Nina Norum er formann i linjeforeningen ved det juridiske fakultetet, Juristforeningen.
Nina Norum er formann i linjeforeningen ved det juridiske fakultetet, Juristforeningen.

KJØNNSBALANSE

– Gutta tar mer plass når de er få

– Jeg håper det på sikt blir en jevnere fordeling mellom kjønnene på studiet, sier jusstudent ved UiO, Nina Norum. Hun mener den skjeve kjønnsbalansen ved Det juridiske fakultetet i Oslo er problematisk, og at gapet har vokst.

Publisert Sist oppdatert

Nina Norum er nå inne i sitt siste studieår, og opplever at det i løpet av hennes tid ved fakultetet har blitt færre mannlige studenter. I fjor ble 415 studenter uteksaminert fra jusstudiet ved UiO, av disse var 285 kvinner (68,7 prosent).

Norum er formann i linjeforeningen ved det juridiske fakultetet, Juristforeningen.

– Det er ikke så bra at det er så stor ubalanse, verken for arbeidsmiljøet eller studiemiljøet, og det gir også en ubalanse i synspunkter og erfaringer, mener Norum.

I hennes kollokviegrupper har det bare vært jenter, også de gruppene som ble oppnevnt av fakultetet.

– Dette fører til at du får en mer homogen gruppe rundt deg. Jeg snakker for eksempel i stor grad oftere med kvinnelige medstudenter, sier hun.

Stikker seg mer ut

Hun erfarer at menn er litt mer synlige i undervisningssammenheng.

– Det er oftere guttene som rekker opp hånden og stiller spørsmål i forelesningene. Når de er få i en større gruppe, stikker de seg også mer ut. Det er en generell observasjon jeg har gjort meg.

Også hun peker på karaktersnittet fra videregående og økte karakterkrav som en årsak til at flere kvinner enn menn kommer inn på studiet.

– Jeg tror jussen er et modningsfag, og om du ikke kommer inn, så får du ikke den nødvendige modningsprosessen, sier hun.

Powered by Labrador CMS