- Jeg deler historien om JustitiaBot for å synliggjøre hvordan teknologi kan revolusjonere utdanning, sier Essa.

Jusstudent har utviklet AI-assistent for jusstudenter

Sabawoon Essa (20) har skapt JustitiaBot, en AI-drevet studieassistent for jusstudenter. Tjenesten har en rekke funksjoner som skal være med på å forenkle og effektivisere jusstudiet.

Publisert Sist oppdatert

- JustitiaBot tilbyr smarte og innovative løsninger. Jeg håper at jeg, gjennom dette verktøyet, kan være med på å fremme en bedre delingskultur på jussen.

Det sier 20 år gamle Sabwoon Essa. Han er jusstudent på andre året ved UiO, og har stått for utviklingen av tjenesten nesten egenhendig. 

- Prosjektet startet i mai 2023. Målet var da å frigjøre mer tid til det viktigste - å forstå jussen. Derfor ble «JustitiaBot-domsanalyse» først utviklet for å effektivisere prosessen med å lese dommer, sier han.

Siden den gang har flere nye funksjoner blitt lagt til i plattformen med samme mål, nemlig å optimalisere jusstudiet ved hjelp av den nyeste teknologien som er å oppdrive.

Domsanalyser, oppgaver, korrektur og bot

I dag tilbyr tjenesten en rekke funksjoner, blant annet et domsanalyse-verktøy som oppsummerer norske dommer på få sekunder. 

- Plattformen lager først et sammendrag av dommen, og utfører deretter en analyse, sier Essa. 

- Helt enkelt og overordnet, har tjenesten fått spesifikke instrukser som gjør den egnet til å analysere dommene. I tillegg har den fått eksempler på hvordan en slik domsanalyse skal se ut, forteller han.

Inne på JustitiaBot finnes også verktøy for å produsere skreddersydde praktikumsoppgaver og teorioppgaver på tvers av fag. Nettsiden tilbyr i tillegg korrektur av juridiske tekster, og en chatbot drevet av kunstig intelligens som gir veiledning innenfor spesifikke rettsområder som statsforfatningsrett,  folkerett og menneskerettigheter.

- Forbedrer tekstene med ChatGPT

- Vi bruker ChatGPT-4-turbo for å forbedre tekstene. Da får brukeren det beste av hva OpenAI har å tilby. De ulike chatbotene har vi matet med data som er tilgjengelige for alle, og med egne notater. Vi har gitt bot'en en grundig prompt, og nå klarer den å generere tekst veldig bra, sier Essa. 

Plattformen bruker ikke data som strider med Lovdatas eller andre plattformers brukervilkår, ifølge Essa.

- Jeg har vært i dialog med Lovdata og har fått forsikringer om at alt er i orden opphavsrettslig. Dataene vi bruker består av egne notater og andre rettskilder som ikke er opphavsrettslig vernet, sier han. 

179 kroner i måneden

Å utvikle tjenesten har ikke kostet så mye økonomisk, forteller Essa. Det er i første omgang de løpende kostnadene som koster.

- Jeg håper å unngå underskudd, men forventer ikke å tjene veldig mye på dette. Det er rett og slett ikke hovedformålet. Hver gang tekster genereres påløper det kostnader, så marginene blir nok små. 

Produktet er en abonnementstjeneste. For brukerne er prisen for tjenesten 179 kroner i måneden. Målet til Essa er likevel ikke å tjene penger, sier han selv.

- Et eventuelt endelig overskudd vil primært gå til videreutvikling av plattformen, og ikke til personlig vinning, sier han.

Essas mål er å skape en ordentlig god tjeneste for jusstudenter.

- Studenter har i dag FileFora, Studocu og lignende tjenester. Disse er gode, men har ikke så mange funksjoner. 

- Visjonen for oss i JustitiaBot er derfor å skape en digital plattform der jusstudenter kan finne alt de trenger til studiehverdagen - fra eksamensbesvarelser og notater, til sammendrag og ASI-drevne verktøy - samlet på ett sted, sier han.

Ønsker å få inn eksamensbesvarelser

Inne på nettsiden tilbys studenter gratis tilgang i fem til nitti dager ved å sende inn sine eksamensbesvarelser.

«Vi i JustitiaBot vil skape en åpen delingskultur i jusstudiet. Derfor oppfordrer vi alle studenter til å sende inn sine tidligere eksamensbesvarelser - uansett karakter! Målet er å samle et bibliotek av besvarelser som alle studenter kan få gratis tilgang til og lære av. Enten du fikk A eller F, inneholder besvarelsen din verdifull erfaring og kunnskap. Deling av tidligere eksamener vil komme jusstudenter over hele landet til gode», heter det på nettsiden.

Donerer en femtedel av overskuddet

20-åringen, som registrerte selskapet i Brønnøysundregisteret i august i fjor, forteller at han også ønsker å hjelpe andre enn jusstudenter.

- Min visjon går lenger enn bare å gjøre jusstudiet enklere - jeg ønsker å bidra til bedre utdanning også i utviklingsland. Derfor donerer jeg i dag tjue prosent av overskuddet til Central Asia Institute (CAI).

CAI er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme og støtte utdanning i lokalsamfunn i Sentral-Asia, hovedsakelig i Afghanistan og Pakistan. 

Powered by Labrador CMS