Høringsrunden førte til en diskusjon om vesentlige spørsmål, sier Jon Wessel-Aas.
Høringsrunden førte til en diskusjon om vesentlige spørsmål, sier Jon Wessel-Aas.

Regjeringen trekker portforbud-forslag

- Flott og fornuftig av regjeringen, og viser at høringsinstituttet fungerer, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Monica Mæland har i dag sendt ut en pressemelding der det fremgår at forslaget om å innføre en hjemmel om portforbud ikke fremmes for Stortinget.

- Regjeringen er opptatt av å være best mulig forberedt i forbindelse med å bekjempe koronaviruset. Derfor har vi også utredet behovet for en lovhjemmel om portforbud, som vi har hatt på bred høring. Dette er et «verktøy» vi ikke har, og som vi heller ikke har hatt behov for. Det er fortsatt situasjonen, og den håper vi skal vedvare. Derfor fremmer vi ikke noe lovforslag for Stortinget, sier Mæland i meldingen.

Advokatforeningen har vært sterkt kritiske til forslaget, men synes i dag det er på sin plass å dele ut litt ros til regjeringen.

- Dette viser at regjeringen mener noe med å sende forslag på høring, og at dette ikke bare gjøres for syns skyld, men at de faktisk tar innover seg de innspillene de har fått, sier Jon Wessel-Aas.

Snudde utgangspunktet på hodet

Regjeringen fikk inn over 1400 høringsinnspill til forslaget, som hadde en høringsfrist på tre uker.

- Som andre høringsinstanser la vi oss i selen for å levere så innsiktsfulle innspill som mulig, og da er det jo fint at regjeringen faktisk har lyttet. Høringer skal jo ikke være et spill for galleriet. At forslaget ikke fremmes, er ikke et nederlag, men et resultat av et samspill. Som Advokatforeningen pekte på i vår forrige årstale, er rettsstaten nettopp et samspill mellom de ulike aktørene, sier Wessel-Aas.

Den offentlige debatten som portforbud-forslaget førte til, ga en diskusjon rundt vesentlige spørsmål som man kan tenkes å ha glede av også i fremtiden, påpeker han.

- Noe av kritikken vår var jo at forslaget snudde rettsstatens utgangspunkter på hodet ved å gi hjemmel for et generelt inngrep i grunnlovfestede rettigheter. Mens det jo er motsatt; man har rett til privatliv og bevegelsesfrihet, og det er eventuelle unntak som må lovfestes, konkret og målrettet. Dette er en tematikk som kan gå igjen på andre områder i mer normale tider, sier Wessel-Aas.

Stort folkelig engasjement

I utakt med rettstradisjonen

«Etter Advokatforeningens syn bør det derfor ikke hjemles ordninger som i så sterk grad er i utakt med vår rettstradisjon. Vi har til nå i Norge ikke benyttet generelt portforbud som tiltak eller hatt lovhjemler om generelt portforbud. Etter Advokatforeningens syn er det av selvstendig verdi å opprettholde en «barriere» mot slike tiltak, også med tanke på andre situasjoner som kan oppstå senere».

Fra Advokatforeningens høringsuttalelse

Som Advokatforeningen påpekte i sin høringsuttalelse, har regjeringen i eksisterende lovverk mulighet til å innføre strengere tiltak.

- Det er ikke sånn at regjeringen står uten verktøy når de nå dropper portforbud-hjemmelen, sier Wessel-Aas.

Som Advokatbladet skrev om i går, har høringen skapt stort folkelig engasjement, og et sted mellom 1100 og 1200 privatpersoner har skrevet høringsuttalelser.

De Advokatbladet har lest, er svært negative til forslaget. Et stort antall mennesker skriver under fullt navn, men mange har også inngitt anonyme uttalelser.

Brudd på Grunnloven og menneskerettighetene og tillitsbrudd mellom myndighetene og folket, trekkes frem som de viktigste motforestillingene.

- Det er viktig å få innspill fra folk om hva de opplever er viktig, og at disse ikke bare kommer fra de juridiske fagmiljøene, sier Wessel-Aas.

Se ham og leder av foreningens menneskerettighetsutvalg, Else Leona McClimans, forklare hvorfor de mener portforbud-hjemmel er en dårlig idé i videoen under.

Powered by Labrador CMS