CTO Noor Hussain, Bosse Langaas, og Haavard Ostermann jobber sammen i Juss.ai

Vant Oslo Legal Hackaton i 2019 – nå har han fått med tidligere Kluge-topp på laget

Bosse Langaas er sentral i den nye legaltech-start upen Juss.ai. Han tror legal tech kommer til å vokse mer på kundesiden enn på advokatsiden fremover.

Publisert

Høsten 2020 sluttet Bosse Langaas i jobben som COO i Kluge der han ledet firmaets strategi- og markedsarbeid. I fjor ble han hentet inn til EIEs nye advokatsatsning. Nå har han forlatt selskapet til fordel for en helt ny start up, Juss.ai.

– Jeg hadde et spennende tidsbegrenset oppdrag for EIE med å legge grunnlaget for en advokatkjede bygget på en franchisemodell, tett på deres veletablerte eiendomsmegling. Men det er legal tech jeg virkelig brenner for og sikter mot å bruke de neste ti årene av min karriere på, poengterer Langaas overfor Advokatbladet.

Haavard Ostermann og resten av teamet kunne juble for seier i Oslo Legal Hackaton i 2019.

Vil få dokument-oversikt

I åtte har jobbet han i Kluge, med å modernisere og profesjonalisere, blant annet mye med legal tech.

– Jeg forstår hvordan advokater jobber, kjenner de juridiske prosesser og hvordan man kjøper inn den type tjenester vi utvikler nå. Det er verdifullt når vi skal utvikle nye produkter, sier Langaas.

Jurister behøver gode digitale verktøy for å jobbe mer effektivt og for å finne frem, også i eget dokumentarkiv, mener gründerne.

– I et stort firma er det mange millioner dokumenter som kan ha relevans. Et av produktene vi jobber med hjelper til med å finne frem i disse.

Initiativtager til Juss.ai er Haavard Ostermann som sammen med sitt lag vant Oslo Legal Hackaton i 2019, der de utviklet en søkemotor for jurister og advokater, som skal gjøre det enklere å finne de mest relevante kildene til den enkelte sak.

– Store firmaer har FOMO

Produktet Juss.ai nå satser på er en videreutvikling av vinner-idéen fra 2019.

– «Relevans» handler i bunn og grunn om å finne andre tekster som handler om det samme, og å finne ut hvor like de er – ikke bare ord for ord, men også i innhold og setningsstruktur, sier Ostermann.

Han tror særlig produktene deres vil kunne være attraktive i større juridiske avdelinger i store selskaper der man sparer penger på å være mer effektiv samt i nye advokatfirmaer, som Ally, som i stor grad satser på fastpris.

Likevel har gründerne også god dialog med fire-fem av landets ti største advokatfirmaer.

– En bransjekollega sa noe morsomt en dag som jeg støtter: Det er hovedsakelig tenåringer og store advokatfirmaer som har en stor grad av FOMO (Fear of missing out, red. anm). Hvis du kommer i dialog med et firma som plukker opp en idé, kommer det fort en innkommende samtale fra andre firmaer også. Dette er jo en bransje der folk snakker mye sammen, sier Langaas.

Mangler incentiver

– Advokatfirmaene er svært opptatt av høy kvalitet på tjenestene de leverer. Men det er først og fremst klientene som har en reell oppside ved å effektivisere juridiske prosesser. Jeg opplever ikke advokatfirmaer som motstandere av dette, men jeg tror nok legal tech kommer til å vokse mer på kundesiden enn på advokatsiden fremover, sier Langaas.

– Legal Tech gjort på rett måte bidrar til både effektivitet og bedre kvalitet. Bra for alle parter.

I utviklingen av tjenestene, forsøker Langaas og Ostermann å satse på produkter og problemstillinger som er felles for alle jurister over hele verden.

– Et annet produkt vi jobber med er et verktøy som kan regne ut sjansen for å vinne igjennom med saken. Målet er at den skal kunne ta fakta om en sak og beregne sannsynligheten for å vinne frem i domstolen – ikke bare beregne jussen, men også faktorer som hvilken dommer, advokat og domstol man er i. Dette er et litt mer krevende produkt å utvikle, og gjøres i samarbeid med Disputas AS.

I disse dager er Juss.ai i forhandlinger med kunder og vil starte en periode med testing av produktene

Powered by Labrador CMS