Slik vil kunstig intelligens endre advokat-hverdagen

Hverken ChatGPT eller tech-jurister tror at kunstig intelligens kan komme til å gjøre advokater overflødige på sikt, men det er liten tvil om at den vil endre bransjen. Mer tid til juss, økt effektivitet og presisjon, strammere konkurranse og mindre behov for assistanse er bare noen av stikkordene.

Publisert Sist oppdatert

Spør man ChatGPT vil AI kunne automatisere advokatenes rutineoppgaver, effektivisere informasjonsbearbeiding og dokumentutvikling, gi mer presise analyser og gi bedre tilgang til informasjon. Altså gi mer tid til juss.

For advokatene reiser kunstig intelligens samtidig en rekke etiske problemstillinger, særlig knyttet til taushetsplikt og ansvarlig oppfølging av systemer som gjør juridisk arbeid. Som ChatGPT skriver:

«Advokater må ta ansvar for å sikre at AI-systemene de bruker, fungerer nøyaktig og pålitelig. AI-systemer kan være påvirket av fordommer og skape en urettferdig fordel for noen klienter eller mot noen grupper. Advokater må være forsiktige med å bruke AI-systemer som kan føre til diskriminering eller urettferdighet.»

Inspirert av AZ Big Media har Advokatbladet snekret sammen en enkel oversikt over hvordan AI kan komme til å endre måten advokater jobber på.

10 endringer i advokaters hverdag

1. Automatisering: For eksempel i kontraktsgjennomganger, compliance, transaksjoner, og due diligence, men også automatisert juridisk rådgivning.

2. Klient-onboarding og interessekonflikter: Effektiviserer screening av klienter og caser, sjekker mulige interessekonflikter, og utarbeider oppdragsavtaler.

3. Styring av saksutviklingen: Styrer retningen på nødvendig research og identifiserer juridiske utfordringer i et sakskompleks.

4. Store regelverksendringer: I alt fra helse-juss til strafferett, immaterialrett, i advokatetikken, med mere.

5. Økt hastighet: Økt speed i en rekke oppgaver, som kildesøk.

6. Økt effektivitet: Automatisk dokumentutvikling og informasjonsbearbeiding.

7. Juridiske søk: Mer presise juridiske søk, samt analyser og tolkninger.

8. Avgjøre juridiske tvister: I USA regner man med at AI om få år kan tas i bruk i stor grad både i voldgiftssaker og i domstolene.

9. Mindre behov for advokatfullmektiger og paralegals: AI overtar en rekke tidkrevende oppgaver.

10. Pålagt AI-bruk fra forsikringsselskapene: Det kan tenkes at selskaper som tilbyr profesjonsforsikring vil kreve at advokatselskaper bruker AI-systemer for å sikre at firmaene overholder advokat-etikken og regelverket.

- Kan ikke forvente oss en fremtid med «advokatroboter»

I Jusspodden, som drives av jusstudent Marianne Reinertsen i samarbeid med Lovdata, snakker postdoktor Runar Hilleren Lie ved UiO og professor Tobias Mahler, nestleder ved Senter for rettsinformatikk, om hvordan AI kan endre advokatbransjen.

OpenAI, selskapet bak ChatGPT, hevder at deres nyeste versjon ChatGPT4 scorer like godt på eksamen som de ti prosent beste jusstudentene, eksemplifiserer Mahler.

– Det samme er ikke tilfelle i Norge ennå, men det viser potensialet, og det kan føre til ganske mye disrupsjon. Systemene forbedres hele tiden, og etter hvert vil man kan kanskje komme nærmere en situasjon hvor man kan stille chatboten et juridisk spørsmål og få et svar som er helt greit nok for en juridisk kontekst, forteller han.

Dersom disse modellene blir like gode som de beste advokatene, vil tilgangen til god juridisk bistand øke dramatisk for folk flest, påpekes det i podkasten. De to har likevel ikke tro på at vi kan vente oss en fremtid med «advokatroboter».

– Jeg tror egentlig ikke at vi snakker om en fremtid hvor maskinen gjør alt, men hvor man har et samarbeid mellom mennesker og maskiner, og på sikt vil jeg tro at man som profesjonsutøver ikke vil klare seg uten maskinen, men også at maskinen ikke vil klare seg uten mennesket. Målet må være å få samarbeidet til å fungere, sier Mahler.

- Advokatene som tar i bruk kunstig intelligens, vil først og fremst bli med i et a-lag

Heller ikke de tre Lexolve-kollegene Merete Nygaard, Ole-Magnus Røysted Aker og Jonas Tjomsland frykter at advokatstanden vil bli utslettet av teknologien. Derimot tror de at den vil kunne stramme til konkurransen.

«Advokatene som tar i bruk kunstig intelligens, vil først og fremst bli med i et a-lag med teknologikompetente jurister. De kan bruke kunstig intelligens til å gi bedre råd og tilbringe mer tid med kunden og mindre i papirmøllen – til bedre priser enn konkurrenten», skrev de tre nylig i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Systemer som ChatGPT mangler evnen til å sjekke troverdigheten eller grad av korrekthet i egne svar. Det kan heller ikke begrunne resonnementer, systemet har ingen forhold til egne begrensninger og det har heller ingen underliggende forståelsen for konteksten den opptrer i, eksemplifiserer kronikkforfatterne.

AIs sterke sider er slikt som oppsummering, gjennomgang av store mengder informasjon, analyser og generering av avtaleforslag.

«For slike oppgaver er det ingen grunn til å ha overbetalte advokater til å gjøre jobben når teknologi løser det bedre. Og ettersom det knapt er noen advokater som bruker hele arbeidslivet til å analysere store mengder data, vil yrket bestå.»

Kartlegger advokaters bruk av kunstig intelligens

Den europeiske advokatorganisasjonen CCBE startet i 2020 prosjektet Artificial Intelligence for Lawyers, forkortet AI4Lawyers.

«IT utvikler seg mye raskere enn jussen. Dette genererer problemer som at straffeloven må tilpasses nye former for IT-kriminalitet, men også at advokater må være oppdaterte på IT-verktøy i sin daglige praksis», heter det i prosjektbeskrivelsen.

Advokatorganisasjonen har identifisert tre essensielle behov som prosjektet må kartlegge:

  • En detaljert oversikt over advokater og advokatfirmaers IT-kompetanse i EU, samt en sammenligning med kunnskapsnivået hos advokater i land utenfor EU.
  • En vurdering av mulighetene og barrierene for å bruke språkbehandlingsverktøy i små og mellomstore advokatfirmaer.
  • En veiledning for EU-advokater og advokatfirmaer i bruken av kunstig intelligens i juridisk praksis.

Prosjektet tar sikte på å yte nødvendig hjelp til advokater og advokatfirmaer i forståelsen av virkningen av kunstig intelligens og andre nye IT-teknologier i sin daglige praksis.

Powered by Labrador CMS