved å formidle kunnskap til den øvrige befolkningen om hva som foregår, forteller Durakoğlu.

Han opplever at myndighetene gir et helt annet bilde av situasjonen enn det som stemmer overens med virkeligheten.

– Når vi tar pulsen blant folket og ser på statistikken, så er det bare tjue prosent av befolkningen i Tyrkia som har tillit til rettsvesenet. Det er kun advokatforeningene som formidler korrekt informasjon om hva mennesker i dette landet utsettes for, sier han.

Foreningen partshjelper i viktige saker

I tillegg til å formidle informasjon om rettssikkerhetssituasjonen, er foreningen hyppig involvert i konkrete saker mot egne advokater. Durakoğlu forteller om en prosess som overvåkes helt fra den første høringen, og til endelig dom er avsagt.

Rettssalen var fylt til randen av engasjerte tilhørere, da saken mot advokatene Barkin Timtik og Selçuk Kozağaçli gikk for retten i september. Jacobsen og de internasjonale advokatene observerte høringen.

Han var selv til stede under rettssaken mot de fengslede advokatene Barkin Timtik og Selçuk Kozağaçli, der Jacobsen og resten av de internasjonale observatørene var blant tilskuerne i rettsalen. Dette anses i øyeblikket som en av de viktigste sakene i forfølgelsen av den tyrkiske advokatstanden.

Som foreningens president formidlet han en tordentale fra vitneboksen.

– Den nåværende politiske makten har for vane å misbruke rettsvesenet som et verktøy for å gi advokatene en lærepenge. Det samme gjelder aktører i mediene – myndighetene driver aktiv forfølgning av offentlige medier som utøver kritisk journalistikk av styresmakten. Dette forsøkte jeg å formidle til dommeren i saken mot Timtik og Kozağaçli, sier Durakoğlu.

Usikker på effekten av opposisjonsarbeidet

Durakoğlu anser tilstedeværelsen i sakene mot foreningens egne advokater som et viktig ledd i opposisjonsarbeidet mot myndighetene. Han stiller seg likevel tvilende til hvor stor innvirkning dette arbeidet har i praksis.

Mehmet Durakoğlu og Maria Hessen Jacobsen på hans kontor i Istanbul.

– Så lenge den nåværende politiske makten styrer landet med Erdoğan i spissen, har jeg vanskelig for å tro at vi vil finne noen løsninger på problemene vi har i Tyrkia. Vi sliter veldig med demokratiet i landet vårt. Det er mulig vi ikke vil se noen endringer før den nåværende presidenten går av.

Han er likevel takknemlig for støtten de opplever fra internasjonalt hold.

– Jeg er veldig glad for å se at advokater og advokatforeninger fra alle deler av verden står sammen med oss i denne kampen mot det tyrkiske systemet. Støtten fra internasjonalt hold er uvurderlig, understreker han.

Powered by Labrador CMS