Katrine Hverven Sontum stortrives i dag som HR-direktør, general counsel og kommunikasjonsdirektør i Coor.
Katrine Hverven Sontum stortrives i dag som HR-direktør, general counsel og kommunikasjonsdirektør i Coor.

- Firmaer som mener alvor må finne ut hvordan de skal coache frem kvinnene til å bli partnere

Tidligere senioradvokat Katrine Hverven Sontum mener advokatfirmaene må snakke mer om hva som forventes for å stige i gradene, og klare å avdekke de ansattes potensial. Og så må en del kvinner selv være mer fremoverlente og kreve mer, mener Sontum.

Publisert

Katrine Hverven Sontum reagerte med sorg da hun forlot advokatbransjen for snart syv år siden, men stortrives nå som HR-direktør i Coor, et av Norges største selskaper. Hun tror mer bevisst ledelse og en klar strategi forankret i toppledelsen må til for å få frem flere kvinnelige partnere i advokatbransjen.

– Lite har skjedd med kvinneandelen i partnerskapene i de store advokatfirmaene siden du gikk ut av bransjen. Tror du det vil skje mer de neste årene?
– Er dette noe bransjen virkelig vil, får de det til! Bransjen er full av intelligente hoder.

Hun presiserer at endringsvilligheten må settes i system.

– Partnerne må være enige om at dette er veien å gå, og det hele må forankres i en strategiprosess i toppledelsen, sier Sontum.

Går så det suser

– Mange advokatfirmaer gjør det svært godt økonomisk. Hvis man ser kynisk på det, trenger man egentlig en større kvinneandel for businessens del?
– De har snakket om at de skal få frem kvinnelige partnere i femten år, men ingenting har skjedd. Men nå er ting i endring, og store aktører har begynt å sette mangfold som krav. Grunnen til at firmaene ikke har prioritert det høyt nok før, er nok at det har gått kjempebra økonomisk.

- Jeg jobber ikke noe mindre nå, men det er mer forutberegnelig her, sier Katrine Hverven Sontum, som gjerne arbeider ved en av Coors pulter med egen tredemølle.
- Jeg jobber ikke noe mindre nå, men det er mer forutberegnelig her, sier Katrine Hverven Sontum, som gjerne arbeider ved en av Coors pulter med egen tredemølle.

Hun ser flere endringer.

– Når jeg tenker tilbake på min egen tid som fullmektig, burde jeg nok stilt større krav. Fullmektigene som kommer opp nå krever sin plass i større grad enn jeg gjorde den gangen. På en annen side lærte jeg masse, og ville ikke vært tiden foruten, sier Sontum.

Firmaer som mener alvor med kvinnesatsingen må finne ut hvordan de skal coache frem kvinnene til å bli partnere, mener hun.

– Da jeg var i bransjen var det litt uklart hva som egentlig skulle til for å bli partner. Firmaene bør ha forventningsavklaringssamtaler, og finne ut hva potensialet til de ansatte er, på kort og lang sikt. I tillegg kan en del kvinner selv være mer fremoverlente, og kreve mer, sier Sontum.

Ledende internadvokat

Etter fem år i Thommessen og fire og et halvt år i daværende Simonsen, fikk Katrine Hverven Sontum et spennende tilbud våren 2012 om å bli konsernadvokat i Coor, et firma som tilbyr servicetjenester for næringsbygg, og står på Kapitals liste over landets fem hundre største selskaper.

I dag sitter hun i toppledergruppen, og er både HR-direktør og leder for Legal-avdelingen i firmaet som har en årlig omsetning i Norge på over to milliarder kroner.

Sontum har i flere år blitt trukket frem som en av landets ledende internadvokater i en oversikt fra Legal500.

– For meg var det viktig å komme ut, og å sitte på andre siden av bordet. Jeg opplever at jeg har vokst veldig på det, og nå forstår business og verdidrivere bedre.

Les hele intervjuet med Katrine Hverven Sontum i papirutgaven av Advokatbladet!
Les hele intervjuet med Katrine Hverven Sontum i papirutgaven av Advokatbladet!