Hvilke saker publiseres på Lovdata?

- Jeg mistenker at hvilke avgjørelser som publiseres fra underrettene på Lovdata, er vilkårlig, skriver advokat Per Anders Løvsletten i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

På Carl August Fleischers forelesninger i rettskildelære fikk jeg som student innprentet at ingen andre enn Høyesterett kunne avsi prejudikatavgjørelser. Som advokat kan imidlertid underrettsavgjørelser fra tingrettene, lagmannsretten og andre særdomstoler være nyttig å lese for den som vil finne saker hvor lignende problemstillinger som den du selv står oppe i, og vurdere videre skritt ut fra det.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Som advokat i et lite firma i en mellomstor by, løser jeg de aller fleste sakene før saken må bringes inn for rettssystemet. Likevel må også jeg av og til bringe saken inn for retten.

Vilkårlig?

Lenge trodde jeg at alle sakene fra tingrettene ble publisert på Lovdata. Jeg tenkte at dette var en selvfølge, og at det ikke var noen grunn til å utelate noen. Tidligere i år fant jeg imidlertid ut at så ikke er tilfelle, gjennom å søke etter mine tre siste saker for tingretten. Jeg mistenker at hvilke avgjørelser som publiseres fra underrettene på Lovdata, er vilkårlig.

Advokat Per Anders Løvsletten.

Det som utløste min interesse for dette temaet var en sak hvor min klient fikk et strålende resultat i tingretten. Han vant saken med saksomkostninger. Saken har for øvrig saksnummer. 20-130210TVI-HEDM*.

For å oppnå nettopp dette resultatet, frarådet jeg min klient å kreve erstatning for bortfall av leieinntekter. Jeg frarådet også at han anket. Dette gjorde at min klient i ettertid ikke var fornøyd med min innsats, og jeg henviste ham til en annen advokat i ankesaken (hvor motparten tok ut anke).

Domstolene velger selv hva som publiseres på Lovdata

Min tidligere klient vant saken også i lagmannsretten, dog ikke like klart. Dommen fra lagmannsretten er publisert på Lovdata som LE-2021-90822, men referansen til dommen fra tingrettsdommen finnes ikke.

Jeg synes dette var pussig, og ble da interessert i å se om andre saker som jeg har vært involvert i de siste årene, som for så vidt også har gått mine klienters veg, var å finne på Lovdata. Men også disse sakene var utelatt. Det gjelder 19-007304TVI-HEDM og 18-167185TVI-NOST*.

Jeg kan derfor konkludere, ut fra dette noe navlebeskuende perspektivet, at alle tingrettsavgjørelser ikke publiseres på Lovdata.

For å få klarhet i årsaken til dette, ringte jeg til Lovdata. De opplyste at det er domstolene som foretar denne sorteringen, og ikke Lovdata.

Redaksjonen tilføyer:

* I forbindelse med dette innlegget, som først stod på trykk i Advokatbladets papirmagasin nr. 5/2022, tok advokat Løvsletten kontakt med Lovdata, som i etterkant har publisert enkelte av de omtalte avgjørelsene.

Powered by Labrador CMS