– Førti prosent av Equinors jurister jobber utenfor Norge, og vi har mange internasjonale jurister som jobber her i Norge, forteller Marit Berger Røsland og Hilde Alexandra Grønland Kuburic i Equinor.

Equinor med nye kvinne-krav
til advokatfirmaene

Equinor skal i høst inngå nye rammeavtaler om innkjøp av advokattjenester, og har laget et nytt sett med mangfoldskriterier som betingelse for samarbeid.

Publisert

– Vi mener at mangfold er positivt for verdiskapning, og er opptatt av hvordan vi kan stimulere til mangfold hos advokatfirmaene, sier Hilde Alexandra Grønland Kuburic og Marit Berger Røsland, henholdsvis leder av juridisk direktørs kontor og medlem av ledergruppen i Equinor.

Advokatbladet møtte de to til en samtale om firmaets fokus på mangfold. Hans Henrik Klouman, som var juridisk direktør på intervju-tidspunktet, deltok via telefon fra London. Han er nå seniorrådgiver for konserndirektøren for finans og økonomi.

Marit Berger Røsland, som gikk av som EU-minister i Solberg-regjeringen i januar 2018, har vært hovedansvarlig for utformingen av Equinors nye mangfoldskriterier til anbudsprosessene.

Hun vil ikke spesifisere de nye kriteriene overfor Advokatbladet.

– Det vil vi gjøre direkte overfor firmaene. Men mangfold kommer til å være et tydelig kriterium; både knyttet til team, og til hvilke advokater som presenteres overfor oss. Vi vil se på mangfold i bred forstand. Selskapet vårt trenger rådgivere som representerer ulik erfaringsbakgrunn, kjønn og alder, og vi kommer til å vurdere hvilke rådgivere som tilbys, og hvilken utvikling selskapene er i. Vi kjenner advokatbransjen og vet at mange har et stykke å gå, og vi ønsker å vite om de mener alvor når de snakker om mangfold, sier Røsland.

Må presentere arbeidet

– Er etnisk bakgrunn et kriterium?

– Vi har et bredt mangfoldsbegrep, det kommer forventningene våre til å gjenspeile. Vi er spent på hvordan våre kriterier vil bli mottatt, men vårt inntrykk er at temaet tas på alvor. Vi registrerer at mye har skjedd i år, at flere kvinner er blitt utnevnt til partnere, og at temaet er høyt på agendaen hos mange advokatfirmaer, sier Røsland.

– Equinor kommer i høst til å sende ut anbudsforespørsler til de firmaene vi ønsker å invitere inn i en rammeavtaleprosess, forteller Hilde A. G. Kuburic.

– Deretter vil vi ha møter der firmaene får anledning til å presentere sitt arbeid for å øke mangfoldet.

Forrige rammeavtaleprosess med advokatbransjen var i 2014, og mye er endret siden da.

– Kompetanse vil alltid være inngangen og et hovedkriterium for samarbeid med Equinor. Men vi tror at mangfold skaper kreativ tenkning, innovasjon og bedre inntjening. Vi tenker mangfold når vi selv setter sammen team, og forventer det samme av eksterne samarbeidspartnere, sier Hans Henrik Klouman.

Han forteller at juridisk avdeling har nesten femti prosent kvinner i ledergruppen, og litt over femti prosent kvinner totalt.

Ønsker volum

Equinor vil se på advokatselskapenes målsetninger og strategier, forteller han.

Hans Henrik Klouman sluttet som juridisk direktør i sommer. Fremover skal han lede Equinors arbeid med verdiskapning og videre profesjonalisering. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

– Vi ønsker å se hvordan advokatselskapene følger opp for å få bedre kjønnsbalanse og mangfold, og ser at enkelte advokatfirmaer har sagt at de skal ha et minimumsnivå av kvinnelige partnere. Vi er ikke de rette til å avgjøre hvilke tiltak firmaene skal iverksette, men vi vil altså bruke vår innflytelse som stor innkjøper til å velge firmaer som jobber aktivt for å bedre mangfoldet, sier Klouman.

Equinor vet ikke hvor mange advokatfirmaer de skal inngå rammeavtaler med i år.

– Vi må ta en strategisk beslutning om vi skal inngå avtaler med mange firmaer, eller bare ha noen få rådgivere som vi har et tettere forhold til og vil bruke mye. Det er to ulike modeller som har sine fordeler og ulemper, sier Kuburic.

– Vi har et ganske stort antall avtaler utenfor Norge, men arbeider med å redusere antallet. Vi ser at for å kunne utvikle et godt samarbeid, må vi kunne tilby advokatfirmaene spennende oppgaver i et visst volum, og da kan vi ikke ha for mange. Men vi er en stor aktør, med et betydelig volum, sier Klouman.

Equinor er involvert i en rekke rettssaker i Norge og i utlandet, med en betydelig økonomisk eksponering, forteller han.

Risiko krever bredde

– Mens vi som internadvokater tidligere i større grad ga råd begrenset til det strengt rettslige, for eksempel om det juridiske knyttet til en kontraktsbestemmelse, gjør vi nå bredere vurderinger av juridisk risiko, forteller Hans Henrik Klouman.

– Vi har også ansvar for forretningsintegritet og compliance, og våre vurderinger må ta hensyn til hvilke globale trender som driver forventningene, til politiske strømninger, og til hva samfunnet forventer. Denne kompleksiteten viser hvor utrolig verdifullt det er at saker håndteres med bredde, og av folk med ulike erfaringsbakgrunner, sier Klouman.

Ny juridisk direktør

Siv Helen Rygh Torstensen er ny juridisk direktør i Equinor fra 1. august. Hun er født i 1970, og har jobbet i Equinor i 21 år, og har hatt en rekke stillinger i selskapet, sist som leder for konsernsjefens kontor. Hun har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Cappelen og Krefting og hos kommuneadvokaten i Stavanger.

Powered by Labrador CMS