Marte Birkeland Deichman-Sørensen sier de har lagt vekt på enkelt og klart språk i utviklingen av skilsmisseberegneren slik at den kan brukes av hvem som helst.

Nå kan advokater teste gratis «skilsmisserobot» på nett

Selskapet Helpify har laget en kalkulator som enkelt kan beregne hvordan partenes økonomi kan fordeles ved et skilsmisseoppgjør.

Publisert Sist oppdatert

Kalkulatoren, eller «skilsmisseroboten», er bygget opp av koder basert på ekteskapsloven. Når brukeren svarer på spørsmål, systematiserer kalkulatoren informasjonen og kommer til slutt med en beregning av hvordan partenes økonomi kan fordeles.

Tjenesten har en fastpris på 1225 kroner, og tanken er at den kan være et verktøy for advokaten som vil forenkle arbeidsprosessen ved et skilsmisseoppgjør, enten ved å henvise klienten til nettstedet eller ved at advokaten besvarer spørsmålene. Den kan også brukes av parten selv uten henvisning fra advokat, om personen vil gjøre beregningene på egenhånd og potensielt slippe advokatutgiften.

Marte Birkeland Deichman-Sørensen jobbet inntil i fjor i advokatfirmaet Codex, og før det i advokatfirmaet Furre.

Utgangspunktet var at både nødvendig informasjonsinnhenting og utregninger i skilsmissesaker tar mye tid.

- Tanken var derfor at det måtte være mulig å bryte prosessen ned og gjøre den enklere. Som advokat selger man tid, og når man da jobber innenfor familieretten hvor den gjennomsnittlige klient har gjennomsnittlig inntekt, blir denne tiden fort dyr, forteller gründer Marte Birkeland Deichman-Sørensen.

Sammen med 3D-designer og animatør William Avgerinos driver hun Helpify, programmeringsselskapet bak skilsmisseberegneren, ved siden av jobben som universitetsbibliotekar ved det juridiske fakultet i Oslo. Advokatbevilling fikk hun i fjor.

- Får man da forenklet prosessen med informasjonsinnhenting og beregninger, vil man raskere komme til det punktet hvor man kan begynne å se på løsninger med et godt grunnlag i bunn, sier Deichman-Sørensen.

Skilsmisseberegneren ble først omtalt av Juridika.

Ved at brukeren svarer på en rekke spørsmål, vil kalkulatoren regne ut oppgjøret.

Nytt arbeidsverktøy for advokater

Skilsmisseberegneren, som er tilgjengelig på dinskilsmisse.no, er tosidig. Den er ment for folk flest som vil få oversikt over eget oppgjør, men den fungerer også som et verktøy for advokater.

- Klienten er selv tettest på sakens faktum. Når klienten legger inn nødvendig informasjon gjennom å svare på relevante spørsmål, vil advokaten oppleve at sakens faktum kommer på plass tidligere, og for så vidt ryddigere enn før, mener gründeren.

Ut juni har advokater mulighet til å teste tjenesten gratis.

«Tjenesten baserer seg på brukerens svar for å generere en skifteskisse ut ifra de mange hovedreglene i ekteskapsloven om særeie, skjevdeling, felleseie og gjeld», står det på nettsiden under fanen for advokater.

«Tjenesten forenkler informasjonsinnhentingen i skilsmisseoppgjør. Ved å utforske tjenesten vil du frigjøre kapasitet til advokathåndverkets individuelle og skjønnsmessige vurderinger. Tjenesten muliggjør i det hele tatt et tidligere fokus på løsninger.»

Spesielt mellomstore advokatfirmaer har vist interesse for kalkulatoren, forteller Deichman-Sørensen.

- Advokaten mottar skifteskissen til sin e-post, og vedlagt finnes svarene som utregningene baserer seg på. Da vil vedkommende raskere kunne se på løsninger ved at faktum og utregning allerede er på plass.

20.000 skilsmisser og separasjoner

Nettsiden ble sluppet på nyåret, og foreløpig er det medieomtale som har stått for den største trafikken. Samtidig er det mange som henvender seg - spesielt advokater. Tilbakemeldingene har så langt vært positive, ifølge Deichman-Sørensen. Særlig er advokatene fornøyd med effektiviteten.

- En del av skilsmissesakene er strømlinjeformet. Samtidig vil det kunne være helt andre spørsmål, som barnefordeling for eksempel, som kalkulatoren ikke kan håndtere. Likevel er det mye man kan løse digitalt. Hvis man da bruker tjenesten for å få dette dokumentet som sier noe om den verdimessige fordelingen, som lager en oversikt over hva de to ektefellene skal dele mellom seg og hva resultatet da blir, kan det bli lettere å bli enige om hvordan man skal dele økonomien sin, sier den tidligere Codex-ansatte.

- Jeg har tro på at skilsmisseberegneren vil være konfliktdempende fordi man enklere kan komme ett steg videre i prosessen

Tall fra SSB viser at 20.000 par giftet seg i fjor, men omtrent like mange endte med enten separasjon eller skilsmisse.

På nettsiden til skilsmisseroboten ligger det flere eksempler på hvordan kalkulatoren fungerer. Dette er ett av dem:

Skjermdump/dinskilsmisse.no

Forbrukerøkonom: - Dekker ikke alle behov

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har testet kalkulatoren. Hun er positiv, men legger likevel ikke skjul på at den ikke dekker alle behov ved en skilsmisse.

– Jeg heier på alt som kan forenkle og være et hjelpemiddel i en vanskelig prosess. Spesielt om det kan hindre folk i å bruke dyre dommer på noe som kan løses på en enkel måte, sier hun til TV 2.

– Det er ikke vanskelig å dele penger på en konto eller salg av en bolig i to. Utfordringen oppstår når man skal prøve å sette en verdi på at den ene har gått hjemme med barn mens den andre har jobbet, eller hvem som skal ha innbo, hytte eller kunsten. Affeksjonsverdien kan også bety mer enn pengeverdien.

Sandmæl trekker blant annet frem fellesposten for innbo og løsøre som problematisk.

– Det er satt som en samlepost hvor man skal skrive inn en totalsum. Det kan være vanskelig ettersom man må sette en pengeverdi på noe som er vanskelig å dele i to og som kan ha liten pengeverdi, men stor affeksjonsverdi, sier hun til nettavisen.

Powered by Labrador CMS