Advokatfirmaer sender ansatte tilbake på hjemmekontor:
- Vi kan ikke alle være epidemiologer

Flere advokatfirmaer frykter konsekvensene kan bli negative både for driften og ansattes trivsel om situasjonen blir langvarig.

Publisert Sist oppdatert

Med smittepiler på vei oppover flere steder i landet, og særlig i hovedstaden, ble det innført påbud om hjemmekontor i Oslo torsdag 29.oktober klokken 12.

Det betyr at alle må jobbe hjemme så langt det er praktisk mulig, samt at arbeidsgivere må dokumentere at medarbeiderne har fått beskjed om å jobbe fra hjemmekontor.

Haavind-direktør Dyveke Hamza sier advokatfirmaet er opptatt av følge myndighetenes anbefalinger.

- Vi forholder oss pragmatisk og lojalt til enhver tids gjeldende råd, føringer og påbud fra myndighetene når det gjelder å gjøre vår del av dugnaden knyttet til smittevern. I Haavind er de fleste ansatte på hjemmekontor fra og med torsdag morgen, sier hun til Advokatbladet.

Dyveke Hamza er direktør i Haavind.
Dyveke Hamza er direktør i Haavind.

- Savner kolleger

Ifølge Hamza er Haavind godt forberedt og har tilrettelagt både arbeidsprosesser og verktøy for arbeid utenfor kontoret.

- Samtidig tilrettelegger vi for individuelle behov. Det går veldig bra, selv om vi savner det daglige samværet med kollegaene og arbeidsmiljøet. Vi må finne nye digitale møteplasser og digitale aktiviteter for å holde det gode humøret oppe, sier Hamza.

- Vi opplever at vi evner å ivareta saker og klienter, selv om vi sitter desentralisert, sier Hamza.

Heller ikke managing partner i Kluge, Bjørnar Alterskjær, virker til å sky hjemmekontor.

- Vi har stor forståelse for påbudet, og kommer til å etterleve det lojalt. Vi er godt forberedt på hjemmekontortilværelsen, sier han.

- Kan få negative konsekvenser

Mona Søyland, managing partner i Simonsen Vogt Wiig, forteller at alle advokatene hos dem har blitt bedt om å arbeide hjemmefra.

- Ved særskilt behov for å være på kontoret vil det kunne gjøres unntak. I den situasjon vi står i nå er det nok best at vi forholder oss til de pålegg som gis, uten at man dypdykker i pro et contra. Vi kan ikke alle være epidemiologer. Et argument for hjemmekontor som virker fornuftig, er at dette forhåpentligvis kan sikre at barnehager og skoler holder åpent, mener Søyland.

- Enkelte opplever uansett situasjonen på hjemmekontor som krevende, og vi forsøker å ivareta alle på best mulig måte, sier Mona Søyland i Simonsen Vogt Wiig.
- Enkelte opplever uansett situasjonen på hjemmekontor som krevende, og vi forsøker å ivareta alle på best mulig måte, sier Mona Søyland i Simonsen Vogt Wiig.

Samtidig aner hun negative følger om påbudet blir langvarig.

- I Simonsen Vogt Wiig er vi godt forberedt. Vi har Teams, sikre og stabile VPN-løsninger, og våre ansatte har fått tilbud om ekstra skjerm, trådløs mus og tastatur på hjemmekontoret, sier Søyland.

- Selv om vi ser at vi har opprettholdt et svært høyt aktivitetsnivå i denne tiden, tror jeg at et langvarig påbud vil påvirke oss i negativ retning. Interne utviklingsprosjekter, markedsføring og andre ting vanskeliggjøres, og ikke minst tror jeg at flere etter hvert vil føle på at påbudet begrenser den ønskede måten å jobbe på, spår Søyland.

SANDS-advokatene i Oslo oppfordres til å benytte hjemmekontor så lenge det er praktisk mulig.

- Av hensyn til klienter og medarbeidere som har arbeidsoppgaver som krever tilgang til kontorfasiliteter stenger vi ikke kontoret, men medarbeidere kan kun utføre arbeid der dersom arbeidsoppgavene eller hjemmesituasjonen gjør det nødvendig, sier managing partner Ernst Ravnaas.

To meters avstand

Han opplever at arbeid fra hjemmekontor i de fleste tilfeller fungerer fint.

- Vi har gode systemer og innarbeidede rutiner for digital samhandling. Det er likevel enkelte situasjoner hvor arbeid på kontoret er nødvendig. Digitale møter er hovedregelen, men det kan være saksforhold hvor klienten har behov for fysiske møter. Alle våre klienter skal også være trygge på at våre strenge krav til konfidensialitet opprettholdes også i en krevende tid. Enkelte medarbeidere kan for eksempel ha en hjemmesituasjon som gjør det vanskelig å etterleve dette. Da åpner vi for kontorarbeid. Enkelte har også oppgaver som det ikke er mulig å utføre hjemmefra, som oppgaver knyttet til fysisk drift, sier Ravnaas.

