Tine Engstrøm Wærsten var partner i Selmer i en årrekke før hun begynte som Chief operating officer, COO, i Bull.
Tine Engstrøm Wærsten var partner i Selmer i en årrekke før hun begynte som Chief operating officer, COO, i Bull.

Nå er én av fem partnere kvinner

Sjekk tabellen som viser andelen kvinnelige partnere i landets 25 største advokatfirmaer. - Jeg er veldig glad for at andelen øker, sier Bull-topp, som mener både firmaene selv, kundene og Advokatforeningen har en jobb å gjøre.

Publisert

- Det er mange som har en viktig rolle i å trekke utviklingen videre, også Advokatbladet, sier Tine Engstrøm Wærsten, COO i Bull.

- Advokatfirmaene må følge de strømningene som er i samfunnet, og ta dem på alvor. Også en bransjeorganisasjon som Advokatforeningen kan dytte utviklingen i riktig retning med å rette fokuset mot mangfold og likestilling, for eksempel i arrangementer for de største advokatfirmaene, sier hun.

Bull har en kvinneandel i partnerskapet på nærmere tretti prosent.

Se tabellen for alle de 25 største firmaene lenger ned på siden!

- I Bull har vi en likestilt kultur. Vi ønsker å skille oss ut, og mener at god kjønnsbalanse og mangfold i stort er et av våre fortrinn, og gjør at tjenestene våre blir bedre, sier Wærsten.

Egen podcast om likestilling

Firmaet har satset målbevisst for å øke kvinneandelen i partnerskapet, og har sin egen podcast - «NullBull§hit» - som blant annet tar opp viktigheten av å øke mangfoldet i bransjen.

Den startet opp i fjor vinter, og er nå inne i sin andre sesong.

- Med podcasten ønsker vi å gjøre en forskjell. To av firmaets verdier er mot og engasjement - vi skal tørre å ta tydelige standpunkt og ha en stemme i det offentlig rom, sier Wærsten.

- Intensjonen er at podcasten skal være ærlig og ufiltrert. Vi vil vise at det er mange veier til et partnerskap, og at man fint kan være partner og samtidig ha barn og familie. Samtidig skal vi ikke bare formidle at alt er enkelt, og at alt er gull og grønne skoger om man blir partner, sier hun.

Livet er mer enn bare jobb

Podcasten ledes av senioradvokat Elisabeth Hoffman, og har tatt opp temaer som viktigheten av likestilling og mangfold ved innkjøp av advokattjenester, hvordan det oppleves å være flerkulturell i advokatbransjen, og hvordan det er å være ny partner.

Alle episodene finner du her.

Wærsten forteller at podcasten er blitt lagt merke til.

- Det er faktisk mange som nevner den, både menn og kvinner, når de søker jobb hos oss. Vi har også fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra kolleger i andre firmaer.

Den såkalte work-life-balansen handler ikke bare om småbarnsfasen, påpeker hun.

- For å levere bra i jobben, må man fylle livet med mer enn bare jobb. Dette gjelder både kvinner og menn. Før var det normen å jobbe lange dager hele tiden, men så ser folk at dette kanskje ikke er så kult lenger.

Wærsten mener at kundene kan bidra til godt arbeidsmiljø i firmaene de kjøper tjenester fra.

- Kundene kan være med å tilrettelegge litt bedre, og ha en tydelig holdning til mangfold og likestilling, sier hun.

Menn dominerer

Kvinner har i en årrekke vært i solid flertall ved landets juridiske fakulteter, men på toppen av advokatbransjen er det fortsatt menn som dominerer. Men kvinneandelen øker, viser tall Advokatbladet har hentet inn fra Brønnøysundregisteret og fra firmaene selv.

I oversikten har vi bare tatt med equity partnere, altså reelle eiere.

I 2018 var kvinneandelen på partnernivå i de 25 største advokatfirmaene på 14,2 prosent, mens den i 2021 var på 19 prosent i snitt.

Av landets 8538 registrerte advokater, utgjør kvinner 38,8 prosent.

