Fra toppen: Charlotte Hellum Bye, Amalie Høgberget, Henriette Holler Omdahl, Anton Forssten, Liv Minde, Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk. Foran fra venstre: Ole Morten Sundby, Stian Moen Dahle, Lisa Viggen Eian, Hedvig Ramm-Pettersen.
Fra toppen: Charlotte Hellum Bye, Amalie Høgberget, Henriette Holler Omdahl, Anton Forssten, Liv Minde, Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk. Foran fra venstre: Ole Morten Sundby, Stian Moen Dahle, Lisa Viggen Eian, Hedvig Ramm-Pettersen.

KJØNNSBALANSE

– Ikke helt ferdige med mansplaining og guttastemning

Unge advokater, fullmektiger og studenter ser både fordeler og ulemper ved at menn er i mindretall på jusstudiet. Leder for Yngre advokater, Anton Forssten (31), mener den kvinnelige overvekten er et ikke-problem.

Publisert Sist oppdatert

– Antall kvinner i lederstillinger i advokatbransjen er fortsatt altfor lav, kanskje særlig i større firmaer. Ved at det nå er flere kvinner som uteksamineres og får bevilling, vil denne statistikken bedre seg, noe jeg mener er meget bra for advokatstanden, sier Anton Forssten, leder av Advokatforeningens utvalg for Yngre advokater.

Han mener bransjen bør ta sikte på å bli så likestilt som mulig.

– Da er vi kanskje nødt til å ha en høyere andel kvinner nå, i en periode, for å jevne ut det som har vært. På samme måte kan det bli nødvendig å utjevne kjønnsskjevheten den andre veien på sikt, sier han.

Langseth-advokat Hege Moljord (33), som også sitter i YA-styret, ønsker mer mangfold i bransjen.

– Et viktig prinsipp er at advokatstanden reflekterer alle deler av samfunnet, både kjønnsmessig, kulturelt, sosioøkonomisk og så videre. Samfunnet trenger at det finnes en advokat for alle. One size fits nobody! Det blir et problem når en hel bransje blir for homogen, uansett slagside, sier hun.

Menn i flertall på BI

Forebygging av kjønnsubalanse fordrer at man ønsker å gjøre en endring, understreker Forssten.

– Jeg er ikke overbevist om at det er ønskelig per i dag. Jeg mistenker at flere menn enn kvinner vil søke seg til rettsvitenskap på BI. Vi er nok ikke ferdig med mansplaining og guttastemning helt enda, sier han.

Anton Forssten.
Anton Forssten.

– En mulig løsning kan være at studiestedene vurderer andre utvalgskriterier enn karakterer alene. Det blir spennende å se om lanseringen av mastergrad på BI – og eventuelt andre studiesteder – vil påvirke inntakskravene. Jeg er helt overbevist om at det ikke er nødvendig med over karakteren 6 i alle fag for å bli en god jurist.

Moljord mener at en stor del av ansvaret for å forebygge ubalanse i advokatbransjen ligger hos advokatfirmaene som arbeidsgivere.

– Mye har skjedd på bare noen få år, men det forblir et paradoks at kvinner er overrepresentert både på studiene og i advokatbransjen generelt, men klart underrepresentert på partnernivå, sier hun.

Ulike synspunkter på kjønnsbalanse

Advokatbladet snakket med en rekke unge advokater, advokatfullmektiger og studenter. De hadde ulike refleksjoner og synspunkter må kvinnedominansen på jusstudiene.

Amalie Høgberget (25) - Advokatfullmektig i Bull

– Advokatbransjen har i stor grad blitt bygget opp av menn, og er på mange måter preget av det. Det at kvinner tar større plass i bransjen tror jeg vil kunne bidra til mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Bransjen kan få større fokus på å prioritere familieliv, og gi en sunnere balanse mellom jobb og privatliv. Det vil kunne endre fokus fra hvor mange timer man jobber, til hvordan man jobber.

Amalie Høgberget.
Amalie Høgberget.

Stian Moen Dahle (25) - Advokatfullmektig i Bull

– Jeg tror det er viktig å ha en jevn representasjon av kjønn uansett, og at det er viktig med mangfold. Slik det er nå vil man etter hvert få utjevnet forskjellene i toppen, noe som er bra og jeg tror det vil reflektere seg på nivåene under.

Stian Moen Dahle.
Stian Moen Dahle.

Henriette Holler Omdahl (23) - Jusstudent ved UiO, 2. avdeling

– Jeg tror både inntakskravene og den store kvinnedominansen kan føre til at færre menn søker på jussen. Ubalansen tror jeg har ført til at det har blitt litt «flink pike»-kultur på jussen, der alle skal være perfekte og klare alt. Jeg synes det er kjipt, for det hindrer at man tar flere sjanser, og det øker presset på eksamen og karakterer.

