Ronny Lund i advokatfirmaet Wiersholm, Geir Frøholm i advokatfirmaet Sands, EBA-advokat Siw Linderud, Bane NOR-advokat Erik Brandstad, generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen, avdelingsdirektør Bjørn Kuvås i Statsbygg, direktør Tore Strandskog i Nelfo, og fagsjef Vigdis Sværen i Nelfo

Satser på meklingssenter med bygg-og anleggsbranjen på laget

Advokatforeningen er enige med fem bygg-og anleggsaktører om å starte opp et eget senter for mekling som skal markedsføre og hjelpe bedrifter med utenomrettslig tvisteløsning.

Publisert Sist oppdatert

Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg og Nelfo har skrevet under en toårig avtale med Advokatforeningen om å opprette et eget meklingssenter.

Senteret skal ha oversikt og føre lister over sertifiserte meklere og være en arena for økt brukt av mekling.

Mekling

 • Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt i forretningskonflikter som i private konflikter.
 • Målet med mekling er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere sammen i etterkant.
 • Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter, og foregår ved at en nøytral fagperson hjelper partene til å finne en løsning de begge kan akseptere. Advokatforeningen utdanner og sertifiserer i dag meklere, og majoriteten av foreningens meklere er advokater.

Kilde: Advokatforeningen

For å samordne og styre aktivitetene i avtaleperioden vil partene og Advokatforeningen utnevne et råd bestående av fem medlemmer utpekt av Advokatforeningen, og ett medlem utnevnt av hver bedrift.

Denne uken inviterte Advokatforeningen og foreningens meklingsutvalg til oppstartsmøte med aktørene som har skrevet under den nye avtalen.

- Vi har tro på at mekling kan bidra til å løse konflikter utenfor rettssalene, og at det passer både til store og mindre saker der partene skal jobbe sammen etter at konflikten er ferdig. Og for store byggeprosjekter er mekling en særlig egnet konfliktsløsningsmetode. Nå må vi klare å vise hvordan og hvorfor - og er veldig glade for at dere er med på å bidra til dette, sa Merete Smith henvendt til aktørene fra byggebransjen.

Får sekretariat i Advokatforeningen

Senterets sekretariat vil i oppstarten ledes av SANDS-advokat Morten Tveten, som også sitter i Advokatforeningens meklingsutvalg. Tveten har lang erfaring som direktør i Rambøll Norge, der han så hvordan konflikter tok mye ressurser.

Tveten vil dele sin tid mellom sin advokatstilling i SANDS og det nye Meklingssenteret, og får en kontorplass i Advokatforeningens lokaler i Oslo der han vil arbeide med Meklingssenteret.

Dette er noen av ambisjonene for det nye Meklingsenteret:

 • Senteret skal være en arena som skal arbeide for økt bruk av mekling.
 • Tilby sertifiserte meklere og andre som er kvalifiserer som meklere.
 • Utvikle team bestående av meklere og oppmenn/eksperter.
 • Kvalitetssikre, og videreutvikle kompetansen til meklere gjennom kurs og co-meklingsordning.
 • Skal bidra til utvikling av standardklausuler og verktøy for mekling og oppmenn i samråd med læresteder.
 • Foreta nøytral og partsuavhengig evaluering av meklingene.
 • Føre statistikk over meklinger.
 • Drive generell markedsføring og informasjonsvirksomhet.
 • Jobbe politisk for økt bruk av mekling.

I startfasen legges det opp til at senteret primært skal tilby mekling i bygg- og anleggssaker.

- Men over tid ønsker vi få til det samme for andre bransjer, eksempelvis arbeidsrett og forsikring, sa Smith.

Morten Tveten skal jobbe i en 50 prosentstilling i sekretariatet til det nye meklingsenteret, kombinert med jobben som senioradvokat i Sands.

Vil starte årskonferanse

Aktørene ønsker også å etablere en årlig konferanse der meklere kan møtes for en faglig oppdatering.

- Vi vil nedsette en arbeidsgruppe for dette ganske raskt, sa Morten Tveten.

Meklingssenteret er et prøveprosjekt i to år.

- Blant advokater er det sikkert litt ulike meninger om mekling, men først og fremst er det nok ukjent. Det vil derfor være nødvendig å legge opp en strategi for å få mekling mer frem i lyset, sa Tveten.

Powered by Labrador CMS