Ylva B. Gjesdahl Petersen ble i 2017 trukket frem som ett av Thommessens talenter da firmaet ble nominert til Advokatforeningens talentpris. Nå blir hun partner. Foto: Geir Egil Skog
Ylva B. Gjesdahl Petersen ble i 2017 trukket frem som ett av Thommessens talenter da firmaet ble nominert til Advokatforeningens talentpris. Nå blir hun partner. Foto: Geir Egil Skog

Ylva (32) rykker opp i Thommessen:
- Ekstremt stolt over å bli en del av partnerskapet

Firmaet omtaler sin ferskeste partner som en sentral rådgiver innenfor oppkjøp, fusjoner, selskapsrett og kapitalmarkeder. Selv er Ylva B. Gjesdahl Petersen svært fornøyd med livsløp-tankegangen til Thommessen.

Publisert Sist oppdatert

Ylva B. Gjesdahl Petersen blir fra og med 1. april partner i Thommessen.

Hun arbeider i dag med kapitalmarkedstransaksjoner og M&A, og har bred erfaring fra ulike emisjoner, fusjoner og oppkjøp.

- Jeg skal jobbe med de samme fagfeltene videre, sier hun til Advokatbladet.

I 2018 bisto hun blant annet Kongsberg Gruppen med en fortrinnsrettsemisjon der selskapet hentet et bruttoproveny på nesten 5 milliarder kroner.

- Bidratt til profesjonalisering

Petersen blir som 32-åring en av firmaets yngste partnere.

- Det har jeg egentlig ikke tenkt så mye over. Vi setter sammen gode team og jobber sammen mot felles mål. Dette handler om å være tydelig på hva den enkelte skal levere og hvilke forventninger som stilles, slik at alle på teamet skjønner sine oppgaver og føler eierskap til prosessen. Alder er da ikke så avgjørende, sier Petersen.

- Ylva har solid kompetanse innen M&A og kapitalmarkedstransaksjoner og har bidratt sterkt i profesjonalisering av vår prosjektledelse innen disse områdene. Vi ser frem til at stadig flere av våre klienter vil oppleve Ylva som en ledende transaksjonsadvokat, sier managing partner Sverre Tyrhaug til firmaets nettsider.

Administrerende direktør Atle H. Carlsen i Selmer, senioradvokat Christian Emil Petersen i Wikborg Rein, Ylva Gjesdahl Petersen fra Thommessen, partner Henrik Boelke fra Hjort og partner Naja Donnow fra Kluge satt i panelet som mandag diskuterte kjønnsbalanse i advokatbransjen.
Administrerende direktør Atle H. Carlsen i Selmer, senioradvokat Christian Emil Petersen i Wikborg Rein, Ylva Gjesdahl Petersen fra Thommessen, partner Henrik Boelke fra Hjort og partner Naja Donnow fra Kluge satt i panelet som mandag diskuterte kjønnsbalanse i advokatbransjen.Petersen skal snart ut i foreldrepermisjon.

Diskuterte kjønnsbalansen

- Jeg er ekstremt stolt av å bli en del av partnerskapet i et firma som tenker at foreldrepermisjon er en del av livsløpet, og at dette er det riktige tidspunktet å forfremme meg på. Jeg tror på ingen måte at dette er gitt alle steder, sier Petersen.

Mandag satt hun og ektemannen - Wikborg Rein-advokat Christian Emil Petersen - i et panel som diskuterte kjønnsbalansen i advokatbransjen på et inspirasjons-seminar i regi av Advokatforeningens kvinneutvalg.

Der fortalte hun forsamlingen at hun vil likedele permisjonen med ektemannen- men ønsket ikke kritisere dem som velger annerledes.

- Samtidig er iallefall jeg helt avhengig av at Christian føler han har muligheten til å ta ut mer enn minimum-fedrekvoten, sa Petersen.