Mia Westby er daglig leder i Lawyered.

Mikrokontrakt-app samarbeider med Ally

To unge gründere har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet programvaren Lawyered som blant annet brukes av Ally Advokater.

Publisert Sist oppdatert

Det var da hun studerte entreprenørskap i Sør-Afrika at Mia Westby fra Oslo fikk en tanke: Blant de mange studentene på Cape Town Graduate School of Business var det ikke mangel på gründeridéer. Men det var mangel på gode løsninger for å holde disse idéene hemmelige. Dette inspirerte Westby.

- I første rekke var tanken å lage en ren taushetsapp. Det ble raskt åpenbart at en rekke avtaler kunne inngås effektivt, sier daglig leder Mia Westbye.

I samarbeid med flere advokater utviklet Westby konseptet Lawyered. (Navnet stammer fra begrepet «to get lawyered», som brukes om situasjoner der noen, gjerne en advokat, har brukt fakta for å motbevise det du sier.)

Lawyered har både en gratis app, og programvare som kan lisensieres og benyttes av kunder som for eksempel advokatselskaper.

Kjente rådgivere på laget

Tilbyr 20 ulike kontrakter

Lawyered tilbyr nå mikronkontrakter innenfor disse områdene:

 • Akseptavtale
 • Håndverkerkontrakt
 • Låneavtale bil / MC
 • Leieavtale, rom i bolig
 • Samarbeidsavtale
 • Fóravtale, kjæledyr
 • Kjøpekontrkat, bil /MC
 • Låneavtale, løsøre
 • Taushetserklæring
 • Samtykkeerklæring
 • Fullmakt
 • Kjøpsavtale
 • Låneavtale, vederlag
 • Oppdragsavtale
 • Spleiseavtale
 • Gavebrev
 • Kvittering for tilbakebetaling / levering
 • Legeerklæring
 • Reklamasjon på håndverkertjeneste
 • Varsel om tvangsfravikelse

Les mer om Lawyered på deres nettsider her.

I dag tilbyr Lawyered en rekke ulike mikrokontrakter. En mikrokontrakt er en liten, kortfattet kontrakt som er velegnet til hverdagsbruk for forbrukere. Gjennom bruk av tjenesten kan man eksempelvis etablere en gyldig kjøpsavtale eller en gyldig oppdragsavtale på svært kort tid, ved hjelp av kun noen få tastetrykk.

Med seg på laget har selskapet flere kjente navn. Bosse Langaas, tidligere Kluge-leder, sitter i selskapets advisory board. Her finner vi også Pål Thorvik Næss, som sitter i ledergruppen i Gelato og er tidligere direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.

Kommersiell sjef og forretningsutvikler i Kampanje Media, Nina Gade Tenvik, sitter i styret, og juridiske sparringspartnere har blant annet vært advokat Farooq Asari, som nylig ble tildelt hedersprisen Niels og Dina Espelands legat, og tidligere Wiersholm-topp Nils Thommessen.

- Har ikke kompromisset med jussen

Selv om kontraktene er lettfattelige og enkle, har ikke dette gått på bekostning av jussen, påpeker Westby.

- Samtlige maler er gjennomgått og kvalitetssikret av advokater. Det er et integrert juridisk samarbeid som ligger bak konseptet, og siktemålet har hele tiden vært lettfattelighet og klarhet. For oss har det gjennom hele prosessen vært viktig å rigge selskapet med gode juridiske hoder, sier Westby.

Det er softwareselskapet Agens som har utviklet de teknologiske løsningene i appen, som i dag har over fem tusen nedlastninger.

Appen er tilgjengelig i App Store og i Google Play.

Forretningsmodellen er å hente inntekter ved å tilby tjenesten som integrert software til andre leverandører.

Samarbeidsavtale med Ally

I mars inngikk Lawyered en samarbeidsavtale med det nyetablerte advokatfirmaet Ally Advokater. Både Ally og Lawyered har som siktemål å gjøre jussen mindre mystisk og mer tilgjengelig.

-Ally er vår hovedsamarbeidspartner. Helt avgjørende for samarbeidet er vår felles visjon. Jussen gjennomsyrer alle aspekter ved samfunnet, og vi mener derfor det er essensielt at den gjøres mer forståelig og lettfattelig, sier Westby til Advokatbladet.

Samarbeidet med Ally vil ikke stå i veien for samarbeid med andre firmaer, påpeker Westby, dersom visjonene og intensjonene harmonerer.

- Bygger på avtalerettens grunnprinsipper

Jussprofessor Johan Giertsen ved Universitet i Bergen, som blant annet er spesialist i kontraktsrett, stiller seg i utgangspunktet positiv til konseptet «mikrokontrakter».

-Det er ingenting i veien for dette rettslig sett. Tvert om bygger konseptet på mange av avtalerettens grunnprinsipper. Her til lands kan man selge oljeplattformer og boligen sin muntlig, eller på baksiden av en bussbillett; som ellers i Norden setter vi vår lit til bakgrunnsretten.

Men det er viktig å ha i mente at kortfattede avtaler, inngått på kort tid, ofte ikke er egnet ved store handler og transaksjoner, understreker han.

- Vender vi blikket eksempelvis til eiendomsmeglerbransjen, ser vi at et siktemål har vært å få ned tempoet ved omsetning av boliger. Jo mer man stresses på tid, jo større sjanse for feilvurderinger eller å gjøre noe overilet, sier Giertsen.

Han peker på at det er partene selv som bestemmer hvor omfattende en avtale skal være.

- Dersom effektivitet og enkelthet er påkrevet i den enkelte situasjon, vil mikrokontrakter kunne være egnet. Fra et legal tech-perspektiv vil dette derfor kunne være innovativt. Rettslige problemstillinger vil oppstå, men slik vil det alltid være, sier Giertsen.

- Utfordringer kan oppstå

Westby er enig i at visse juridiske utfordringer kan oppstå i kjølvannet av avtaleinngåelsen dersom partene har forhastet seg.

– Konseptet Lawyered sentrerer seg på den annen side rundt hva partene kan bevise. Som Giertsen påpekte kan en tommel opp i utgangspunktet være tilstrekkelig. Vanskeligere blir det å bevise denne tommelen. Slike problemer vil bruk av Lawyered forhindre.

Hvis avtalen i etterkant skulle vise seg å være urimelig, vil den - som alle andre avtaler - kunne være helt eller delvis ugyldig, understreker Westby.

Gjennom tjenesten «Mikrokontrakt+», som snart skal lanseres, vil Lawyered snart kunne tilby advokatveiledning dersom forbrukerne står overfor vanskelige problemstillinger før avtaleinngåelse, forteller hun.

«First-mover advantage» - men ikke alene

-Vi er de eneste som tilbyr denne formen for mikrokontrakter. Her har vi «first mover advantage». Vi er ikke i direkte konkurranse med noen i dag, hevder Westby.

Det finnes nå en rekke legal tech-løsninger utviklet av advokater eller jurister rettet mot privatmarkedet. For eksempel har selskapet Justify siden 2017 tilbudt digitale testamenter.

En annen aktør i markedet er selskapet Helpify, som gjennom sin skilsmissekalkulator skal gjøre det enklere å beregne partenes økonomi ved oppgjøret.

Forsikringsselskapet HELP har en rekke ulike kontraktsmaler tilgjengelig til sine kunder, blant annet innenfor feltet ektefelle- og samboeravtaler, naborett og eiendomsrett, arv og kjøpsavtaler.

Powered by Labrador CMS