Panelet som diskuterte byggebransjen i det grønne skiftet.

Ber om mer helhetlige miljøkrav innen bygg og anlegg

- Vanskelig å samordne og få oversikt og å etterleve regler og retningslinjer på en effektiv måte.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Arntzen de Besche var nylig vertskap da Ungt Entrepriseforum inviterte til debatt om bygg- og anleggsbransjens rolle i det grønne skiftet.

Ungt entrepriseforum er et fagforum og uformelt samlingspunkt for unge krefter i bygg- og anleggsbransjen.

Over 200 deltagere var påmeldt arrangementet, størsteparten internadvokater og advokater som jobber med entrepriserett.

Vjosa Maxhuni er også styremedlem i Yngre Advokater Oslo krets.

- Vanskelig å etterleve

Arntzen de Besche-advokat Vjosa Maxhuni innledet webinaret.

- Når vi ser på det juridiske rammeverket kan vi dele det i to - det offentlige og det private. Når det gjelder det offentlige fremstår miljøkravene som uoversiktlige og fragmentariske. Internasjonalt er Norge bundet av en rekke avtaler som forplikter oss til å jobbe med miljø, eksempelvis Paris-avtalen.

- Også nasjonalt finnes det ulike nasjonale vedtak, planer og forskrifter. Når vi ser på alt dette, er det i utgangspunktet positivt at vi har så mange regler som skal ivareta miljøet. Samtidig kan det være vanskelig å samordne og få oversikt og å etterleve regler og retningslinjer på en effektiv måte, sa Maxhuni, og la til at dette er noe jurister bør se nærmere på.

Webinaret kan sees i sin helhet her!

Større ambisjoner?

- Den andre problemstillingen er hvorvidt miljøkravene er ambisiøse nok. Flere aktører har eksempelvis tatt til orde for at vi ikke har strenge nok miljøkrav i byggteknisk forskrift. Dette reiser en rekke juridiske problemstillinger. Et aktuelt spørsmål er om Oslo kommune har grunnlag for å kreve at private bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie. Her har Kommunaldepartementet fastslått at de ikke har det, sa Maxhuni.

Hun kom så med forslag til hvilke endringer som bør gjøres.

- Dersom vi skal nå klimamålene vi har satt oss, trengs strengere og mer ambisiøse miljøkrav. Vi burde se på muligheten til å samordne offentlige og private initiativ så vi får en bedre utsikter til å realisere miljøambisjonene våre. Samtidig trenger vi klarere avtaler, og en mer enhetlig praksis på miljøkravene i kontraktene innen bygg- og anlegg, foreslo Maxhuni.

Knud Jacob Knudsen leder Arntzen de Besches entreprisegruppe i Oslo.

Partner Knud Jacob Knudsen la til at det bør stilles klarere og mer ekspressive miljøkrav i byggeprosjekter.

- Ikke bare som krav til ferdige bygg, men også i prosessen. Vi må sikre at dette blir et like viktig punkt som fremdrift og økonomi, sa Knudsen.

- Videreutvikler regelverket

Statssekretær Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa i sitt innlegg at Regjeringen er i gang med arbeid på feltet.

- For å være konkret tar vi to viktige grep. Vi digitaliserer - og vi videreutvikler regelverket. Vi har et utrolig stort potensial i å redusere klimautslipp og avfallsmengder gjennom å satse på ombruk og materialgjenvinning. Vi må legge til rette for et marked for kjøp og salg av brukte byggevarer. Her har regelverket ligget langt etter næringen. Digitalisering er et viktig stikkord, det samme er maskinlesbare materialkoder, standarder og merking. Gjennom en god digital informasjonsflyt kan vi få vite mer om byggene, og hvilke egenskaper materialene har, og dermed bedre legge til rette for gjenbruk, sa Nakken.

Statssekretær Heidi Nakken svarte på vegne av Regjeringen.

I tillegg trenger vi endringer i regelverket, konstaterte statssekretæren.

- Byggenæringen står for 25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge. Ved å legge til rette for økt gjenbruk i Norge vil vi bidra til å redusere avfallsmengden. Vi vil harmonisere regelverket med EU og Norden, og sikre at kravene til produktdokumentasjon er tilpasset brukte byggematerialer også. Like viktig er det at vi kan rive mindre gjennom å tilrettelegge for økt byggkvalitet, sa Nakken, og viste til at regjeringen rett før jul sendte et forslag til Stortinget om endringer i regelverket for eksisterende byggverk.

- Still krav

Etter innledningen debatterte kommunikasjonsansvarlig Mathias Juell Johnsen i klimainitiativet Skift og kommunikasjonsleder Anders Nohre-Walldèn i Grønn Byggallianse med statssekretær Heidi Nakken om de store linjene og samarbeid på tvers av ulike bransjer.

Seansen ble avsluttet med en panelsamtale mellom Skanskas direktør for bærekraft og miljø, Randi Lekanger, administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, og juridisk direktør Martin Holst-Olsen i NRC Group, Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur.

- Det er mange myter om at det er så dyrt å bygge klimavennlig basert på tre, fire og fem år gammel fakta, men det trenger det ikke være, fastslo Nikolaisen i Statsbygg.

- Bygg kompetansen, og påvirk klientene deres. Hvis dere leier eller kjøper bygg, still krav til at dere ønsker å være en leietaker i et bygg med bærekraftige kvaliteter, oppfordret Randi Lekanger medlemmene av Ungt entrepriseforum.

Powered by Labrador CMS