Advokatforeningen innførte en ny sertifiseringsordning for meklere i 2016, og driver i dag Mekling.no.
Advokatforeningen innførte en ny sertifiseringsordning for meklere i 2016, og driver i dag Mekling.no.

14 nye meklere til meklingssenteret

I begynnelsen av januar ble det kjent at fjorten personer - ni advokater og fem fra andre yrkesgrupper - har bestått høstens meklingsakademi. Sjekk hvem som nå kan kalle seg sertifisert mekler!

Publisert Sist oppdatert

Meklingssenteret Mekling.no ble lansert i september i fjor, og har som formål å løse tvister raskt, billig og smidig utenfor rettsapparatet.

Senteret drives av Advokatforeningen, og er et samarbeid mellom Nye Veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Nelfo, Maskinentreprenørenes Forbud og altså Advokatforeningen.

Satsningen er i første rekke rettet mot bygg- og anleggsbransjen, men skal etter planen utvides mot andre områder fortløpende.

Eget meklingsakademi

Advokatforeningen og JUS har i samarbeid etablert Meklingsakademiet, som utdanner sertifiserte meklere. Utdanningen er et kurs som går over fem dager, og på siste kursdag evalueres hver enkelt kursdeltager. Bare de som tilfredsstiller de fastsatte kravene til utdanningen, får tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen».

En av advokatene som nå kan kalle seg sertifisert mekler, er Beate Vesterås i DLA Piper Norway. Hun roser akademiet for et bra opplegg.

- Jeg håper nå at mekling blir benyttet i større utstrekning enn i dag. Jeg tror at mange saker kan egne seg veldig godt for mekling dersom partene blir vant til dette, sier Vesterås.

Rask løsning

Advokat Holm Grimsrud i Wahl-Larsen Advokatfirma, som har entrepriserett som sitt primære fagområde, ønsket sertifikasjonen for i større grad å kunne hjelpe klienter med å finne alternative tvisteløsninger.

- Det oppstår ofte situasjoner som gjerne er komplekse, samtidig som de potensielt er kostnadsdrivende dersom det ikke skjer en rask avklaring. Som mekler ønsker jeg å bidra til at partene finner gode løsninger utenfor domstolene, sier Grimsrud.

Kurset på Meklingsakademiet var både en positiv og utviklende erfaring, forteller han.

- Foredragsholderne var engasjerte, og ga god faglig veiledning, og det ble også en hyggelig sosial setting.

Mer enn én av fem er ikke-advokater

Meklingsakademiet er også åpent for andre enn jurister og advokater. Sivilingeniør Per Stenhamar i Sweco, et internasjonalt konsern som jobber med bærekraftig bygg og infrastruktur, tok meklingsutdannelsen i høst.

- Kurset var både veldig bra og nyttig, sier Stenhamar.

Han ønsker å kunne bidra som såkalt ko-mekler i bygge- og entreprisesaker.

- Prosjektintegrert mekling bør benyttes mer, og jeg håper jeg vil kunne bidra, sier Stenhamar.

Det er nå i alt 70 sertifiserte meklere knyttet til Mekling.no. De aller fleste er advokater, men det finnes også noen juridiske rådgivere, en siviløkonom, flere akademiker fra UiO og Tromø, en fylkesnemndsleder, en såkalt fasilitator og en psykolog blant meklerne.

Totalt utgjør 23 prosent av de sertifiserte meklerne andre yrkesgrupper enn advokater.

Arild Skage, Beate Vesterås, Anne Cathrine Røed og Camilla Bull.
Arild Skage, Beate Vesterås, Anne Cathrine Røed og Camilla Bull.

Her er de 14 nye meklerne

 • Camilla Bull, advokat i Lin Advokater i Oslo.
 • Lars Engebretsen, juridisk rådgiver i Norsk fysioterapiforbund.
 • Holm Grimsrud, advokat og partner i Wahl-Larsen Advokatfirma i Oslo.
 • Siri Beskiotis Horn, advokat i Sandvika Advokatkontor.
 • Rachna Rohatgi Kahn, advokat i Juristforbundet.
 • Mette-Sofie Kjølsrød, assisterende generalsekretær, Juristforbundet.
 • Elisabeth Kokkin Koppe, jurist og personvernombud i Hamar kommune.
 • Cathrine Murstad, advokat i Nye Veier AS.
 • Iuliana Patru Pedersen, advokat i Naturviterne.
 • Anne Cathrine Røed, advokat i Advokatfirmaet Lagata.
 • Arild Skage, advokat i Kluge advokatfirma.
 • Per Stenhamar, sivilingeniør i Sweco Norge.
 • Beate Vesterås, advokat i Advokatfirma DLA Piper Norway.
 • Eli Volckmar, daglig leder i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oslo.
Cathrine Murstad, Holm Grimsrud, Rachna Rohatgi Khan og Siri Beskiotis Horn.
Cathrine Murstad, Holm Grimsrud, Rachna Rohatgi Khan og Siri Beskiotis Horn.

Stor meklingskonferanse i mars

Advokatforeningen og JUS arrangerer meklerutdannelsen hver høst.

Den 4. mars arrangeres også Meklingskonferansen 2020, der blant annet Ola Nisja i Wikborg Rein skal snakke om hvordan mekling virker, og fersk mekler Cathrine Murstad i Nye Veier skal snakke om hvorfor utenrettslig konfliktløsning er viktig for hennes bransje.

Også leder i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), kommer på konferansen. Hennes innlegg har tittelen Høyt konfliktnivå - et samfunnsproblem.

Les mer om Meklingskonferansen 2020 her.

Juristenes utdanningssenter (JUS) setter mekling på dagsorden i flere kurs rundt om i landet i vår. Den 29.januar arrangeres et meklingsseminar for advokater og dommere i Kristiansand.

Et tilsvarende seminar arrangeres 4. februar i Oslo, 5. februar på Hamar og 6. februar i Tønsberg.

JUS har også laget et e-kurs om mekling.

Les mer om kurs i alternativ tvisteløsning her.