- Vi legger vekt på god dialog mellom medarbeider og leder, slik at konkrete vurderinger kan gjøres for det enkelte tilfelle, understreker managing partner Ernst Ravnaas i SANDS.
- Vi legger vekt på god dialog mellom medarbeider og leder, slik at konkrete vurderinger kan gjøres for det enkelte tilfelle, understreker managing partner Ernst Ravnaas i SANDS.

Reduserer nærkontakter

For medarbeidere som må utføre arbeid på kontoret tilstreber firmaet at kollektivtransport ikke benyttes, eller at arbeidstiden tilpasses slik at tidspunkter med press unngås.

- Vi har også strenge regler for smittevern, og har blant annet to meters avstandsregel i alle sammenhenger, samt at arbeidet skal utføres på eget cellekontor, sier Ravnaas, og legger til at firmaet har forståelse for retningslinjene fra kommunen.

- Med klar hovedregel om hjemmekontor og konkrete individuelle vurderinger av når det ikke er praktisk mulig å jobbe hjemmefra, skal vi både kunne opprettholde nødvendig drift, og samtidig redusere medarbeideres mobilitet og antall nærkontakter i jobbsammenheng. Vi er litt mer bekymret hvis påbudet om hjemmekontor vedvarer over tid. Som kompetansebedrift ser vi at en langvarig situasjon påvirker medarbeideres trivsel, tilknytning til arbeidsstedet og dynamikken i utviklingsarbeid. Vi er likevel forberedt på å stå i dette så lenge det er påkrevet, sier Ravnaas.

I Selmer vil hjemmekontor bli hovedregel den kommende tiden, og firmaet har de siste dagene brukt mye tid på forberedelser, forteller Jannike Holtedahl.

- Vi kommer til å ha enkelte unntak fra hovedregelen – for dem som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra, for eksempel av hensyn til konfidensialitet eller arbeidsmessige HMS-forhold eller i tilfeller der det å møtes vil være forretningskritisk for driften. Disse tilfellene skal avklares med ledelsen.

Vil ta ekstra vare på unge

- Nå som smittesituasjonen er stigende, har vi et stort ansvar for at Selmers ansatte ikke skal bli syke eller smitte andre i sin omgangskrets.

- Liv og helse er viktigst, og vi skal selvsagt være med på den norske dugnaden for å begrense smitte, sier Holtedahl.

- Flere hos oss synes det er tungt å gå tilbake til hjemmekontor. Selv om mange har jobbet hjemme helt eller delvis i det siste, har de fleste trivdes godt med fleksibiliteten. I tiden fremover blir det ekstra mye fokus på å ta godt vare på hverandre, og kanskje aller mest de som er unge og ikke har jobbet i Selmer så lenge. Samtidig har vi nå mye trening i å jobbe digitalt sammenliknet med da landet stengte ned i mars. Vi har et stort oppdragstilfang i tiden frem til jul, og vi ser at både kunder og ansatte er innstilte på å fortsette som før – bare på Teams, sier Holtedahl

Advokatene i Ræder flyttet i 2019 inn i flunkende nye lokaler i Bjørvika. Nå sendes firmaets advokater på hjemmekontor som resten av Oslos befolkning.
Advokatene i Ræder flyttet i 2019 inn i flunkende nye lokaler i Bjørvika. Nå sendes firmaets advokater på hjemmekontor som resten av Oslos befolkning.

- Forventet tiltak

Heller ikke i Ræders nye lokaler i Bjørvika blir det mye aktivitet fremover.

- Vi deltar i den nasjonale dugnaden på lik linjen med alle andre. Med stigende smitte i Oslo var dette forventet og et nødvendig tiltak. Erfaringene fra situasjonen etter 12. mars tilsier at vi klarer å opprettholde tilnærmet normal drift. Noen av våre klienter er selvsagt hardere rammet enn andre, men de fleste klarer seg rimelig bra, påpeker daglig leder Odd Nymark.

Per Ristvedt i Schjødt.
Per Ristvedt i Schjødt.

Schjødt-partner Per Ristvedt opplyser at firmaet foretar de nødvendige investeringer som skal til for at dette ikke påvirker deres klienter.

- Vi forholder oss til de nye retningslinjene hva gjelder Oslo, og de fleste advokatene vil derfor ha hjemmekontor inntil videre, sier Ristvedt.

Fullmektiger kan ha hjemmekontor ut året

I september gjorde Tilsynsrådet for advokatvirksomhet det klart at advokatfullmektiger kan jobbe hjemme til årsskiftet.

«Ut fra den rådende situasjonen vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid ivaretas på forsvarlig vis (...). Tilsynsrådet har nå utvidet varigheten av beslutningen til 31.12.2020», heter det på Tilsynsrådets nettsider.

Siden mars er det totalt 33.960 bedrifter som har mottatt støtte fra Skatteetaten, ifølge en oversikt laget av E24.

Av disse er det 223 bedrifter innen næringskategorien «juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting» som har fått innvilget støtte, og 6.088.617 kroner er utbetalt til sammen. 143 av utbetalingene har gått til et advokatfirma.

Powered by Labrador CMS