KOMMENTAR:

Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Klima - den neste X-faktoren?

De har diskutert kvinneandel i årevis, kjempet om rekruttering av studenter, målt hverandre på pro bono-arbeid, sammenlignet kåringer og knivet om resultatmarginer. Nå kommer klimabølgen, skriver vår kommentator Erlend Wessel Carlsen.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke et nytt fenomen, klimaproblematikken. Plast i havet, palmeolje, Greta Thunberg og elbiler har vært i nyhetsbildet lenge. Næringslivet er blitt kritisert, utfordret og hyllet for ulike klimatiltak, og mange har tatt grep. Store og små. Det siste året har også stadig flere advokatfirmaer stukket nesen frem og fortalt hva som engasjerer dem, eller hva de gjør for en grønnere hverdag.

Et raskt streif over de ulike hjemmesidene gir noen innblikk i hvordan de ulike firmaene jobber og prioriterer. Men ikke mer enn at man som oftest må scrolle seg et stykke nedover på den allerede bortgjemte samfunnsansvarsfanen for å finne info. Visse klimabetraktninger er mer tilgjengelige enn andre. Noen byr på seg selv, andre holder seg i bakgrunnen. Enn så lenge.

For selv om klimakrisen er over oss, så er advokatbransjen heldige med virket. Verden blir stadig mer digital, og utslippene er små fra en uke i rettssalen, eller fra papirarbeidet i forbindelse med en børsnotering.

Hva er de beste løsningene?

Det er helt sikkert flyreiser å kutte, grønnere alternativer som reduserer firmaenes klimaavtrykk, og mye holdningsarbeid som kan gjøres for å kunne slå seg på brystet med at man er en ledestjerne når det kommer til klima. Men det blir litt som Advokatfirmaet Glittertind – som er blant firmaene som fronter klimaspørsmålet mest – så fint oppsummerer sine bidrag; «alle monner drar». For det er vanskeligere for et advokatfirma å gjøre store synlige forskjeller enn det er for en produksjonsbedrift.

Det er såpass lett at man kan knytte seg til et stort og seriøst initiativ – som eksempelvis FNs Global Impact-nettverk – så har man gjort jobben. Misforstå meg rett, det er veldig bra, men det er et stykke fra så ekstremt som de ivrigste klimaforkjemperne vil at vi skal leve. Jeg har selv erfart at det heller ikke er like lett å navigere i det grønne landskapet på jakt etter de beste løsningene. I hvert fall ikke når det helst skal være økonomisk bærekraftig, tilgjengelig, forståelig og fysisk mulig.

Advokatbransjen er relativt forutsigbar. Det kommer til å komme en klimakamp. Det kommer til å bli flere artikler om «slik jobber vi med klimautfordringene» eller «nå har vi kjøpt sykler som skal ta oss til møter eller domstoler». Akkurat slik andre trender og utfordringer sakte, men sikkert har dalt ned over markedet.

Noen har vært på ballen en stund allerede. Andre er litt sene på avtrekkeren, men har fortsatt tid. Og akkurat slik visse firmaer har jobbet seg til status som flinkest på kvinneandeler blant partnere, pro bono-arbeid, rekruttering eller marginer, vil det komme firmaer som jakter – og tar – ledertrøyen i advokatfirmaenes klimarace, med drøssevis av konkurrenter hakk i hæl. Temaet gjennomsyrer rett og slett næringslivet i så stor grad at det kommer til å komme, enten man vil eller ikke.

Men: Når pilene peker oppover, solen skinner og overskuddet er stort, er det lett for klientene å snakke varmt om å ta miljøvennlige valg. Velge de firmaene som gjør mest, og tenke grønt når man skal ta beslutninger.

Tilbake til start

Men så fort pilene bøyer seg, himmelen ikke er skyfri lenger, eller pengebingen og energinivået synker, da er det reptilhjernen som handler. Og da kan klima være klima, så lenge problemet løses.

Dette treffer advokatmarkedetspikeren på hodet. Man kan helt sikkert vinne klientens tillit på å sløyfe en og annen flytur, sykle til møter eller klimakompansere utslippene man har pådratt seg gjennom tusenvis av utskrifter, men når klienten virkelig behøver bistand, når det virkelig brenner, tør jeg påstå at drivhusgasser, utslippsmål og 2 graders-målet er visket vekk fra horisonten. Dessverre.

Da er vi egentlig tilbake til start. For akkurat som med kvinneandeler, rekruttering, pro bono-arbeid, kåringer og resultatmarginer, er dette parametere man har målt seg selv og hverandre på, men som i liten grad har påvirket forholdet til klientene.

Men det er, heldigvis, en x-faktor i x-faktoren her, og det er generasjonen som i skrivende stund utdanner seg til å bli morgendagens advokater – og klienter. En generasjon som er vokst opp med kjøttskam, flyskam, oljeskam, kjøpe nytt-skam og plastskam kommer til å sette et tydelig preg på morgendagens næringsliv. Og da er det kanskje ikke så dumt å la bilen stå og heller begynne å sykle til klientmøter allerede i dag.