Advokatfirmaet Glittertind har engasjert et firma for å analysere firmaets klimaavtrykk.
Advokatfirmaet Glittertind har engasjert et firma for å analysere firmaets klimaavtrykk.

Klimasaken: Alle monner drar

Det kan virke som at Advokatbladets kommentator trekker Glittertinds klimaengasjement i tvil, skriver advokatfullmektig Dagny Ås Hovind og managing partner Aron Solheim i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

SSKommentator Erlend Wessel Carlsen skrev i januarutgaven av Advokatbladet om hvordan klimakrisen er den nye arenaen for konkurranse mellom advokatfirmaene i Norge. Advokatfirmaet Glittertind ønsker konkurransen velkommen.

Dagny Ås Hovind er advokatfullmektig i Glittertind.
Dagny Ås Hovind er advokatfullmektig i Glittertind.

Det er riktig som Carlsen skriver at klimaproblematikken ikke er ny. Det er også riktig at flere advokatfirmaer har lagt merke til at denne utfordringen vil påvirke hvordan all virksomhet – også advokatvirksomhet – kan og bør drives i fremtiden dersom vi som samfunn skal nå våre klimamål.

- Erkjennelse kreves

Det er da også helt naturlig. Næringslivet blir selvsagt også påvirket av klimautfordringene og de tiltak som må iverksettes for å møte dem.

Advokatfirmaet Glittertind har siden oppstarten i 2016 vært opptatt av å ta klimakrisen på alvor. Klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, og de må løses. Det forplikter. Skal et firma være i toppsjiktet innenfor en hvilken som helst bransje fremover, kreves det en klar erkjennelse av hvordan virksomheten setter sitt fotavtrykk på planeten.

- Trekker engasjementet i tvil

Aron Solheim er managing partner i Glitterind.
Aron Solheim er managing partner i Glitterind.

Carlsen trekker frem Glittertind som et av de firmaene som «fronter klimaspørsmålet mest». Vi er selvsagt glade for at vår innsats er synlig. Det kan likevel virke som at Carlsen trekker vårt engasjement i tvil. Er det bare fromme ord og lite handling? Et tilfelle av grønnvasking?

Vi kan berolige Carlsen med at det ikke er tilfellet. Glittertind har et bevisst forhold til og jobber kontinuerlig med å redusere bedriftens klimagassutslipp. Vi har engasjert et firma for å analysere vårt klimaavtrykk. Det gir oss harde fakta på bordet, og et faglig grunnlag for å treffe de tiltak vi kan. Gjennom dialog med andre firmaer har vi inntrykk av at andre også ser på lignende løsninger.

Ett konkret eksempel på et internt tiltak fra 2019 er at vi har besluttet at våre interne firmaturer ikke skal foregå med fly. Da vi spurte et utvalg reiseoperatører om å foreslå miljøvennlige alternativer møtte vi i begynnelsen en viss motstand. Det var ikke noe de hadde i sine alminnelige porteføljer. Men etter en god dialog fikk vi noen alternativer på bordet.

Vi håper det i sin tur kan gjøre det enklere for andre firmaer å ta slike valg. Hvis det kan bidra til at flere advokatfirmaer dropper slike flyturer, har vi jo oppnådd noe.

Representerer Greenpeace og Natur og Ungdom

En annen måte Glittertind ønsker å medvirke på er å bruke vår spisskompetanse til å bidra til å dytte verden i riktig retning, som ved å representere Greenpeace og Natur og Ungdom i klimasøksmålet mot den norske stat.

Vi vil understreke at dette også gjelder «når klienten virkelig behøver bistand, når det virkelig brenner», slik Carlsen skriver. Det er ingen hemmelighet at advokatvirksomhet er hektisk, og «det brenner» i grunnen hele tiden.

Vi ser samtidig ingen motsetning mellom å være dyktige advokater som er til stede for klientene våre, og å være seg samfunnsutviklingen bevisst.

- Ikke mulig å kutte all reising

Samtidig har vi ingen illusjoner om at Glittertind på egen hånd kan ta grep som gjør merkbare utslag på overordnede statistikker. Våre utslipp er små i den store sammenhengen. Som et advokatfirma med oppdrag i hele Norge, er det heller ikke mulig å kutte alle reiserelaterte klimautslipp.

Det er imidlertid ingen unnskyldning for å ikke gjøre noe. Alle utslipp er små sammenlignet med verdens samlede utslipp. Klimaendringene er et resultat av nettopp mange små utslippskilder. Derfor vil også reduksjon være avhengig av at alle kutter litt.

Av samme grunn er det gledelig at flere advokatfirmaer iverksetter tiltak for å gjøre advokatbransjen mer klima- og miljøvennlig. Hvis dette er den nye arenaen vi skal knive om å være best på, så ønsker Glittertind denne konkurransen velkommen.

Vi hevder ikke at advokatfirmaene kan gjøre mest eller at Glittertind er best, men at vi i det minste må gjøre det vi kan. Fordi alle monner drar.