Selina Günes Ovat påpeker at mennesker med flerkulturell bakgrunn ikke er en homogen gruppe.

- Jeg ønsker ikke å være et «produkt» advokatfirmaene rekrutterer fordi jeg er kvinne med flerkulturell bakgrunn

Når jeg søker etter en jobb, er det fordi jeg tenker at jeg kan være en ressurs for bedriften, basert på mine faglige og sosiale evner, ikke fordi de har tilrettelagt så mye som mulig for kvinner og flerkulturelle, skriver jusstudent Selina Günes Ovat i et innlegg.

Publisert

Det er supert av Kimiya Sajjadi å ta opp debatten om mangfold på arbeidsplassen. Som kvinnelig jusstudent med flerkulturell bakgrunn, kjenner jeg meg likevel ikke igjen i deler av den problematikken som hun gjengir.

Selina Günes Ovat

Som Kimiya så korrekt påpeker, så kan inkludering ha ulik betydning avhengig av hvem du spør.

For min del, så innebærer inkludering at alle hører til og tar del i fellesskapet på arbeidsplassen, uansett i hvor stor eller hvor eller liten grad det skulle være. Arbeidstakeren bør med andre ord selv bestemme over hvor involvert de ønsker å være, uten at det går på bekostning av deres trivsel på arbeidsplassen.

- Ikke en homogen gruppe

Det jeg imidlertid mener Kimiya overser noe i innlegget sitt, er hvor ulike og mangfoldige mennesker med flerkulturell bakgrunn er. Mennesker med flerkulturell bakgrunn er ikke en homogen gruppe. Det finnes minoriteter som gjerne tar seg en fredagspils, og som hater quiz. Det finnes minoriteter som spiser svin, eller som ikke spiser kjøtt i det hele tatt. Det finnes minoriteter som liker The Beatles, og minoriteter som ikke gjør det. Minoriteter er som mennesker ellers - med ulike preferanser og interesser. Selv har jeg ingen formening om hvor tidlig eller sent jeg går fra fredagspilsen, og om det finnes drikkealternativer for meg.

Mangfold ivaretas riktignok ikke kun ved å ansette kvinner eller mennesker med minoritetsbakgrunn på arbeidsplassen. Kulturnøytrale arrangementer kan skape en samlingsplass som alle kan delta på, ikke bare for kvinner og minoritetsspråklige, men også for eksempel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fredagspilsen kan imidlertid også ha en slik samlende funksjon. Dette avhenger nok av kulturen i de enkelte arbeidsplassene, og i verste fall kan andre kulturnøytrale arrangementer og aktiviteter komme i tillegg til fredagspils. Jeg mener det har lite for seg å fjerne eller erstatte aktiviteter og arrangementer for å gjøre det mest mulig behagelig for en annen gruppe. Dette kan igjen så feil ut.

Om min fremtidige arbeidsplass arrangerer karaokekvelder vil det for min del være et stort pluss – men det får være min personlige preferanse.

Vil vurderes for evnene

Selv om min bakgrunn og språk er viktig for meg på et personlig plan, så ønsker jeg først og fremst å bli vurdert for mine evner og hvorvidt jeg kan være en god arbeidskollega og venn.

Mangfold for meg handler om å definere min egen identitet uten å måtte passe inn på et A4-ark. Mangfold bør videre handle om at ingen kan sette spørsmålstegn ved mine evner til å være en god kollega på bakgrunn av min etnisitet, mitt utseende, språk og ikke minst kjønn. Er det ikke nettopp det mangfold bør handle om?

Jeg ønsker ikke å være et «produkt» som advokatfirmaene rekrutterer fordi jeg er kvinne med flerkulturell bakgrunn. Selv om min bakgrunn og språk er viktig for meg på et personlig plan, ønsker jeg først og fremst å bli vurdert for mine evner og hvorvidt jeg kan være en god arbeidskollega og venn. Når jeg søker etter en jobb, er det fordi jeg tenker at jeg kan være en ressurs for bedriften basert på mine faglige og sosiale evner, ikke fordi de har tilrettelagt så mye som mulig for kvinner og flerkulturelle. Jeg søker om jobb hos en bedrift nettopp fordi den ser attraktiv ut for meg.

Dersom min fremtidige arbeidsplass skulle hatt behov for mine språkkunnskaper, hjelper jeg gjerne til – å være flerspråklig er en fordel i så fall. Dersom en trenger noen å prate med, så vil jeg strekke ut en hånd, fordi jeg en god kollega og lytter.

Avslutningsvis ønsker jeg å si at kampen for inkludering og mangfold handler om at vi skal se mennesker for de ulike egenskapene de har, og respektere hverandre for det. Det innlysende bør være at det ikke finnes et fasitsvar på hvordan man kan skape et inkludere og mangfoldig samfunn. Det får være opp til bedriftene selv å avgjøre hva som skaper inkludering og mangfold hos de selv. Fokuset bør først og fremst rettes mot de fordomsfulle holdningene som ellers eksisterer mot mennesker basert på kjønn, funksjonsevne, hudfarge og religion i samfunnet, og ikke fredagspilsen som mange setter pris på.

Powered by Labrador CMS