Artikkelforfatteren mener en nasjonal sjenkestopp er for inngripende.

- Rettslig problematisk skjenkestopp

- En bardus skjenkestopp over hele nasjonen under ett, uten hensyn til stedlige forhold, er et så grovkornet inngrep og samtidig så inngripende at det etter vanlig, juridisk vurdering må ansees ugyldig, skriver advokat Brynjar Østgård i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Covid 19-forskriften fikk 4. januar, på meget kort varsel, følgende ordlyd: «De som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal ikke skjenke alkohol».

Brynjar Østgård er partner i Advokatfirma Østgård i Tromsø og leder av Troms krets av Advokatforeningen.

Dette tenkes visst å vare i 14 dager, etter det som opplyses. Forskriften, og derved vedtaket, er hjemlet i smittevernloven. Denne loven brukes nå - som de fleste vel har fått med seg - på en meget ekspansiv måte.

Må være proporsjonalt

Jeg skal ikke gå inn på lovens ordlyd, dens formål, dens forarbeider og dens forhold til andre rettsregler av ymse art, for eksempel grunnlov og EMK - alt forhold som kan begrense lovens «slagkraft» - men nøye meg med følgende: Det følger av alminnelig forvaltningsrett og alminnelige prinsipper for lovtolking og lovanvendelse - rent konkret sett i lys av smittevernloven - at et tiltak må være rimelig, det må være egnet til å oppnå målet og samtidig være treffsikkert, og det må være proporsjonalt.

En bardus skjenkestopp over hele nasjonen under ett, uten hensyn til stedlige forhold, er et så grovkornet inngrep, og samtidig så inngripende, at det etter vanlig, juridisk vurdering må ansees ugyldig. Det kan vel begrunnes skjenkestopp på bestemte steder, vil jeg tro, men det behøver man ikke spekulere så mye i.

Regjeringen utfordrer rettsstaten gang på gang.

Brynjar Østgård

Utfordrer rettsstaten

Det får bli opp til myndighetene å foreta en mer finmasket vurdering, og sette inn - forutsetningsvis lovlige - tiltak der det kan forsvares. Samtidig skal det mye til å forsvare skjenkestopp på alkohol, samtidig som servering av annet kan gå sin gang. Dette gjør et slikt tiltak ytterligere rettslig problematisk.

Regjeringen utfordrer rettsstaten gang på gang. Vi er inne i en farlig tid. Dessverre synes det å være altfor få som ser dette, og som anser kritiske røster for å være ensbetydende med propaganda for fri smitte. Slik er det imidlertid ikke.

Teksten ble først publisert på Brynjar Østgårds Facebook-profil.

Powered by Labrador CMS