Selmers advokater hjelper mindre bedrifter fra sine hjemmekontorer, (f.v.) Fredrik Sparre-Enger, Einar Bakko, Kristine-Yr Grøntvedt, Raymond F. Halvorsen, Fredrik Høyang Røsholdt, Marte Aarøe, Adnan Vejzovic og Linn M. A. Wilhelmsen

Selmer har hjulpet over seksti aktører med korona-hjelp

35 av firmaets advokater, fra fullmektig- til partnernivå, bistår i disse dager mindre bedrifter og organisasjoner som ikke ellers ville hatt tilgang på advokatbistand.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 19.mars lanserte advokatfirmaet Selmer tjenesten Koronahjelp, etter en intern idédugnad der de spurte seg selv hvordan firmaet best kunne bidra i koronakrisen.

- Siden lansering har det vært en enorm tilslutning internt, med rundt 35 assistenter og advokater – fra fullmektig til partnernivå – som ønsker å bidra med oppdragene som kommer inn, sier Selmer-partner Remi Christoffer Dramstad, som leder prosjektet.

Remi Christoffer Dramstad.

- Givende

Koronahjelp retter seg mot små bedrifter, interesseforeninger, og organisasjoner som kanskje ikke har råd, eller tilgang til dyre advokatråd – men som akkurat nå trenger hjelpen aller mest.

- De ansatte synes det har vært givende å bidra, og setter pris på at vi er villige til å bruke ressurser på dette, og at de kan bidra med å utgjøre en forskjell for folk, påpeker Dramstad.

Selmer-partneren, som blant annet er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett, er rådgiver for flere gründer- og oppstartsbedrifter og venture capital aktører, og bistår med løpende selskaps- og kontraksrettslig rådgivning, transaksjoner og finansiering.

Flere bransjer

Han forklarer at tanken bak Koronahjelp er at veldig mye informasjon gjerne sendes ut via nyhetsbrev– men at få gir tilbud om personlig rådgivning basert på den faktiske situasjonen folk står i.

- Den hypotesen har vi fått bekreftet den siste tiden, sier Dramstad.

Så langt har rundt seksti saker kommet inn via tilbudet. Firmaet mener det er tydelig at de har truffet målgruppen.

- Det er de små aktørene som har kontaktet oss, som små eller enkeltstående restauranter, sosiale entreprenører, gründervirksomheter og start-ups, foreninger, utesteder, barer, reiselivsaktører, massører, og fotografer, påpeker Dramstad.

Følger opp

Mange av spørsmålene som har kommet inn dreier seg om kontrakter, og især leiekontrakter og bruken av force majeur.

- I starten var det naturlig nok også mange spørsmål knyttet til permitteringer og ulike ansattforpliktelser, mens det i det siste har vært flere spørsmål til statens støtte- og garantiordninger, og ulike spørsmål knyttet til vanskelig økonomi og i verste fall mulige konkurser, sier Dramstad.

Sakene har krevd ulik grad av arbeidsmengde for advokatene.

- Noen har vært løst på et kvarter eller halvtime, ved å peke folk i riktig retning, mens andre saker har tatt en arbeidsdag eller to. Når vi etter noen dager har ringt opp igjen og hørt hvordan det har gått, har de fleste kommet i riktig retning, og gjerne fått til en nyttig dialog med motparten. Dessverre har vi også et par eksempler der det ikke finnes noen enkel umiddelbar løsning på problemet, selv med gratis advokathjelp, erkjenner Dramstad.

Selmer opplyser at behovet blant kundene avgjør hvor lenge de skal opprettholde koronahjelp-tilbudet.

Powered by Labrador CMS