Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Advokatfullmektiger kan fortsette med hjemmekontor

Tilsynsrådet opplyser at dette gjelder frem til 1. juni 2020 inntil videre.

Publisert

Allerede i starten av mars tok Elden-partner Anders Brosveet kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for å avklare hvorvidt advokatfullmektiger kan arbeide hjemmefra.

Ifølge Advokatforskriften heter det nemlig at «fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor», og videre at «prinsipalen skal føre tilsyn med fullmektigens virksomhet, og sørge for at han får en forsvarlig veiledning i sitt arbeid» (Regler for god advokatskikk, punkt 5.7).

«Ut fra den rådende situasjonen (og med en foreløpig varighet på 1 måned) vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7», svarte assisterende direktør Dag Eriksen på Brosveets henvendelse.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler fremdeles at flest mulig arbeider fra hjemmekontor eller benytter fleksitid. Dermed forlenger Tilsynsrådet også fullmektigers mulighet for hjemmekontor frem til 1. juni inntil videre.

Powered by Labrador CMS