ANTALL EQUITY PARTNERE FORDELT PÅ KJØNN I LANDETS 25 STØRSTE ADVOKATFIRMAER

Nr Firma M K Kvinneandel i % Kvinneandel i 2016
1Elden362237,941,6
2BDO Advokater7436,4*
3Ernst & Young advokatfirma18830,826
4Bull241029,4*
5Kvale341327,721,4
6Hjort24927,333,3
7KPMG Law1962520
8Føyen17522,713,3
9Wiersholm351022,211,4
10Deloitte31718,411,1
11CSM Kluge4491715,9
12DLA Piper25516,715,1
13Haavind38715,611,1
13Arntzen de Besche49915,64
15PWC22415,424
16Wikborg Rein561015,17,5
17BAHR346155,4
18Schjødt571014,99,5
19Thommessen52914,88
29SANDS52914,79,3
21CLP12214,37,7
22Simonsen Vogt Wiig59811,912,4
23Grette16211,112
24Brækhus2029*
25Selmer3225,98,1

Tallene gir en kvinneandel i snitt på 19 prosent. Kilder: Brønnøysundregistrene og firmaene selv. Tallene fra 2016 er hentet fra Finansavisen JUS' undersøkelse. *Bull, BDO Advokater og Brækhus var ikke med på oversikten fra 2016.

Kvinneandelen øker hos de største

I de fem største firmaene er andelen kvinnelige partnere på vei oppover.

Mens kvinneandelen i partnerskapet i BAHR bare var på 5,4 prosent i 2016, var den på 15 prosent i fjor. I Wikborg Rein er den økt fra 7,5 til drøye 15 prosent.

Da Susanne Munch Thore ble managing partner i Wikborg Rein i 2011, var hun den første kvinnen til å lede et av de største firmaene.

Ti år senere er det seks kvinner på toppen blant de 25 største:

Mona Søyland er MP i Simonsen Vogt Wiig, Christin E. Bøsterud i Ernst & Young advokatfirma, Cathrine Bjerke Dalheim i KPMG Law, Anne Marie Due i Hjort, Hanne Fritzsønn i BDO Advokater og Tone Kaarbø i Ræder.

Annen fordelingsmodell i Elden

I Elden er resultatfordelingen i utgangspunkt knyttet til dynamiske kriterier og ikke til eierandel, så det gir ikke mening å snakke om «equity» i den forstand, forteller managing partner Anders Brosveet.

Firmaet er organisert som et DA der partnerne ikke er aksjeeiere, men har delt ansvar.

- Vi har en mer fleksibel selskapsmodell der resultatet fordeles basert på dynamiske kriterier. Det medfører at vi kan ha selskapsdeltakere med svært ulike porteføljer og produksjon, uten at vi trenger å presse noen inn i en standardisert inntjeningsnorm, sier Brosveet.

Han tror at modellens fleksibilitet nok er en viktig faktor bak den høye kvinneandelen i firmaet.

John Christian Elden mener det er helt naturlig at den kvinnelige partnerandelen i firmaet er høy.

- Det er vel så enkelt som at vi har en rekke dedikerte og flinke jenter blant våre senioradvokater, og da har de sin naturlige plass som partnere, sier Elden.

- Vil ha mer fastpris

Helge Lundestad mener en ny timeprismodell vil være et gode for likestillingen.
Helge Lundestad mener en ny timeprismodell vil være et gode for likestillingen.

Nylig ble juridisk direktør i Handelsbanken, Helge Lundestad, intervjuet i Bulls podcast. Han mener at klientene i større grad må bruke sin innkjøpsmakt til å fremme likestilling og mangfold.

Systemet bør dreies mer over på fastpris, slik at den hellige gral for å bli partner ikke er å jobbe flest mulig timer, sier han.

Lundestad mener at klienter må bruke sin innkjøpsmakt til å dulte utviklingen i riktig retning.

- Mitt engasjement er i hovedsak egoistisk motivert av et ønske om å få tilgang til de beste hodene. Og da kan det ikke være sånn at advokatfirmaene ikke gjør bruk av hele talentpoolen der ute. I tillegg er vi selvfølgelig opptatt av bærekraft og samfunnsansvar, sier Lundestad til Advokatbladet.

