Korrupsjonsfrikjente Thorleif Enger tilkjennes over ni millioner i erstatning etter Yara-saken

Staten ble frifunnet da erstatningssøksmålet etter Økokrims tiltale mot Enger ble behandlet i tingretten. I dag kom lagmannsretten til motsatt resultat.

Publisert

I 2017 var Thorleif Enger blant de tre Yara-topplederne som ble frifunnet for korrupsjon etter anke til Borgarting. Tidligere konserndirektør Ken Wallace ble dømt til syv års fengsel.

Senere gikk Enger til søksmål mot staten, med krav om oppreisning og erstatning på til sammen 16 millioner kroner som følge av siktelsen, pågripelsen, varetektsfengslingen og tiltalen mot ham.

I mai i fjor fikk han avslag i tingretten.

- Må selv bære risiko for deler av siktelsen

I forbindelse med ankebehandlingen hevdet staten at Enger hadde oppført seg på en måte som gjorde det naturlig med iverksetting av etterforskningsskritt, og at han derfor sto nærmest til å bære risikoen for det økonomiske tapet dette hadde medført.

Lagmannsretten var ikke uenig, og påpekte at «en så omfattende og langvarig etterforskning i et sakskompleks som dette er ikke uforholdsmessig».

Likevel skulle selve tiltalen vise seg å være ugrunnet, da Enger i ankebehandlingen i 2017 ble frifunnet for den grove korrupsjonen han var tiltalt for. Derfor mente retten at det heller ikke er rimelig at han skal bære den økonomiske risikoen for tapet han led som følge av tiltalen.

Hele tiltale-tapet dekket

Borgarting konkluderte med at Enger skal få dekket hele det økonomiske tapet som den uriktige tiltalen medførte, men at han selv må bære halvparten av inntektstapet knyttet til siktelsen og den øvrige etterforskningen.

Erstatningssummen endte til slutt på 9,2 millioner kroner, i tillegg til at staten må betale avsavnsrenter, forsinkelsesrenter og sakskostnader.

Retten besluttet også at Enger skal tilkjennes en oppreisning på 128 000 kroner, der forfølgelsen gjennom to instanser, og den uriktige domfellelsen i tingretten, ble viktige faktorer for den konkrete utmålingen. Også korrupsjonsanklagens alvorlighetsgrad, som blant annet medførte at han mistet alle sine styreverv, ble vektlagt i lagmannsrettens vurdering.

Powered by Labrador CMS