24 prosent av norske virksomheter har tatt i bruk kunstig intelligens

Blant bedriftene som ikke har begynt å bruke AI-verktøy, er manglende kompetanse den største barrieren. 

Publisert

Høsten 2023 gjennomførte Samfunnsøkonomisk analyse en bred undersøkelse i det norske næringslivet på oppdrag fra NHO, Abelia, Finans Norge og Nelfo. Formålet var å kartlegge hvor stor andel av norske virksomheter, både private og offentlige, som har tatt i bruk kunstig intelligens. 

Undersøkelsen, som hadde 5300 respondenter, viser at nesten en fjerdedel av norske bedrifter har begynte å bruke AI-verktøy. 

Virksomheter i kategorien «informasjons- og kommunikasjonsteknologi» er de ivrigste brukerne, ifølge undersøkelsen (66 prosent). Videre følger virksomheter i kategoriene «Faglig vitenskapelig tjenesteyting for øvrig», «Forretningsmessig tjenesteyting» (utenom reisebyrå og eiendomsdrift), samt «Finansiering og forsikring». 

Også virksomheter i kategorien «Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting» er høyt plassert på oversikten (32 prosent). 

Få utvikler egne verktøy

Ifølge undersøkelsen, har majoriteten av virksomhetene som benytter AI-løsninger, primært tatt i bruk såkalte allmenne verktøy, slik som ChatGPT, Bing og Dall-E (61 prosent). 

Kun 13 prosent av respondentene svarer at de bruker verktøy trent på egne data, og en femtedel forteller at de bruker begge deler. 

Undersøkelsen viser også at hovedmålet ved å bruke kunstig intelligens er effektivisering av arbeidsprosesser, samt å få økt innsikt. Likevel mangler nær halvparten av respondentene en egen strategi for bruk av AI.

Mangler kompetanse

Virksomhetene i kategoriene «reiseliv», «bygg, anlegg og eiendomsforvaltning», «jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri», «teknologiindustri inkl. maskinindustri, farmasi og kjemisk industri», samt annen «vareproduserende industri, petroleum og bergverk» er tregest med å ta i bruk AI-verktøy. 

Blant respondentene svarer 54 prosent av dem som ikke har tatt i bruk AI, at manglende kompetanse er en barriere for å sette i gang. Halvparten svarer også at manglende innsikt i både tilbudet som finnes, samt hvordan AI kan bidra til å løse utfordringer, bremser dem. 

Slik fordeler AI-bruken seg blant virksomhetene

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (66 %)
 • Faglig vitenskapelig tjenesteyting for øvrig (arkitekter, fou-virksomhet, kommunikasjon) (35 %)
 • Forretningsmessig tjenesteyting, utenom reisebyrå og eiendomsdrift (34 %)
 • Finansiering og forsikring (33 %)
 • Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, inkl. Hovedkontortjenester (32 %)
 • Kultur og underholdning (30 %)
 • Detaljhandel, inkl. tilhørende engros og bilhandel (21%)
 • Husholdningsrettede tjenester utenom varehandel (persontransport, helse, skole mv.) (15 %)
 • Reiseliv (14 %)
 • Bygg, anlegg og eiendomsforvaltning (13 %)
 • Jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri inkludert tilhørende industri (11 %)
 • Teknologiindustri, inkl. maskinindustri, farmasi og kjemisk industri (10 %)
 • Annen vareproduserende industri, petroleum og bergverk (9 %)

KILDE: Rapporten «Kunstig intelligens i Norge» (2023)

Powered by Labrador CMS