Reidar Hjermann manet advokatene om å ta stilling i saken om norske barn av IS-forkjempere.

Oppfordrer Advokatforeningen til å være tydelige på at barn av IS-mødre må få komme tilbake til Norge

- En skam at vi ikke henter dem hjem, mener tidligere barneombud Reidar Hjermann.

Publisert Sist oppdatert

Psykologspesialist Reidar Hjermann var en av foredragsholderne da Advokatforeningen nylig avholdt sitt årlige menneskerettsseminar.

- Min oppfordring til Advokatforeningen, og deres menneskerettighetsutvalg er å være helt tydelige, og gjenta til det kjedsommelige hvor viktig det er at Norge gjør alt vi kan får å få disse barna tilbake, sa Hjermann.

- De norske barna i Syria trenger at Advokatforeningen er tydelig på at de har rett til å bli hjulpet, både med å komme hjem til Norge og til å bli ivaretatt når de kommer hjem.

Leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Else McClimans, opplyser til Advokatbladet at utvalget jobber med en uttalelse, som trolig vil være klar like over påske.

Totalt skal det dreie seg om mellom tretti og førti barn. Hjermann oppfordret så forsamlingen om å unngå begrepet «IS-barna», ettersom dette i realiteten ikke dreier seg om IS-terrorister, men babyer og små barn.

- En baby er ikke radikalisert. Punktum. Vi kan ikke en gang ta for gitt at alle er traumatisert, sa Hjermann.

- Andre land får det til

Hjermann var barneombud i Norge fra 2004 til 2012, og arbeider nå som barne- og ungdomspsykolog psykolog ved Sykehuset i Vestfold. Han har vært sakkynding psykolog i saker angående barn i norsk rettsvesen, og jobber som konsulent for Unicef og som foredragsholder og rådgiver. Han er i tillegg til jobben som psykolog, også leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg.

- Jeg kan ikke si at det vil være lett verken å hente dem hjem eller å ta dem i mot- for det vet jeg strengt tatt ikke. Men vi ser at andre land får det til, så det er mulig. Derfor vil jeg oppfordre dere til å være klare på at barna skal hjelpes hjem hvis mor ber om det, sa Hjermann til forsamlingen.

Han viste så til at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre nylig har tatt til orde for at Norge må få disse barna hjem.

- Nå er det snart bare Høyre og Frp som mener de må være der. Begrunnelsen Erna Solberg bruker er at vi ikke kan sende norske diplomater inn i disse leirene, fordi det er for utrygt. Da tenker jeg at de norske barna som er der har det ganske utrygt de også!

Wikborg Rein-partner Elisabeth Roscher, Eurojuris-advokat Silje Christine Hellesen og Hjort-partner Arne Gunnar Aas er blant medlemmene i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Hjermann viste så til Norges innsats for å hente hjem Joshua French fra Kongo.

Må ha riktig beslutningsgrunnlag

- Jeg synes det er en skam – særlig fordi vi brukte masse ressurser på å hente tilbake en leiesoldat som med åpne øyne reiste ned til de farligste stedene i verden for å krige fordi han ville. Hva vi satte inn av krefter i den saken var på sett og vis flott - men blir grelt og urettferdig når vi lar barna være igjen i Syria, sa Hjermann.

På spørsmål fra salen om hva man kan gjøre dersom mødrene ikke ønsker sitt barn hjem til Norge, svarte Hjermann slik;

- Vi har ikke juridisk myndighet til å ta barna fra foreldrene i et fremmed land. Men vi kan ta med kompetente medarbeidere ned dit for å prate kvinnene, som en prest, imam, psykolog, eller advokat - ressurser som har x-faktoren som må til for å snakke med barn eller folk i krise – og hjelpe kvinnene til å få fattet en avgjørelse på et best mulig informert grunnlag. De må vite hva de takker ja eller nei til.

Dette var menneskerettsseminaret:

  • Åpning ved Inga Bejer Engh, barneombud
  • Praksis fra EMD om barn i strafferettspleien Arnfinn Bårdsen, dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol
  • Menneskerettskonvensjonenes betydning for straffereaksjoner mot barn Erik Møse, høyesterettsdommer
  • Barn i Strafferettspleien: Barn, straff og grunnloven? Mette Yvonne Larsen, advokat i Advokatfirma Larsen & Co
  • Isolasjon - et overblikk Thomas Horn, advokat i Advokatfirmaet Schjødt
  • Sivilombudsmannen om bruk av tvang mot barn i institusjoner Helga Fastrup Ervik, leder av Sivilombudsmannens torturforebyggingsenhet og Mette Jansen Wannerstedt, seniorrådgiver
  • Praktisk bistand til barn i strafferettspleien Cecilia Dinardi, advokat i Advokatfirma Elden
  • IS-barna – vårt problem? Reidar Hjermann, leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg
  • Avslutning Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
Powered by Labrador CMS