Han minner om at det i årevis har vært en kvinneandel på rundt sytti prosent på jusstudiet.

- Men andelen kvinner i partnerskapene er fortsatt forstemmende liten. Så det er en stor risiko at firmaene ikke får tilgang til de beste, sier han.

Utfordrer firmaene på mangfold

Når banken skal kjøpe inn juridiske tjenester, brukes anbudsprosessene til å utfordre firmaene på mangfold, forteller Lundestad.

- Firmaene må vise oss dokumenterbare resultater av sitt arbeid med å få frem flere kvinner og minoritetspersoner i ledende stillinger, særlig som equity partnere, sier han.

Lundestad ser en positiv utvikling i advokatfirmaene.

- Selv om vi selvfølgelig kan utfordre dem på tidsperspektivet; hvor lang tid skal det ta før man får en mer jevnbyrdig fordeling? Vi forsøker å dulte firmaene i riktig retning.

Kan styre oppdragene til enkeltpersoner

Klientene og oppdragsgiverne bør også bli mer bevisste på sine egne muligheter til å påvirke, mener han.

- Det er fort gjort å sette ut oppdrag til etablerte partnere som gjerne er menn. Derfor prøver vi å sette ut oppdrag direkte til dem vi ønsker å se mer av i partnerskapene. Som klient bestemmer vi jo selv hvem vi ønsker å snakke med.

Han medgir at selskapene jo kan rute oppdraget et annet sted enn ønsket, og at han som klient bør være varsom med å forsøke å styre selskapenes interne fordeling av oppdrag.

- Men vi kan prøve å fremheve enkeltpersoner ved å gjøre bestillinger til dem for å signalisere at dette er advokater vi har tro på.

Vil fremsnakke flere

Andre mindre ting innkjøpere av advokattjenester kan gjøre, er å bli bevisst på hvem som trekkes frem i kåringer av typen Chambers og lignende, påpeker han.

- Vi blir ofte oppringt i slike advokatkåringer, og da blir vi spurt om å gi tilbakemeldinger på partnere. Da kan det fort bli slik at man anbefaler menn, sier han.

Oppdragsgivere kan også bli flinkere til ikke å legge et unødig tidspress på advokatfirmaene, mener Lundestad.

- Vi behøver for eksempel ikke sette ut et oppdrag fredag ettermiddag, men heller presisere det, når det ikke haster så veldig. Mange firmaer leverer veldig raskt for å imponere. Ved ikke å sette så korte frister, kan det ha en positiv påvirkning på arbeidsmiljøet, tror han.

- I møter prøver vi også å rette oppmerksomheten mot talenter som ikke har nådd opp til partnerstillinger ennå.

Tror firmaene ønsker mer mangfold

En av hans kjepphester er å endre timeprismodellen.

- Vi ønsker fastpris på så mange oppdrag som mulig, og er litt skeptiske til timeprismodellen. Den premierer de som fakturerer flest timer, ikke de som gir best råd, og oppmuntrer ikke til å ta i bruk ny teknologi for å løse klientens behov. Jeg tror at å dreie systemet over på fastpris også kan ha en påvirkning på den type arbeidspress som oppleves i advokatbransjen, slik at den hellige gral for å bli partner ikke er å jobbe flest mulig timer, sier Lundestand.

- En av grunnene til at det ikke er mange kvinnelige partnere kan jo være at mange kvinner – og garantert mange flinke menn – ikke finner timeprismodellen, med den livsubalansen den kan medføre, veldig attraktiv, mener han.

Timeprismodellen premierer dessuten de som fakturerer flest timer, ikke nødvendigvis de som er raske til å gi gode råd, poengterer han.

Han tror at de fleste advokatfirmaer er genuint opptatt av å øke mangfoldet.

- Advokatbransjen gir et stort mulighetsrom, for den er et sted der du kan gjøre en stor karriere utelukkende basert på dine meritter - uavhengig av hvor du er fra. For alt handler jo om hvor flink du er - og penger. Og jeg tror advokatfirmaene ønsker mer mangfold.

Powered by Labrador CMS