Elden-advokat Bernt Heiberg er fornøyd med at Justisdepartementet endelig inkluderer forsvarsadvokater i oversikten over samfunnskritisk personell.
Elden-advokat Bernt Heiberg er fornøyd med at Justisdepartementet endelig inkluderer forsvarsadvokater i oversikten over samfunnskritisk personell.

Forsvareroppdraget kan regnes som samfunnskritisk funksjon

- Det er en riktig presisering av departementet, sier Elden-advokat Bernt Heiberg.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Advokatforeningen bekrefter Justis- og beredskapsdepartementet at oversikten over samfunnskritiske funksjoner på regjeringens nettsider er «oppdatert til å omfatte advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker».

Dermed kan oppnevnte advokater bruke «dokumentasjonen overfor egen kommune for å søke om tilbud om barnehage- /skoleplass for nødvendig tid til forberedelse og for tiden de må møte fysisk eller digitalt i rettssalen.»

- Åpenbart en riktig presisering

Da departementet først publiserte oversikten over samfunnskritisk personell, var forsvarsadvokatene ekskludert.

Elden-advokat Bernt Heiberg var tidlig ute med å prøve å få dette omgjort, og han sendte selv et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Heiberg mener presiseringen fra departementet kommer godt, men sent.

- Det er en riktig presisering av departementet. Forsvareren er åpenbart helt sentral for å kunne opprettholde akseptabel drift i strafferettspleien. Det er litt overraskende at departementet har brukt så lang tid på å stadfeste dette, men resultatet er i hvert fall tilfredsstillende.

Samfunnskritiske funksjoner må begrenses

Departementet presiserer at terskelen for å få tilbudt plass i stengte barnehager eller skoler skal ligge høyt av hensyn til smittevern. Derfor må antall personer som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner «begrenses så mye som mulig».

I tillegg må følgende kriterier også være oppfylt, skriver departementet:

  • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • Barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.
Powered by Labrador CMS