Marcel Stray i Juristforbundet.

KI – den store stygge ulven, eller en mulighet for universitetene?

Er kunstig inteliggens en stor stygg ulv, eller en fantastisk mulighet for universitetene her til lands, spør jusstudent Marcel Stray. 

Publisert Sist oppdatert

Bekymringene rundt kunstig intelligens og dets innvirkning på arbeidshverdagen diskuteres stadig av fagfolkm, så som advokater, jurister, forskere og politikere. Verken ChatGPT eller tech-jurister tror at kunstig intelligens kan komme til å gjøre advokater overflødige på sikt, men det er liten tvil om at den vil endre bransjen.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Begrepet kunstig intelligens ble for øvrig, bemerkelsesverdig nok, introdusert for nesten sytti år siden. Likevel var det ikke før november 2022 at bruken av KI eksploderte med lanseringen av ChatGPT. Denne teknologien har raskt blitt integrert og tatt i bruk: Alt fra å skape underholdende illustrasjoner til utforming av politiske taler. 

Mens noen ser kunstig intelligens som akselerasjonsmidler for å løse komplekse problemer, reiser studenters bruk av teknologien viktige spørsmål om forberedelse til den fremtidige arbeidshverdagen.

- Universitetene må ta et aktivt standpunkt

Jeg mener at universitetene må ta et aktivt standpunkt ved å formulere klare retningslinjer og tilby nødvendig opplæring. Dette for å ruste studentene for den raskt utviklende teknologiske virkeligheten. Deres fremtid. 

For å sikre en ansvarlig implementering av KI, bør fokuset ligge på å vurdere reelle konsekvenser og planlegge for samfunnssikkerhet. I likhet med elektrisitet som alene er farlig, men som likevel håndteres trygt gjennom lover og regler, må KI håndteres på en lignende måte. 

Advokatbladet bemerker for øvrig at blant annet politisk enighet om AI Act, som er vesentlig i så måte, er oppnådd

- Sabwoon Essa er et glimrende eksempel

Sabawoon Essa skriver i Advokatbladet (02.02.24) om hvordan han har utviklet JustitiaBot, på sitt andre studieår på jussen i Oslo. Det er åpenbart et udekket behov, manglende kunnskap og kompetanse blant studentene og universitetet. KI må prioriteres. Universitetene må på ballen. 

- Universitetene må aktivt engasjere seg

Universitetene må aktivt engasjere seg for å forberede studentene på deres fremtidige arbeidshverdag. Uten innovasjon vil studentene på enkelte områder være utdatert allerede i sin første jobb.

Hendelser som manglende informasjon om henvisninger under eksamen illustrerer behovet for en grundigere forberedelse. Det er et kollektivt ansvar å sikre at dagens studenter er rustet for de kommende utfordringene. Sentrale spørsmål bør omfatte hvordan studenter kan utnytte KI og hvordan fremtidens jurister kan være godt forberedt på en arbeidshverdag preget av teknologiske endringer.

Powered by Labrador CMS