Jørn Maurud vil ikke kunne behandle NAV-skandalesaken.
Jørn Maurud vil ikke kunne behandle NAV-skandalesaken.

Meldte seg inhabil første dag på jobb

Den nye riksadvokaten Jørn Maurud mener samboeren Hanne Bjurstrøm gjør ham ugild til å behandle NAV-saken. Justisminister Jøran Kallmyr er enig, og jakter nå en vikar.

Publisert   Sist oppdatert

I et brev til Justis-og beredskapsdepartementet sendt fredag, ber Maurud om at det innsettes en setteriksadvokat til å gjenåpne de mange uriktige dommene i NAV-skandalen.

Maurud peker på at hans samboer Hanne Bjurstrøm var arbeidsminister fra 20. oktober 2009 til 20. september 2012, og i den egenskap ansvarlig statsråd da forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av nye trygdeforordninger i norsk rett ble gitt.

Maurud avslutter brevet med å vise til at sakskomplekset krever videre oppfølging på riksadvokatnivå, og at han legger til grunn at departementet vil oppnevne en setteriksadvokat til å forestå dette.

Ifølge Dagbladet kan NAVs feiltolkning av EØS-reglene vært gjeldende helt siden 1994.

- Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier ESA-president Bente Angell-Hansen til avisen.

Visste om brevet

Da justisminister Jøran Kallmyr møtte pressen fredag fortalte han at Jørn Maurud hadde orientert departementet om habiliteten i forkant, men at han først kunne sende brevet i dag som han formelt var innsatt som riksadvokat.

– Maurud varslet oss på forhånd om situasjonen, så vi var klar over den. Vi har vurdert at han var inhabil, så vi kommer til å sette på en setteriksadvokat, sa justisministeren til pressen fredag.

- Åpenbart inhabil

Tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy har skrevet flere tekster om habilitet.

Jens Edvin Skoghøy var dommer i Høyesterett frem til våren 2017.
Jens Edvin Skoghøy var dommer i Høyesterett frem til våren 2017.

- At Jørn Maurud er inhabil i denne saken, virker for meg åpenbart. Hanne Bjurstrøm har et sentralt del av ansvaret for at det har gått galt, og at feilen i NAV ikke ble fanget opp av departementet hun ledet ved innføringen av den nye EØS-trygdeforordningen i 2012, sier Skoghøy til Advokatbladet.

Han er i dag professor ved Norges arktiske universitet.

Skoghøy tillegger at professor Henry Mæland ved Universitetet i Bergen er blitt brukt som setteriksadvokat flere ganger i tilfeller der Tor-Aksel Busch har vært inhabil som riksadvokat.

- Mæland ble nylig pensjonist, men det er neppe noe i veien for å bruke ham igjen. Jeg vil se det som problematisk om en innen påtalemyndigheten vil ta rollen som setteriksadvokat, ettersom vedkommende da vil være underordnet den som nå er erklært inhabil, tillegger Skoghøy.

Overfor det oppmøtte pressekorpset ville minister Kallmyr ikke kommentere om hvor vidt nylig avgåtte Tor-Aksel Busch vil være aktuell setteriksadvokat i den aktuelle saken.

Kallmyr roste samtidig Maurud for å ha opptrådt med ryddighet i saken.

TV2: Kallmyr har en kandidat

Det er ennå ikke klart hvem som blir setteriksadvokat. Ifølge det TV2 erfarer har justisminiseren allerede en aktuell kandidat for jobben som setteriksadvokat, men man avventer en utnevnelse, da man ønsker å se på bredden av saken, og eventuelt undersøke ny inhabilitet på den som utnevnes.