– Hvis man får inn flere menn på studiet, tror jeg trenden vil snu. Hvordan karaktersystemet er lagt opp, er nok et generelt problem ved høyere utdanning i Norge. Kanskje det er på tide å prøve noe annet?

Henriette Holler Omdahl.
Henriette Holler Omdahl.

Lisa Viggen Eian (32) - Eier av Eian Advokatfirma

– Vi vet ikke ennå om kvinnedominansen vil bli problematisk for advokatbransjen. Det interessante er om det også kommer til å utgjøre en forskjell på eiersiden. Jeg driver nettverk for advokatgründere hvor vi er advokater som driver eget firma som jobber sammen for å fremme våre interesser, og også der er det en høy andel kvinner nå.

Lisa Viggen Eian.
Lisa Viggen Eian.

Liv Minde (37) - Advokatfullmektig i Norges rederiforbund, og nestleder i YA Oslo

– Utviklingen er helt snudd på hodet med tanke på hvordan det var tidligere. Det som er spennende å se, er om vi klarer å fortsette å utvikle kvinner når de er ferdig med studiene. Jeg har jobbet i en del mannsdominerte jobber, og forventningene er ulike til de ulike kjønnene.

– Jeg opplever at kvinner på et visst tidspunkt må ta et verdivalg om de ønsker å satse på karriere eller familieliv. Jeg mener det må være mulig å gjøre begge deler – også for menn. Hvis vi klarer å etablere strukturer for at begge deler er mulig, vil kjønnsbalansen utjevne seg.

Liv Minde.
Liv Minde.

Ole Morten Sundby (29) - Advokatfullmektig i Haavind

– Mangfold har i seg selv en verdi, og jeg tror man har stor nytte og glede av å ha en arbeidsplass bestående av ulike erfaringer og perspektiver. Jeg synes også det er viktig å få frem at advokatrollen kan fylles på veldig mange måter. Vi har et felles etisk rammeverk, men det er stor frihet til å selv bestemme hvordan en ønsker å fylle handlingsrommet som dette gir. Det er ikke én måte å være en god advokat på.

– Når man får en overrepresentasjon av noen av de delene en advokat kan være, er nok det noe man bør jobbe med. Nå har advokatyrket historisk sett vært mannsdominert, og jeg tror en økt andel kvinner vil være med på å løfte hele standen.

Ole Morten Sundby.
Ole Morten Sundby.

Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk (26) - Advokatfullmektig i Bull

– Mangfold handler mye om livserfaringer. De varierer ofte etter kjønn, og det vil bli vanskeligere for advokatfirmaene å ignorere kvinnelige livserfaringer i jakten på de gode talentene når vi ser at det kommer en mye større bølge av kvinnelige jusstudenter som skal ut i arbeidslivet.

– Jeg håper det vil føre til strukturelle endringer i advokatfirmaene som gjør at det vil legges bedre til rette for at også kvinner skal kunne bli i advokatfirmaene lenge. At får til at en arbeidshverdag som tidligere var bygget av og for menn, nå blir en arbeidshverdag bygget av og for både menn, kvinner og alle imellom der. Samtidig må man ikke undergrave ulempene ved manglende mangfold.

Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk.
Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk.

Hedvig Ramm-Pettersen (21) - Jusstudent ved UiO, 2. avdeling

– Det blir mer ensidig med så få menn, for det er ingen hemmelighet at kvinner og menn er forskjellige. Jeg tror forskjellene kan forklares ved at grunnskolen er mye mer lagt opp for jenter, og det viser seg at vi gjør det bedre på grunnskolen. Det har blitt utrolig høyt snitt for å komme inn på jusstudiet, og jenter har høyere snittkarakterer. Jeg tror ikke problemet er at guttene ikke ønsker å studere juss.

Hedvig Ramm-Pettersen.
Hedvig Ramm-Pettersen.

Charlotte Hellum Bye (24) - Advokatfullmektig i Advokatforeningen

– Hvis det er et problem å ha en mannsdominert advokatbransje, vil det kunne bli et tilsvarende problem om den blir kvinnedominert. Mangfold og likestilling er viktig uansett, og går begge veier. Kanskje bør man ta grep allerede i studieopptaket, men jeg er ikke for kjønnskvotering. Det er viktig at det kommer flinke folk inn på studiet og til advokatbransjen, men jeg tror at mindre mangfold kan være både en faglig og en sosial ulempe.

Charlotte Hellum Bye.
Charlotte Hellum Bye.
Powered by Labrador CMS