Det høyeste lønnshoppet får advokater som bytter jobb, viser statistikken.
Det høyeste lønnshoppet får advokater som bytter jobb, viser statistikken.

Internadvokatene med høyest lønn blant de ansatte advokatene: Tjente 1,32 millioner kroner i snitt

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2021 pågår fortsatt, men rett før helgen publiserte foreningen foreløpige tall basert på svar fra 2211 advokater og advokatfullmektiger, eller om lag 35 prosent av medlemsmassen.

Lavere lønnsvekst enn folk flest

I snitt økte lønnen for advokater og advokatfullmektiger med 2,6 prosent i 2021. Advokatenes lønnsvekst var betydelig lavere enn snittet for Norge, som ifølge SSB endte på 4,2 prosent.

Advokatforeningens lønnsstatistikk er i år mer detaljert enn tidligere, og viser både fast lønn og total lønn, inkludert bonus og provisjon. Den viser også hvor veksten er kommet innenfor de ulike kategoriene. Se lønnsstatistikken her.

Som det går frem av tabellen under, var snittinntekten for alle advokater 1,09 millioner kroner i fjor, og 700.459 kroner for advokatfullmektiger.

Snitt-inntekter for ansatte advokater i 2021, alle grupper

Type virksometer Advokater Advokatfullmektiger
Advokatfirmaer970 534638 047
Organisasjon eller forening1 148 804705 409
Offentlig sektor930 507724 976
Internadvokat i andre virksomheter1 326 796733 406
Gjennomsnitt, alle virksomheter1 094 160700 459

Uforklarlig kjønnsforskjell

Når Advokatforeningens tall «kontrolleres for erfaring, stillingstype, type virksomhet, virksomhetens omsetning og geografi, sitter man igjen med en lønnsforskjell på rundt 80.000 kroner i året mellom kvinner og menn som ikke lar seg forklare av disse forskjellene», heter det i undersøkelsen.

Og videre:

«Noe av dette kan handle om uobserverbare størrelser som innsats og prioriteringer mellom jobb og fritid. Ser man bort fra bonus og provisjon er den “uforklarlige” lønnsforskjellen mellom kvinner og menn ca. 30 000 kroner i året.»

Høyest lønninger i de største firmaene

Ansatte i advokatfirmaer med mer enn femti ansatte advokater, er gruppen som tjener best blant advokater som arbeider i advokatfirmaer. I år er tallene brukket ned på ulike stillingskategorier. Det er et skille på 611.840 kroner på snitt-inntekten til faste advokater og assosierte partnere i de aller største firmaene.

Snittlønn til ansatte advokater, basert på firmaets størrelse

Firmaets størrelse Assosiert partner Senioradvokat Fast advokat Annen advokat Advokatfullmektig
Advokatfirma med mer enn 50 advokater1 589 4121 206 718977 572881 992707 029
Advokatfirma med 10 til 50 advokater1 232 800963 666861 733810 193611 832
Advokatfirma med færre enn 10 advokater***816 728568 879
Snitt, alle virksomheter1 399 1261 114 253964 899825 723638 047

NB: Tallene er inkludert bonus/provisjon. De minste firmaene har ikke stillingskategorier som assosiert partner, senioradvokat og fast advokat.

Internadvokater: Tjener best innen bygg og eiendom

Om lag 16 prosent av Advokatforeningens medlemmer jobber som internadvokater, og er den gruppen som kommer best ut i lønnsundersøkelsen.

En av årsakene til dette, er at de øverste lederne blant internadvokatene ikke er partnere, slik de er i advokatfirmaene, og at disse - i motsetning til partnerne i advokatfirmaene - er med i statistikken, forklarer Advokatforeningen.

Det er advokater som jobber som ledere innenfor bygg- og eiendomsbransjen som topper lønnsstatistikken.

Snittlønn for internadvokater og fullmektiger, basert på type virksomhet

Type virksomhet Advokat med lederansvar Advokat Advokatfullmektig
Bygg og eiendom1 850 0001 147 288*
Bank- og finanssektoren1 676 3751 196 379738 339
Forsikring1 292 489967 319669 669
IKT og kommunikasjon1 798 7901 128 884875 600
Andre næringer1 383 0481 095 706756 500

Bonusvekst på 47,5 prosent

Advokater som byttet arbeidsplass, opplevde i snitt en vekst i sin totale lønn på nesten 14 prosent, ifølge Advokatforeningens undersøkelse.

Undersøkelsen sammenligner også lønnsveksten til respondenter som har svart to år på rad. Tallene viser at det er i bonus og provisjon at veksten er størst.

I firmaer med over femti advokater, er økningen i bonus på hele 47,5 prosent, ifølge lønnsstatistikken.

Veksten i bonus / provisjon fordelt på firmaets størrelse / internadvokater

Type firma / virksomhet Vekst i bonus / provisjon
Advokatfirma med under 10 advokater34,30 %
Advokatfirma med 10-50 advokater9,40 %
Advokatfirma med mer enn 50 advokater47,50 %
Internadvokat innen bank/finans23,20 %
Internadvokat innen bygg / eiendom23,00 %
Internadvokat innen forsikring14,50 %
Internadvokat innen IKT / Kommunikasjon-12,30 %
Internadvokat innen industri/energi/transport23,20 %
Internadvokat andre bransjer1,00 %
Offentig ansatt advokat*
Organisasjonsadvokat5,20 %

Oslo-advokater tjente mest

Som tidligere år, er snittlønningene høyest i Stavanger for ansatte advokater, mens advokatfullmektigene tjener mest i Bergen, viser tallene fordelt på byer.

Inne på foreningens lønnskalkulator, kan du i toppen av siden tilpasse søk på type virksomhet, bransje, stilling, eksamensår, fylke og utvalgte byer.

Snitt-inntekter fordelt på seks byer

Sted Advokat Advokatfullmektig
Oslo1 152 736680 902
Bergen1 052 956695 678
Stavanger1 120 857646 889
Trondheim968 130634 048
Kristiansand1 002 267*
Tromsø978 183534 545

Kilde: Advokatforeningens lønnsundersøkelse 2022

Powered by Labrador CMS