Digitaliseringssjef i Thommessen, Trine Melsether, CTO i Maigon, Sergii Shcherbak og leder for forretningsutvikling i Maigon, Knut-Magnar Aanestad.

LEGAL TECH

Thommessen tilbyr kunstig intelligens i kontrakts­gjennomgang

Gjennom en samarbeidsavtale med legal tech-firmaet Maigon, tilbyr Thommessen et verktøy som gjennomgår kontrakter uten menneskelig involvering. – Vi pusher advokatbransjen til å ta i bruk nye metoder, sier digitaliseringssjef i Thommessen, Trine Melsether.

Publisert Sist oppdatert

«Ved bruk av kunstig intelligens vil verktøyet gjennomgå kontrakten og generere en rapport over avvik og hvilke elementer som bør vurderes og forhandles videre på, målt opp mot gjeldende regelverk og best practice», følger det av en pressemelding fra Thommessen.

De blir det første advokatfirmaet i Norge som tar i bruk denne løsningen.

– Vi gjør noe vi aldri har gjort før, så det blir spennende å se hvordan det fungerer. Så langt har det vært stor interesse blant klienter som ønsker å høre mer om prosjektet og teste det ut, forteller digitaliseringssjef i Thommessen Trine Melsether til Advokatbladet.

Sammen med flere klienter har advokatfirmaet testet verktøyet over en periode, og gitt tilbakemelding om hva verktøyet bør fokusere på, og hvilke momenter som er de mest sentrale i avtalene.

– Mer effektivt for alle parter

DPA og NDA

En databehandleravtale (DPA) skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

En konfidensialitetsavtale (NDA) er en kontrakt hvor man blir enige om taushetsplikt for opplysninger man vil holde hemmelige.

Målet er å effektivisere gjennomgangen av databehandleravtaler (DPA) og konfidensialitetsavtaler (NDA).

– DPA fungerer godt med AI-verktøyet, fordi det er ganske standardiserte kontrakter med tydelige rammer for hva man tester opp mot GDPR-regelverket. NDA innebærer litt mer skjønn, noe som kanskje krever litt mer skreddersøm for å få det til å fungere optimalt, sier Melsether.

Hun forteller at det er flere grunner til at de anser det som hensiktsmessig å ta i bruk kunstig intelligens ved gjennomgang av de to kontraktstypene.

– For klientene vil denne løsningen være effektiv for å få en vurdering av kontrakter med lav risiko, for eksempel kontrakter man ønsker å få godkjent raskt. Klientene vil også få beskjed om at det foreligger avvik, og bli henvendt til en advokat, sier hun.

– Det vil samtidig være et effektivt hjelpemiddel internt for å kvalitetssikre standardvilkårene mot GPR. Vi vil kunne gå gjennom avtaler raskere og til lavere kost. Det blir mer effektivt for alle parter.

Advokatens venn

Selv om det alltid er en viss bekymring for at kunstig intelligens skal ta en større del av jobben, forteller Melsether at hun ikke er bekymret for det i dette tilfellet.

– Det er først og fremst et godt hjelpemiddel. For advokatene som sitter med slike avtaler er det praktisk å ha et slikt verktøy som støtte, i tillegg til egne vurderinger. Det er mer et hjelpemiddel enn at det truer advokatenes arbeid, sier hun.

At slike verktøy etter hvert vil tas i bruk på flere områder, kan hun ikke utelukke.

– Maigon ser allerede på flere type kontrakter hvor man kan ta i bruk kunstig intelligens. Dette har vært et bra sted å starte, så får vi se hvordan klientene opplever det. Dersom det blir en suksess, vil det være aktuelt å teste det ut også på nye typer avtaler.

Slik fungerer det i praksis

  1. Last opp din kontrakt. For DPA-er kan du velge om verktøyet skal gjennomgå kontrakten som behandlingsansvarlig eller databehandler.
  2. Kontraktsgjennomgang. I løpet av få minutter vil verktøyet generere en rapport med oversikt over eventuelle avvik, og en anbefaling om hvilke elementer du bør se nærmere på.
  3. Last ned rapport. Rapporten kan lastes ned og deles, eksempelvis med kollegaer eller motparter i en avtaleforhandling.

Kilde: Thommessen

Powered by Labrador CMS